מזרחי טפחות: רווח שיא של 988 מיליון שקל ברבעון השני; העובדים יקבלו בונוס של אלפי שקלים

בחציון הראשון רשם הבנק רווח נקי גדול יותר מזה שנרשם בכל השנה שעברה • ההכנסות מריקברי עמדו על 240 מיליון שקל • התשואה על ההון העצמי ברבעון השני הייתה הגבוהה במערכת הבנקאית: 21.3% • הבנק יחלק בונוס של אלפי שקלים לעובדים ודיבידנד בהיקף של 483 מיליון שקל

משה לארי, מנכ''ל בנק מזרחי טפחות / צילום: אבשלום שושני
משה לארי, מנכ''ל בנק מזרחי טפחות / צילום: אבשלום שושני

בנק מזרחי טפחות  הציג ברבעון השני של 2021 את הרווח הרבעוני הגבוה ביותר בתולדותיו. על פי הדוחות שפורסמו היום (ב'), הרווח הנקי לרבעון השני הסתכם ב-988 מיליון שקל, לעומת 360 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, זינוק של 174%. הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב-1.664 מיליארד שקל, לעומת 717 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד, עלייה של 132.1%.

הזינוק ברווח הוביל את מזרחי טפחות לרשום את התשואה להון הגבוהה ביותר בענף ברבעון השני וזו עמדה על 21.3%. התשואה להון במחצית הראשונה של שנת 2021 עמדה על 17.7%. מזרחי טפחות הודיע כי יחולק דיבידנד של 483 מיליון שקל - 30% מרווחי שנת 2020.

הלוואות בהיקף של 18 מיליארד שקל בחציון הראשון

חזרת המשק לפעילות סדירה בחודשים הראשונים של השנה, סייעה לרובם המכריע של הלקוחות שנזקקו לדחיית תשלומים, לחזור ולשלם את ההלוואות שלהם באופן סדיר. כתוצאה מכך, הקטין הבנק באופן חלקי את ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי, שבוצעה בשנה החולפת ורשם הכנסות מהפסדי אשראי בסך של 240 מיליון שקל ברבעון השני של השנה לעומת הוצאות בסך של 270 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

האשראי לציבור במחצית הראשונה הסתכם ב-254.2 מיליארד שקל, עלייה של 8.7 מיליארד שקל בהשוואה לסוף שנת 2020. בסך הכול, ביצע הבנק במחצית הראשונה של 2021 הלוואות חדשות - לדיור ולכל מטרה, בהיקף כספי של כ-17.9 מיליארד שקל, לעומת כ-13 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 37.5%. בנוסף, בוצע מיחזור של הלוואות קיימות, בהיקף העולה על 3.2 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2020, זינוק של כ-114%.

פיקדונות הציבור במחצית הראשונה עמדו על 294.4 מיליארד שקל, עלייה של 10.2 מיליארד שקל בהשוואה לסוף שנת 2020. מדובר בקצב גידול של למעלה מ-7% במונחים שנתיים.

רכישת בנק אגוד ממשיכה לייצר תרומה חיובית

במזרחי טפחות מציינים כי נתוני המחצית הראשונה של שנת 2021 משקפים את המשך הצמיחה בפעילות הבנק, כפי שהיא באה לביטוי, בין השאר, בגידול בהכנסות המימון מפעילות שוטפת, גם ללא בנק אגוד (עלייה של 9.2% ברבעון השני ושל 5.4% במחצית הראשונה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד), ובהתרחבות נוספת בסעיפי המאזן העיקריים ובהם היקפי האשראי והפיקדונות (קצב גידול שנתי של 7.2% ו-7.3% בהתאמה). בד בבד, ממשיכה הרכישה של בנק אגוד לייצר תרומה חיובית, הן בהיבט הרחבת הפעילות העסקית והן על התוצאות הכספיות.

לצד זאת, השיפור במצב המקרו-כלכלי בישראל במחצית הראשונה של השנה הוביל לעלייה של 1.6% במדד המחירים לצרכן, ולהשפעה חיובית על הכנסות המימון של הבנק במחצית הראשונה של השנה. זאת, לעומת ירידה של 0.8% במדד המחירים לצרכן במחצית הראשונה של 2020.

בנק יהב מקבוצת מזרחי טפחות רשם במחצית הראשונה של השנה רווח נקי של 97 מיליון שקל, לעומת 85 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ותשואה להון של 11.2%, המעידה, בין השאר, על איכות תיק האשראי שלו.

ההנהלה הודיעה על בונוס לעובדים

לאחר פרסום התוצאות, עובדות ועובדי הבנק קיבלו הודעה על כך שהדירקטוריון אישר את המלצת ההנהלה לחלק להם מענק מיוחד על תרומתם להצלחת הבנק, ועל רקע התוצאות הכספיות הטובות. "המחווה חסרת התקדים, נועדה לבטא את ההוקרה וההערכה שאתם - עובדינו ומנהלינו ראויים להן, ואני משוכנע שתמשיכו להשקיע את כל המאמצים הנדרשים, במסירות ובמקצועיות, על מנת להוציא לפועל את כל תכניותינו, ובהם יישום המיזוג עם בנק אגוד", נכתב בהודעה לעובדים.

המענק ישולם במשכורת הקרובה של העובדים והוא יהיה בגובה 50% ממשכורת י"ג (לעובדים בהסכם הקיבוצי) או 50% מהשכר המשולב (למנהלים ולעובדים בחוזה אישי), והוא לא יפחת מ-5,000 שקל ולא יעלה על 10,000 שקל. המענק יחולק לעובדים ולמנהלים הזכאים (לא כולל חברי הנהלה וסגל א'), על-פי המקובל בבנק לעניין הזכאות לבונוס.

משה לארי, מנכ"ל מזרחי טפחות, אמר עם פרסום הדוחות כי התוצאות לרבעון השני ולמחצית הראשונה משקפות את המשך תנופת הצמיחה לצד ההשפעה החיובית של רכישת אגוד. "תוצאות השיא של הבנק ברבעון השני של 2021 ובמחצית הראשונה של השנה, משקפות את המשך תנופת הצמיחה המאפיינת את הבנק בשנים האחרונות, כמו-גם את תרומת הרכישה של בנק אגוד על הרווח והרווחיות, והשפעתה החיובית על הרחבת הפעילות העסקית שלנו".

"גם ההתאוששות שנרשמה בפעילות המשק מתחילת 2021 - בעקבות הצלחת מבצע החיסונים, באה לביטוי בתוצאות הבנק, הן באמצעות השפעת עליית המדד בתקופה זו על הכנסות המימון והן בהקטנת ההוצאה להפסדי אשראי, בהלימה לחזרתן של רובן המכריע של ההלוואות שהיו בדחייה, למסלול תשלומים סדיר", אמר לארי.

צרו איתנו קשר *5988