כלל ביטוח סוגרת חציון חזק עם רווח של 760 מיליון שקל ותשואה להון של 24%

זאת לעומת הפסד של 345 מיליון שקל במחצית 2020 עם התפרצות הקורונה • הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם בכ-357 מיליון שקל, גידול של 157% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

חיים סאמט, יו''ר כלל החזקות עסקי ביטוח / צילום: איל יצהר
חיים סאמט, יו''ר כלל החזקות עסקי ביטוח / צילום: איל יצהר

חברת כלל ביטוח ופיננסים  רשמה ברבעון השני של השנה רווח כולל לאחר מס שהסתכם בכ-357 מיליון שקל, גידול של 157% לעומת רווח כולל לאחר מס בסך של כ-139 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחציון הראשון של שנת 2021, הרווח הכולל לאחר מס הסתכם בכ-760 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל בסך של 345 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, החציון בו התפרצה מגפת הקורונה והביאה לנפילות בשוקי ההון שהשפיעו על דוחות חברות הביטוח כולן.

התשואה להון במונחים שנתיים ברבעון ה-2 של 2021 עמדה על שיעור של כ-21.3%, לעומת שיעור של כ-10.7% בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון במונחים שנתיים בחציון ה-1 של 2021 עמדה על שיעור של כ-24.1%, לעומת שיעור שלילי של כ-12.1% בתקופה המקבילה אשתקד. נכון ליום ראשון בבוקר החברה נסחרת סביב 4.56 מיליארד שקל.

חברת הביטוח מציגה גידול משמעותי של 48% בפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים והתקבולים בגין חוזי השקעה. אלה הסתכמו ברבעון השני של השנה בסך של כ-6.574 מיליארד שקל, לעומת כ-4.448 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בהשוואה בין החציון הראשון של 2021 לעומת החציון המקביל אשתקד מדובר על גידול של 25%, כאשר הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים והתקבולים בגין חוזי השקעה הסתכמו בחציון ה-1 של השנה הנוכחית בכ-12.117 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-9.656 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים של החברה הגיע לשיא חדש 

בכלל ביטוח ופיננסים מציגים קיטון בהוצאות כתוצאה מתוכנית התייעלות, שהביאה לכך ששיעור ההוצאות והעמלות מפרמיות ותקבולים (היחס בין הוצאות הנהלה וכלליות, עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות לסך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה), ירד ברבעון השני לכ-11%, זאת בהשוואה לשיעור של כ-15%, ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ההוצאות והעמלות מפרמיות ותקבולים ירד בחציון הראשון לכ-12%, זאת בהשוואה לשיעור של כ-14%, בתקופה המקבילה אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים של החברה הגיע לשיא חדש בסוף הרבעון השני של שנת 2021 ועומד על כ-258 מיליארד שקל, גידול של כ-9% לעומת סוף שנת 2020 וגידול של כ-21%, לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה ב-30.06.2021 מסתכם בכ-7.066 מיליארד שקל, זאת לעומת כ-6.299 מיליארד שקל בסוף 2020, גידול של כ-12% ועלייה של כ-1.7 מיליארד שקל בהשוואה לסך ההון ברבעון המקביל אשתקד, גידול מרשים של כ-32%.

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים: "אנו ממשיכים להציג צמיחה משמעותית בהכנסות החברה, תוך התייעלות בהוצאות, המובילות לשיפור עקבי ברווח החיתומי, זאת בהתאם ואף מעבר לתוכנית האסטרטגית. כלל מיישמת את תפיסת ערוצי ההפצה ההיברידיים שלה, באמצעות ארכיטקטורה פתוחה והתאמה מלאה לצרכי לקוחותיה וסוכניה, להטמעת דיגיטציה בכל תחומי פעילותה - מכירה, שירות ותפעול, דבר המהווה מכפיל כוח בהמשך צמיחתה והתייעלותה של החברה".

חיים סאמט, יו"ר כלל החזקות עסקי ביטוח: "התוצאות הנאות של שני הרבעונים הראשונים לשנת 2021 מעידות על מגמה עקבית וחיובית בפעילותה של החברה. ההתמדה בחיזוק עסקי הליבה של כלל והגידול בהיקף הנכסים המנוהלים, עולים בקנה אחד עם החזון שלה - להשיא ערך לבעלי המניות, לציבור המבוטחים והעמיתים, ולמצב את מעמדה בקרב חברות הביטוח המובילות בישראל. כל אלה לא יכלו לקרום עור וגידים ללא הפעילות הנמרצת של הנהלת החברה ועובדיה".

צרו איתנו קשר *5988