עלייה בתאונות דרכים פגעה בתוצאות ביטוח ישיר ברבעון השני

החברה סיכמה את הרבעון השני עם רווח של כ-52 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-72 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-28% • תחלק דיבידנד בסך 50 מיליון שקל בגין רווחי המחצית הראשונה

קובי הבר, מנכ''ל איי.די.איי ביטוח (ביטוח ישיר) / צילום: איל יצהר
קובי הבר, מנכ''ל איי.די.איי ביטוח (ביטוח ישיר) / צילום: איל יצהר

איי.די.איי . (ביטוח ישיר) פרסמה היום (א') את דוחותיה הכספיים לסיכום המחצית הראשונה והרבעון השני לשנת 2021. מהדוחות עולה כי החברה סיכמה את הרבעון השני עם רווח של כ-52 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-72 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-28%. את המחצית הראשונה סיכמה החברה עם רווח של 98 מיליון שקל, לעומת כ-63 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

על תוצאות הרבעון השפיעו בעיקר תוצאות נאות של רווחי השקעות שהסתכמו לכ-34 מיליון שקל לפני מס, בדומה לרבעון המקביל אשתקד, וצמיחה ברווח בענף דירות. מנגד, עלייה בשכיחות התאונות ברכב רכוש ביחס לרבעון המקביל אשתקד, שהיה רבעון חריג בעקבות הסגר ההדוק וכן עליית המדד הגבוהה ברבעון וירידת עקום הריבית הביאו לירידה ברווחיות החיתומית בענפי הרכב.

שיעור הירידה בפרמיות ברוטו התמתן והסתכם לכ-3% בזכות המשך צמיחה במוצרי הבריאות הקלאסית, דירות וחיים, יחד עם ההתקדמות בתהליך טיוב תיק הלקוחות ברכב רכוש. פרמיות ברוטו ברבעון השני הסתכמו בכ-559 מיליון שקל בהשוואה לכ-578.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בפרמיות ברוטו הושפע מעליה בהיקף הלקוחות בתחומי דירות וחיים, אשר קוזזה על ידי ירידה בענפי הרכב והבריאות. כמו כן, לאור הקושי בגיוס עובדים, עקב מדיניות החל"ת, חווה החברה בתקופת הדוח, מחסור בנציגי מכירות, בדגש על ענפי חיים, בריאות ודירות, אשר השפיע גם הוא לשלילה על שיעור הצמיחה בענפים אלו.

פרמיות ברוטו במחצית הראשונה של 2021 הסתכמו בכ-1.18 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.25 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-6%. השינוי בפרמיות ברוטו הושפע מעליה בהיקף הלקוחות בתחומי דירות וחיים, אשר קוזזה על ידי ירידה בענף הרכב בשל טיוב התיק והתגברות התחרות וכן בענף הבריאות עם צמצום הפעילות בענף תאונות אישיות.

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי ברבעון הסתכמו בסך של כ-415.5 מיליון שקל, לעומת סך של כ-432.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-4%. הירידה בפרמיות ברוטו נובעת בעיקרה מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות, מהורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית והשפעות הסגרים שהיו על שכיחות התאונות, לצד צמיחה בענפי רכוש אחרים וחבויות אחרות.  הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי במחצית הראשונה של 2021 הסתכמו בכ-893.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-956.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. קיטון של כ-7%.

הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים ללא חסכון צמחו ברבעון בכ-5%, לעומת פרמיה בגין מוצרי חסכון שירדה בכ-53%. הגידול בפרמיה בביטוח חיים נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות, אשר מותן בשל המחסור בעובדים, הקיטון בפרמיות בגין מוצרי חיסכון נובע ממכירת התיק הפנסיוני של החברה. הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים ללא חסכון צמחו במחצית הראשונה של 2021 בכ-4%, לעומת פרמיה בגין מוצרי חסכון שירדה בכ- 52%.

הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות ברבעון הסתכמו בסך של כ-63.3 מיליון שקל, לעומת סך של כ-64.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-2%. השינוי בפרמיות ברוטו נובע מחד מצמצום פעילות במוצר תאונות אישיות עד סיום ההיתר לשווקו במתכונתו הקיימת בחודש מאי. ומאידך צמיחה של כ-7% במוצרי הוצאות רפואיות ומחלות קשות, אשר מותנה בשל המחסור בעובדים. הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות במחצית הראשונה של 2021 הסתכמו בכ-126.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-130.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-2%.

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך של 50 מיליון שקל בגין רווחי המחצית הראשונה של 2021 המהווים 3.4 שקל למניה.

מנכ"ל ביטוח ישיר, קובי הבר, מסר: "אנו מסכמים את הרבעון השני של 2021 עם תוצאות טובות, המשקפות יציבות ברווח לאורך זמן. זאת על אף הדינמיות בשוק, המושפעת מהשלכות הקורונה, מהתחרות ולמרות המחסור המתמשך בעובדים, שהשפעתו מתמתנת בימים אלה, בזכות השקעה רבה בגיוס ושימור של הון אנושי איכותי.

אני שמח לראות כי פירות המהלכים שאנו מבצעים בשנים האחרונות מגיעים לשורת הרווח. אנו שמים דגש מתמשך על טיוב התיק, תוך השקעה עצומה בטכנולוגיה מתקדמת ובעולמות ה-DATA והחדשנות. המותג הדיגיטלי שלנו, '9' ממשיך לעלות על התחזיות שלנו ומוביל תפיסה חדשנית בשוק. אנו ממשיכים להציג צמיחה איתנה בענפי דירות, חיים ובריאות הקלאסית וצופים כי ענפים אלה ימשיכו לצמוח ביתר שאת בשנים הקרובות".

צרו איתנו קשר *5988