בנק ישראל עוצר את חגיגת האשראי של הבנקים לבינוי ונדל"ן

על רקע העלייה החדה בסיכון האשראי הכולל לענף הבינוי והנדל"ן, שמהווה יותר מחצי מסך יתרת האשראי הכולל, הפיקוח על הבנקים דורש מהבנקים להגדיל את ההפרשות להפסדי אשראי

נגיד בנק ישראל, אמיר ירון / צילום: Reuters, Ronen Zvulun
נגיד בנק ישראל, אמיר ירון / צילום: Reuters, Ronen Zvulun

העלייה באשראי לבינוי ונדל"ן שמספקים הבנקים על הכוונת של בנק ישראל. בהמשך לאזהרה שפרסם הבנק בדוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה, בנוגע לחשיפת הבנקים הגבוהה לענף הבינוי והנדל"ן, הפיקוח על הבנקים מתריע מפני עלייה בסיכון בסיכון האשראי לענף, ודורש להגדיל את ההפרשות להפסדי אשראי.

לא מדובר במשכנתאות אלא באשראי לבינוי ונדל"ן שמשמשים בעיקר את הקבלנים. סך הגידול ביתרת האשראי בקרב חמשת הבנקים בישראל עלה ב-8% במחצית השנה הראשונה של השנה והסתכם בכ-66 מיליארד שקל. בפיקוח על הבנקים מצביעים על כך שלמעלה ממחצית העלייה (54%) נובעת מגידול בסיכון האשראי הכולל לענף הבינוי והנדל"ן שעלה בכ-12% באותה תקופה.

במכתב שנשלח בסוף השבוע שעבר לבנקים הגדולים הפיקוח מתריע כי הגידול ביתרות האשראי לענף הבינוי והנדל"ן מלווה בהגדלת תאבון הסיכון ובהקלות בתנאי החיתום, ועקב כך בעלייה ברמת הסיכון ובירידה במרווחי האשראי של העסקאות החדשות.

מלבד העלייה בתאבון לסיכון בפיקוח מתריעים כי העלייה בסיכון האשראי מתבטאת בהיקף חריגות גבוה ממדיניות האשראי, כמו הון עצמי בשיעור מופחת, כושר ספיגה נמוך מבעבר, העמדת הלוואות מזנין במקום הון עצמי, ועוד.

בפיקוח מזהירים כי "התמשכות המגמה עלולה להוביל לנטילת סיכונים עודפים שלא יעלו בקנה אחד עם הסטנדרטים המצופים לחיתום אשראי על ידי תאגידים בנקאיים ולהרעה באיכות תיק האשראי הבנקאי", כך לפי המכתב.

הפיקוח על הבנקים מבקש לנטר פעם ברבעון את עסקאות האשראי החדשות שהועמדו, תוך שהבנקים יסמנו אשראי לבינוי ונדלן שהינו "בסיכון מוגבר". בנוסף, הפיקוח דורש מהבנקים לנטר את מחירי האשראי והמרווחים של האשראי החדשים שהועמדו ברבעון, ומזה לגזור את האשראי ש"בסיכון מוגבר". הפיקוח על הבנקים דורש שהבנקים ייבחנו בנוסף את הצורך במגבלות על מנת למזער סיכונים כמו אלו.

על רקע העלייה בסיכון, בפיקוח על הבנקים מבקשים מהבנקים גם להגדיל את ההפרשות להפסדי אשראי . "בחישוב ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי יש להביא בחשבון גידול מהיר בתיק האשראי והקלות בתנאי החיתום. הנכם נדרשים לוודא ביצוע ההתאמות הנדרשות בחישוב ההפרשה", כך לפי המכתב.

צרו איתנו קשר *5988