הגאות בשוק הנדל"ן הקפיצה את המכירות והרווחים של חברת מוצרי הבנייה אינרום

אינרום מדווחת על זינוק של 21% במכירות הרבעוניות על רקע ביקושים ערים למוצרי צבעים ולמוצרי גמר לבנייה • מציגה רווח נקי של כ-26 מיליון שקל - עלייה של 30%

מוצרי בנייה של נירלט ומיסטר פיקס / צילום: אתר החברה
מוצרי בנייה של נירלט ומיסטר פיקס / צילום: אתר החברה

חברת אינרום  תעשיות בנייה ממשיכה לצמוח ולהציג שיפור בתוצאות העסקיות שלה, על רקע הגאות בשוק הנדל"ן למגורים בארץ. אינרום היא חברת החזקות ששולטת בחברת הבלוקים והריצוף איטונג, בחברת הצבעים נירלט ובחברת מוצרי האיטום כרמית מיסטר פיקס.

מכירות אינרום צמחו ב-21% ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכמו ב-253 מיליון שקל. הגידול במכירות נבע מכל תחומי פעילות הקבוצה, בין היתר על רקע ביקושים ערים שהורגשו במכירות הקבוצה לבתי מסחר וחנויות לחומרי בניין בתחומי מוצרי הצבעים ומוצרי הגמר לבנייה. הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-90 מיליון שקל, גידול של כ-14.6% ביחס לרווח הגולמי ברבעון המקביל אשתקד.

באינרום מציינים כי השיפור ברווח הגולמי נבע בעיקר מהגידול במכירות הקבוצה בכל תחומי פעילותה, והוא קוזז בחלקו בעליות ניכרות ומתמשכות המורגשות מתחילת השנה בעלויות חומרי גלם והובלתם, רוב רובם מיובאים, ובתחום מוצרי הצבעים, זאת בעוד שלאורך השנה הקודמת, ובעיקר ברבעונים השלישי והרביעי, חלה ירידה בעלויות אלו.

עוד מציינים שם, כי "הקבוצה פעלה ופועלת לצמצום ההשפעה המשמעותית של העלייה האמורה בעלויות חומרי הגלם, לרבות התאמות מסוימות שביצעה במהלך תקופת הדוח, בעיקר במחירי מוצרי תחום הצבעים, והיא ממשיכה לבחון השלכות המשך מגמה זו לאחר תקופת הדוח על פעילותה וביצוע התאמות נוספות לצמצום השפעותיה".

הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) הסתכם ברבעון זה בכ-57 מיליון שקל, שיפור של 21% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. השורה התפעולית הצביעה על רווח של 44 מיליון שקל, גידול של 24.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ובשורה התחתונה רשמה אינרום רווח נקי של כ-26 מיליון שקל ברבעון, עלייה של 30% לעומת הרבעון המקביל.

את המחצית הראשונה של 2021 סיימה אינרום עם צמיחה של 19% בהכנסות לעומת המחצית הראשונה של 2020, לרמה של 498 מיליון שקל. הרווח הגולמי בתקופה זו גדל ב-12% והסתכם בכ-182 מיליון שקל, וה-EBITDA הסתכם בכ-109 מיליון שקל, עלייה של 18%. הרווח התפעולי צמח ב-20% ל-82 מיליון שקל ובשורה התחתונה רשמה החברה עלייה של 17% ברווח הנקי שהגיע לכ-48 מיליון שקל.

במקביל לדוחות החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך 6.6 מיליון שקל.

בתגובה לדוחות רשמה מניית אינרום עלייה קלה בבורסה, והשלימה התקדמות של 25% בשנה האחרונה. שווייה של החברה בבורסה הגיע לכ-2 מיליארד שקל. החברה מתנהלת ללא גרעין שליטה ועיקר מניותיה מוחזקות בידי גופים מוסדיים. לאחרונה הושלמה עסקה שבה רכשה אינרום מידי הקיבוצים ניר עוז ונירים את מניותיהם בנירלט (כ-38% מהחברה), תמורת הקצאת נתח של כ-13% ממניות אינרום בשווי שוק נוכחי של 256 מיליון שקל. לאחר הרכישה מוחזקת הבעלות המלאה בנירלט בידי אינרום.

נועם שצ'לקה, מנכ"ל אינרום, ציין עם פרסום הדוחות כי "התוצאות הטובות הושגו למרות האתגרים וההתמודדות עם מספר השפעות, מקומיות ובינלאומיות, בהן מבצע שומר החומות על השלכותיו, יחד עם עליות המחירים הגלובליות במחירי חומרי הגלם והובלתם. הקבוצה נאמנה לתוכניותיה להמשך צמיחה והתרחבות, הן בפעילויותיה הקיימות והן בפעילויות חדשות נוספות".

צרו איתנו קשר *5988