עד שתגייס 100 מיליון שקל: יונט קרדיט מפחיתה את שכר הבכירים ב-20%

חברת האשראי החוץ הבנקאי דיווחה שהחליטה להפחית שכר לחלק מבכיריה כחלק מהליך התייעלות, בהם היו"ר משה כחלון והמנכ"ל צחי אזר • הקיצוץ בשכר - רטרואקטיבית מחודש יולי • עוד דיווחה כי קיבלה מסגרות אשראי בהיקף של 20 מיליון שקל

משה כחלון / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות
משה כחלון / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

חברת האשראי החוץ בנקאי הציבורית, יונט קרדיט , דיווחה הערב לבורסה שבמסגרת התייעלות כלכלית שהיא מעוניינת לבצע, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו לבצע הפחתת שכר לשלושה נושאי משרה בחברה: היו"ר משה כחלון, המנכ"ל ומבעלי השליטה בחברה צחי אזר, והמשנה למנכ"ל יואב צבר. ההפחתה, בשיעור של 20%, מתבצעת בהסכמה עם הבכירים רטרואקטיבית מ-1 ביולי 2021.

החברה ציינה בדיווח שהשכר יושב לקדמותו בהתקיים אחד מהתנאים הבאים, המוקדם מבין שניהם: אם היא תגייס אשראי או חוב בסך מצטבר של 100 מיליון שקל או אם תחלוף שנה מאז הפחתת השכר, קרי לכל המאוחר ב-1 ביולי 2022.

במקביל, דיווחה החברה שהדירקטוריון אישר את התקשרותה בשני הסכמים להעמדת מסגרת אשראי עם צדדים שלישיים בגובה של 10 מיליון שקל כל אחד. מסגרות האשראי מיועדת למימון פעילותה העסקית השוטפת של החברה.

עיקרי הסכמי מסגרות האשראי, שתוקפן ל-12 חודשים ממועד העמדת אשראי, הם: בהסכם עם המלווה הראשון, כל אשראי שינוצל מתוך מסגרת האשראי יישא ריבית שנתית של 5.5%, ובנוסף החברה תשלם למלווה בגין העמדת מסגרת האשראי עמלת הקמה לעסקה של 0.1% שנתי. הדירקטוריון אישר אפשרות להגדלת סך מסגרת האשראי בהסכם זה ל-30 מיליון שקל באותם תנאים.

האשראי שינוצל מתוך מסגרת האשראי בהתאם להסכם השני יישא ריבית שנתית של 5.9%, כאשר החברה תשלם למלווה בגין העמדת מסגרת האשראי עמלת הקצאה שנתית של 0.13%-0.15%.

מהדיווח עולה שלצורך הבטחת התחייבויות החברה למלווים, יעמידו בעלי השליטה בחברה ערבויות אישיות. 

צרו איתנו קשר *5988