"ניקוי האורוות" של אייפקס: מחיקה של 625 מיליון שקל בפסגות

תשקיף וואליו קפיטל של רני צים חושף: אייפקס ביצעה הפחתת מוניטין ענקית בעסקי הקרנות ותיקי ההשקעות שלה כהכנה למכירתם • היקף הנכסים שעבר לידי צים - 57 מיליארד שקל

רני צים / צילום: מאיר אדרי
רני צים / צילום: מאיר אדרי

חברת וואליו קפיטל של רני צים שילמה 405 מיליון שקל עבור עסקי קרנות הנאמנות וניהול התיקים של בית ההשקעות פסגות, בעסקה שהושלמה בשבוע שעבר. כעת היא שוקדת על מימון העסקה, בין היתר באמצעות הנפקת מניות בהיקף של 120 מיליון שקל, שישמשו בין היתר לפירעון הלוואת ביניים שנלקחה מאחר הבנקים לצורך הרכישה. צים עצמו צפוי להשתתף בהנפקה בהתאם לשיעור החזקותיו בחברה - 57.4% מההון. 

כחלק מתשקיף ההנפקה חושפת וואליו קפיטל את נתוני הפעילות שנרכשה מפסגות בתחומי קרנות הנאמנות וניהול התיקים. ההכנסות מהפעילותעמדו במחצית הראשונה השנה על 155 מיליון שקל (מהן 116 מיליון שקל בקרנות הנאמנות). זאת לעומת 164 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (מהן 124 מיליון שקל בקרנות הנאמנות). 

הרווח הנקי בפעילויות הללו עמד במחצית על 18 מיליון שקל, לעומת הפסד ענק של 82  מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד, ושל 377  מיליון שקל בשנה החולפת כולה, שנגרמו עקב "הפסד מירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים" בהיקף שנתי של 625 מיליון שקל.

"פדיונות גדולים יותר לעומת המתחרים"

על הפחתת הענק החליטה מי שהחזיקה עד לאחרונה בפסגות, קרן אייפקס, לקראת המכירה לאלטשולר שחם, והיא מיוחסת בעיקר להשפעות משבר הקורונה על עסקיה של פסגות. 

המשבר הביא לירידות בשווי השוק של פסגות, כפי שאירע בכל השוק, ולפדיונות של נכסים בקרנות הנאמנות ובניירות הערך, מה שהוביל לירידה במוניטין מצד הלקוחות.

"הפדיונות שהתרחשו בקרנות החברה היו בשיעור גדול יותר לעומת המתחרים, בעיקר בשל ירידת דירוג קרנותיה אצל יועצי ההשקעות בבנקים", נכתב בדוח שפרסמה וואליו קפיטל. עם זאת, צוין בדוח כי "בחודשים האחרונים, החלה התחזקות של יצירות בקרנות החברה, בעיקר נוכח התחזקות הדירוג לקרנות בתקופה זו".

יקצה 4.99% לבית השקעות אמריקאי

בסוף יוני 2021 מנוהלים בקרנות ובתיקי ההשקעות של פסגות נכסים בהיקף של  57.7 מיליארד שקל, מהם כ-46 מיליארד שקל בקרנות הנאמנות. בוואליו קפיטל מציינים כי על פי הסיכום בין הצדדים בעסקה, פעילות הקופות המפעליות שנוהלו על ידי פסגות, בהיקף של כ-42 מיליארד שקל, לא תיכלל בעסקה.

עוד דיווחה וואליו כי עם התקיימות מלוא התנאים לביצוע העסקה, יוקצו 4.99% מהון החברה לבית ההשקעות האמריקאי HC WAINWRIGHT. בנוסף, העניקה וואליו קפיטל ליואן קדוש, שותפה בעסקה, אופציה לתקופה של שלוש שנים לרכישת 8% ממניות החברה הבת שתחזיק בפעילות פסגות הנרכשת. מחיר המימוש של האופציה זהה למחיר שבו רכשה החברה את החברות הנרכשות, ללא החוב הבנקאי.

צרו איתנו קשר *5988