האם 41 מיליארד שקל מכספי המסים הגיעו מאזרחים ערבים?

כמה מהמס שגובה המדינה מגיע מהאזרחים הערבים? השאלה נותרת פתוחה • המשרוקית של גלובס

ח"כ איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת. מרציאנו סגל, גל”צ, 5.8.21 / צילום: שלומי יוסף
ח"כ איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת. מרציאנו סגל, גל”צ, 5.8.21 / צילום: שלומי יוסף

כשח"כ איימן עודה נשאל במהלך ראיון בגלי צה"ל מדוע שמפלגתו לא תשתף פעולה עם הקואליציה לפחות במה שנוגע לתוכניות שנועדו לחברה הערבית, הוא כעס: "רוב תל-אביב הצביעה נגד נתניהו… ואף אחד לא פגע בהם. לנו אומרים: רק אם תהיו (בקואליציה) אז תקבלו. אתה יודע כמה אנחנו משלמים מסים מדי שנה? בשנה האחרונה האזרחים הערבים שילמו מסים למדינת ישראל בהיקף של 41 מיליארד שקל".

הטענה המספרית של עודה היא מעניינת לבדיקה, אך האם יש בנמצא נתונים מהסוג הזה? מרשות המסים נמסר לנו שפילוח כזה לא מבוצע על ידה, ושאין באפשרותה לעשות זאת. אנחנו החלטנו בכל זאת לשחק קצת עם המספרים. לפי רשות המסים, סך תקבולי המס שנגבו מאזרחי ישראל ב-2020 עמד על 310.9 מיליארד שקל. אם החברה הערבית אחראית ל-41 מיליארד מתוכם כפי שטוען עודה, הרי שהיא שילמה 13.2% מכלל המסים. על פניו, זאת טענה סבירה, בהתחשב בעובדה שב-2018 החברה הערבית היוותה 14.5% ממשקי הבית בישראל.

אבל, כידוע, מס הכנסה לא נגבה באופן שווה מכולם. רובו המוחלט (92% לפי נתוני האוצר מ-2017) מגיע משני העשירונים העליונים, שלחברה הערבית יש ייצוג חסר משמעותי בהם. לפי הלמ"ס, ההוצאה הממוצעת של משק בית ערבי על מסים ישירים (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות) עמדה ב-2018 על כ-1,590 שקל בחודש. אם כופלים את הנתון הזה במספר משקי הבית בחברה הערבית מגיעים לכ-7 מיליארד שקל בשנה. זה רחוק מאוד מהנתון של עודה, אבל צריך לזכור שמסים נגבים גם באופן עקיף (למשל, בכל פעם שאנחנו קונים אנחנו משלמים מע"מ), וגם מחברות. האם יש דרך לחשב את זה?

עודה הפנה אותנו למחקר שבוצע על ידי מרכז אינג'אז, עמותה שמטרתה היא חיזוק הרשויות המקומיות הערביות. המחקר עוסק בנתוני 2013 ומשקלל יחד עם נתוני הלמ"ס שהזכרנו גם הוצאות לצריכה פרטית. השורה התחתונה שלו היא שמשקי הבית הערבים שילמו ב-2013 8.8% מהמסים שהיוו אז כ-13.5 מיליארד שקל. ומה לגבי נתונים עדכניים יותר? במרכז אינג'אז מסרו לנו שבסוף 2021 אמור לצאת מחקר עדכני בשיתוף עמותת סיכוי שיכלול את נתוני 2015-2020. בינתיים, אנחנו יכולים לומר שאם נחיל את האחוז הזה (8.8%) על נתוני 2020, נגיע לנתון של 27.4 מיליארד שקל - עדיין רחוק מאוד מהמספר של עודה. ועדיין מספר בעייתי: הוא כולל בתוכו גם את מיסוי החברות, שאיננו יודעים איך הוא מתפלג לפי יהודים וערבים, וגם לא מביא בחשבון את העובדה שמאז 2013 שיעור משקי הבית הערבים גדל.

במילים אחרות, עודה הפנה אותנו למחקר ישן שגם אם מנסים להתאימו - בחישוב גס - ל-2020, לא מאושש את הטענה שלו. מטעמו השיבו לנו על כך כי "מאז המחקר חלה עלייה בשיעור משקי הבית הערבים ביחס לכלל האוכלוסייה בכ-2%, וכן עלייה בהכנסה הממוצעת שלהם בשיעור של כ-18%". עוד נמסר כי "הם מעריכים - על בסיס פרמטרים אלה ונוספים - כי משקי הבית הערבים היו אחראים לכ-11.5%-13.5% מהכנסות המדינה ממסים ב-2019 וב-2020".

זה עדיין מותיר אותנו עם יותר שאלות מתשובות. למשל: אם עודה מעריך - על סמך הנחות שאין לנו יכולת לבחון - כי הערבים היו אחראים לבין 11.5% ל-13.5% מתקבולי המס מדוע הוא נקב דווקא במספר 41 מיליארד שקל (שמהווה כאמור 13.2% מהסך)? או: איך חושב נושא מיסוי החברות שהמחקר המקורי שעליו הסתמך הח"כ לא עסק בו?

בשורה התחתונה: דבריו של עודה אינם מבוססים. לרשות המסים אין נתונים שעוסקים בסוגיה. לפי מחקר עצמאי שאליו הוא הפנה אותנו, משקי הבית הערביים שילמו ב-2013 8.8% מסך המסים, נתון שמקביל ל-27.4 מיליארד שקל ב-2020 - רחוק מאוד מהמספר שננקב על ידו. הח"כ מסר לנו הערכות שונות שאין ביכולתנו לבחון, שעשויות להוביל לנתון שנמסר על ידו בשידור.

לבדיקה המלאה לחצו כאן

שם: איימן עודה

מפלגה: הרשימה המשותפת

תוכנית: קרן מרציאנו ואודי סגל, גלי צה"ל

תאריך: 5.8.2021

ציטוט: "האזרחים הערבים שילמו בשנה האחרונה מס בהיקף של 41 מיליארד שקל"

ציון: לא מבוסס

ח"כ איימן עודה (הרשימה המשותפת) התראיין אצל אודי סגל וספי עובדיה בגלי צה"ל. הוא התרעם על כך שדורשים מהרשימה המשותפת לשתף פעולה עם הקואליציה כדי להבטיח את הוצאתן לפועל של תכניות שנועדו לחברה הערבית: "אף אחד לא מבקש מאנשים מתל-אביב בשביל העמדה שלהם לתת להם את הזכויות שלהם, כן או לא. אף אחד לא… רוב תל-אביב הצביעה נגד נתניהו במשך כל כל הכהונות שלו. אף אחד לא פגע בהם בגלל העמדה הזו. אנחנו, רק אנחנו הערבים, רוצים להתנות את הזכויות שלנו. אומרים לנו רק אם תהיו ותקבלו ותהיו חלק מקואליציה אז תקבלו. סליחה, זה חלק מהזכויות שלנו. אודי, אתה יודע כמה אנחנו משלמים מיסים מדי שנה? בשנה האחרונה אנחנו שילמנו 41 מיליארד שקלים. האזרחים הערבים שילמו מיסים למדינת ישראל בשנה שעברה 41 מיליארד שקלים בשנה אחת, וזו תוכנית חומש שמדברת על 30 מיליארד שקלים. זה חלק קטן מהזכויות שלנו ולא צריך להתנות את הזכויות שלנו".

לפי רשות המיסים, ב-2020 נגבו בסה"כ תקבולי מס בגובה של 310.9 מיליארד שקל. 41 מיליארד מתוכם מהווים 13.2%, אותם לפי עודה שילמה החברה הערבית. מרשות המיסים נמסר למשרוקית שהיא לא מבצעת פילוח של הכנסות מתקבולי מיסים לפי מגזר ושאין באפשרותה לעשות זאת.

על פניו, הטענה של עודה סבירה: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), ב-2018 החברה הערבית היוותה 14.5% ממשקי הבית בישראל. אבל מכיוון ששיעורי המס לא זהים עבור כולם, כדי להצדיק את הטענה של עודה יש צורך שהחברה הערבית תתפזר באופן שווה יחסית בין העשירונים. בפועל, לחברה הערבית יש ייצוג יתר בעשירונים 1-4, ייצוג קרוב אך נמוך בעשירונים 5-8 וייצוג חסר בעשירונים 9-10. כלומר, רוב החברה הערבית משתייכת לעשירונים התחתונים, שמשלמים פחות מיסים: הדוח האחרון של משרד האוצר לגבי התקבולים ממיסים אישיים הוא על התקבולים מ-2017 (מדובר באומדן שמתבסס על נתוני 2013). לפי הדוח, בשנה זו שני העשירונים העליונים, אלו שבהם החברה הערבית סובלת מייצוג חסר, שילמו כ-92% ממס ההכנסה ליחידים. כלומר, בהנחה שהנתונים לא השתנו באופן דרמטי ב-2020, כמעט כל האוכלוסייה הערבית שילמה חלק מ-8% הנותרים.

לפי הלמ"ס, מתוך 2,608,900 משקי בית שהיו בישראל ב-2018, 14.5% השתייכו לחברה הערבית (שלפי הגדרת הלמ"ס כוללת גם דרוזים ונוצרים), כלומר כ-378,290 משקי בית. לפי אותו דוח, ההוצאה החודשית של משק בית ערבי על תשלומי חובה (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות) הייתה 1,587 שקל בממוצע, כלומר מעט יותר מ-7 מיליארד שקל בשנה.

מטעמו של עודה הופנינו לניסיון אחד לחקור מה היה חלקה של החברה הערבית בתשלומי המיסים. מדובר במחקר מטעם מרכז אינג'אז, עמותה שמטרתה היא חיזוק הרשויות המקומיות הערביות. המחקר לא היה זמין באתר העמותה והועלה לאתר המשרוקית בהסכמתה. המחקר יצא ב-2014 ובחן את נתוני 2013. באמצעות התבססות על נתוני הלמ"ס, כמו הוצאות על מסים ישירים (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות), הוצאות לצריכה פרטית וחשבונות לאומיים, וכמו כן על דוח הכנסות המדינה.

לפי הערכת המחקר, משקי הבית הערבים (שלפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כוללים גם דרוזים ונוצרים) שילמו 4.6% מהתקבולים ממס הכנסה, 6.5% מהביטוח הלאומי, 8.7% ממס הבריאות, 11.5% מהמע"מ ו-27.5% ממס הטבק. בסך הכל, המחקר מצא שמשקי הבית הערבים שילמו 8.8% מהמיסים ששילמו משקי בית ב-2013, או כ-13.5 מיליארד שקל.

כאמור, אלו נתונים מ-2013. אם ננסה להחיל את הממצא הסופי, לפיו החברה הערבית שילמה 8.8% מתקבולי המיסים, על שנת 2020 נקבל כ-27.4 מיליארד שקל. מדובר בהנחה מרחיבה, שכן 310.9 מיליארד הם כלל המיסים שנאספו, כולל מיסים שנועדו לחברות ולא למשקי בית. עם זאת, יש לשים לב שב-2013 משקי הבית הערביים היוו 13.1%. כעת, כאמור, מדובר ב-14.5%. כלומר, סביר להניח שגם חלקם של משקי הבית הערביים בתקבולים ממיסים גדל מעט, אך לא סביר שמספיק כדי להגיע ל-13.2%. ניתן לטעון שחלק גם מגיע ממיסי חברות (אותם המחקר לא מפלח בגלל שאין פילוח של חברות ומלכ"רים לפי קבוצות אוכלוסייה), אך לפי הדוח העדכני ביותר של רשות המיסים, ב-2016 מיסי החברות היוו 13% מסך תקבולי המיסים, קרי 40.4 מיליארד שקל אם הנתון נכון גם ל-2020. כלומר, על החברה הערבית לשלם כ-25% ממס החברות כדי להתקרב ל-41 מיליארד. מבלי יכולת לפלח את הנתונים, אין אפשרות לקבוע אם הדבר נכון או לא.

המחקר, כאמור, אינו עדכני ונכון ל-2013. במרכז אינג'אז מסרו למשרוקית שבסוף 2021 אמור לצאת מחקר עדכני בשיתוף עמותת סיכוי עם נתוני 2015-2020. מטעמו של איימן עודה לא נמסרה תגובה כיצד חושב המספר 41 מיליארד.

מטעם עודה הסבירו את הפער למשרוקית: "לפי מחקר של מרכז אינג'אז חלקם של משקי בית ערבים בהכנסות המדינה ממיסים בשנת 2013 היו כ-8.8%. מאז חלה עלייה בשיעור משקי הבית הערבים ביחס לכלל האוכלוסיה בכ-2%, וכן עלייה בהכנסה הממוצעת שלהם בשיעור של כ-18%. בלשכתו של ח"כ איימן עודה מסרו כי הם מעריכים על בסיס פרמטרים אלה ונוספים כי חלקם של משקי בית ערבים היו אחראים לכ-11.5%-13.5% מהכנסות המדינה ממיסים בשנה נכון לשנים 2019-2020". הדבר ייתכן, אך יש לשים שוב לב שמדובר בהערכה מרחיבה, שכן החישוב של מרכז אינג'אז חישב מיסים אישיים בלבד, ולא כלל מיסים כמו מיסי חברות. כמו כן, הדבר דורש גם חישוב של השפעת הקורונה על הכלכלה בחברה הערבית. כמו כן, המספר בו נקב עודה מהווה את ההערכה העליונה, בזמן שהרף התחתון לפי החישוב שלהם מהווה פחות מ-36 מיליארד.

לסיכום, רשות המיסים לא מפלחת ולא יכולה לפלח את תקבולי המיסים על בסיס מגזרי. מחקר עצמאי מ-2014 מצא שב-2013 משקי הבית הערביים שילמו 8.8% מסך המיסים ששולמו על-ידי משקי בית בישראל, כלומר כ-27.4 מיליארד שקל אם הדבר נכון לכל תקבולי המיסים של 2020. עם זאת, מדובר במחקר ישן ונתונים מעודכנים יתפרסמו רק בסוף 2021. בלשכת עודה מעריכים כי בשל הגידול בחברה הערבית ובשכר הממוצע בה, שיעור השתתפותם בתקבולי המיסים עלה. הדבר לא מספיק כדי להוכיח או להפריך את המספר שננקב. לכן דבריו של עודה לא מבוססים.

תחקיר: אוריה בר-מאיר