ממחזרים משכנתה? שימו לב לעמלה התפעולית

בוחנים האם כדאי לכם לפרוע מוקדם או למחזר משכנתה? כדאי שתשימו לב לגובה העמלות שכרוכות בתהליך • גם בנק ישראל התייחס לאחרונה, לנושא וזה מה שהיה לו להגיד על העמלה התפעולית שדורשים הבנקים

משכנתה. מה צריך לדעת לפני שממחזרים? / אילוסטרציה: Shutterstock, Serhii Krot
משכנתה. מה צריך לדעת לפני שממחזרים? / אילוסטרציה: Shutterstock, Serhii Krot

כאשר בוחנים כדאיות לפירעון מוקדם או למחזור של משכנתה, אחד דברים שצריך לקחת בחשבון הוא עמלות הפירעון המוקדם של המשכנתה הקודמת. עמלות הפירעון מורכבות מסוגים שונים של עמלות, שחלקן או כולן יהיו רלוונטיות בעת הפירעון המוקדם, תלוי בהרכב המשכנתה הקיימת, ובניהול תהליך הפירעון או המחזור.

בין העמלות ניתן למצוא עמלה תפעולית בגובה 60 שקל, עמלת הפרשי ריבית (ההפרש בין הריבית של המשכנתה הנפרעת לבין הריבית הממוצעת במועד הפירעון), עמלת מדד ממוצע (בהלוואות צמודות שנפרעות בחצי הראשון של החודש), עמלת הפרשי שער (בהלוואות הצמודות למט"ח), ואם אתם פורעים ללא מחזור - אז גם עמלת אי הודעה מראש.

בואו נרחיב לגבי העמלה התפעולית: מדובר בעמלה חד פעמית שלא תעלה על 60 שקל. לאחרונה, במסגרת הליך משפטי שכלל פירעון מוקדם של משכנתה במספר מסלולים, עלתה השאלה האם ניתן לגבות את העמלה התפעולית לגבי כל מסלול בנפרד, או שסכום העמלה יגבה פעם אחת בלבד, ללא קשר למספר המסלולים אותם מבקשים לפרוע.

הפיקוח על הבנקים נתן חוות דעת בעניין, ואף הוציא הודעה לבנקים השונים, ולפי עמדתו ניתן לגבות את העמלה פעם אחת בלבד. וכך נכתב: "במקרה שבו לקוח מבקש לבצע פירעון מוקדם של הלוואה לדיור, גם אם סכום ההלוואה מורכב ממספר מסלולי שערוך, רשאי הבנק לגבות בגין פעולת הפירעון המוקדם עמלה תפעולית אחת בלבד. עוד הובהר כי עמלה זו היא בסכום קבוע, אשר נועד לממן את הפעולות שהבנק נדרש לבצע לצורך ביצוע פירעון מוקדם, זאת, בשונה מהעמלות האחרות המפורטות בצו, אשר נועדו להוון את הסכום שיפרע למועד הפירעון המוקדם, כחלק מניהול הסיכונים של הלווה ושל התאגיד הבנקאי, ולכן נגזרות מסכום ההלוואה ומשיעורי הריביות, ולהבטיח כי הלווה ייתן הודעה מוקדמת לבנק על כוונתו לבצע פירעון מוקדם".

צרו איתנו קשר *5988