עובדי מערכות החינוך והבריאות שימו לב: המדינה מעלה הילוך במלחמה במתנגדי חיסונים

לאחר שבשבוע שעבר פרסם האוצר הצעת חוק לשלילת דמי אבטלה מעובדים שפוטרו כי לא עמדו בדרישות התו הירוק, כעת הופץ להערות הציבור תזכיר חוק נוסף בנושא • על הפרק: עובדים במערכות הבריאות, החינוך והרווחה שחייבים בתו ירוק ומסרבים לא יוכלו להתפטר ולבקש זכויות כאילו פוטרו

חיסון לקורונה בתחנת מד''א / צילום: Associated Press, Tsafrir Abayov
חיסון לקורונה בתחנת מד''א / צילום: Associated Press, Tsafrir Abayov

בממשלה עולים שלב במלחמה במתנגדי התו הירוק. משרד הכלכלה מציע בתזכיר "חוק פיצויי פיטורים (הוראת שעה), התשפ"ב-2021" לשלול מעובדי מערכת הבריאות, החינוך והרווחה, שהתפטרו בשל החובה להציג תו ירוק, את האפשרות לתבוע פיצויי פיטורים בשל הרעה בתנאים.

זאת לאחר שבערב חג הסוכות הופץ תזכיר חוק של משרד האוצר שמציע לקבוע כי עובד שפוטר בגלל סירוב להתחסן או לבצע בדיקה כדי לקבל תו ירוק, יראו בו כמי שהתפטר והוא לא יהיה זכאי לדמי אבטלה אלא לאחר 90 יום. 

לא יהיו זכאים להודעה מוקדמת

מדובר בעובדים במערכת הרווחה, החינוך והבריאות שמסרבים לבצע חיסון או להציג בדיקה שלילית ומתפטרים משום שאינם יכולים לבצע את עבודתם. עובדים אלה גם לא יהיו זכאים להודעה מוקדמת במקרה של סירוב להציג תו ירוק, ויידרשו לעזוב את העבודה מיד כדי שלא לסכן את הציבור שעמו הם באים במגע. הוראת השעה של משרד הכלכלה אינה עוסקת במצבים שהמעסיק מבקש תו ירוק מהעובד ואין חובה בתקנות הקורונה להצגת תו ירוק.

הוראת השעה מציעה תיקון חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 ולפיו, "התפטר עובד מחמת הפסקת עבודתו בשל סירובו להציג תו ירוק כשחלה עליו הגבלה, אין רואים התפטרות זו כהתפטרות בדין פיטורים או כסיום חוזה לתקופה קצובה".

לפי דברי ההסבר לחוק, "התיקון המוצע אינו גורע מחובתם של המעסיק והעובד לנהוג בתום לב, ובכלל זה שקילה של חלופות סבירות המאפשרות המשך קיומם של יחסי עבודה בתקופה שבה חלה דרישה מכוח הדין לעניין הצגת אישור תו ירוק במקומות עבודה, ואף סמוך לאחר תום התקופה כאמור, אם בדרך של שינוי בתנאי העבודה (כך שיועסק באופן שהגבלה כאמור לא תהיה רלוונטית לגביו), מיצוי ימי חופשה בתשלום או הוצאת העובד לחופשה בלא תשלום בהסכמה, ובלבד שבמסגרת זו, עובד אשר מסרב להציג אישור תו ירוק לא יהיה זכאי ליחס מועדף לעומת העובדים האחרים אצל המעסיק שמציגים אישור תו ירוק, ובשים לב לצורכי העבודה ולמגבלות המעסיק".

עוד מובהר "כי אין בכוונת ההסדר המוצע כדי לגרוע או לשנות מזכותו של עובד לתשלומי פנסיה, לרבות בעד רכיב הפיצויים ששולמו או ישולמו במקום או על חשבון פיצויי הפיטורים".

צרו איתנו קשר *5988