מניית חלל תקשורת טסה בעקבות הסכם להעברת השליטה בפרמיה של 62%

החברה ההונגרית 4iG תזרים לחלל תקשורת 221 מיליון שקל כנגד הקצאת 51% ממניותיה ותהפוך לבעלת השליטה בחברה, שבשנים האחרונות הסבה בעיקר אכזבות לבעלי המניות שלה

לוויין עמוס 17 של חלל תקשורת / צילום: יח''צ
לוויין עמוס 17 של חלל תקשורת / צילום: יח''צ

התקדמות בעסקת ההשקעה של חברת התקשורת ההונגרית 4iG בחברת לווייני התקשורת הישראלית חלל תקשורת . ארבעה חודשים לאחר החתימה על מכתב כוונות לא מחייב בין הצדדים, דיווחה חלל תקשורת כי שתי החברות חתמו על הסכם מחייב שבמסגרתו תרכוש 4iG את השליטה בחלל תקשורת במסגרת עסקת השקעה בה.

על פי ההסכם המחייב תזרים החברה ההונגרית לחלל תקשורת סכום של 221.2 מיליון שקל כנגד הקצאת מניות, כך שלאחר השלמת העסקה תחזיק 4iG ב-51% ממניות חלל תקשורת ותהפוך לבעלת השליטה בה.

ההקצאה תבוצע לפי מחיר של 8.5 שקלים למניית חלל תקשורת, המשקף פרמיה של 62% לעומת מחיר המניה בבורסה טרם הדיווח - אשר שיקף לה שווי של 126 מיליון שקל. הסכם ההשקעה משקף לחברה שווי של 205 מיליון שקל לפני ביצוע ההקצאה ושל 426 מיליון שקל לאחריה (אחרי הכסף).

בתגובה לחתימת הסכם המכירה, נסחרה מניית חלל תקשורת בעלייה חדה של קרוב ל-30% למחיר של 6.6 שקלים. זאת, מהטעם הפשוט שההסכם כולל הזרמת הון משמעותי לחברה (68.5 מיליון דולר) בפרמיה מהותית על מחיר השוק, תוך הפחתת המינוף של החברה ושיפור הפרופיל הפיננסי שלה.


תשואה שלילית של 55% בשנתיים

טרם העליות החדות בעקבות העדכון הנוכחי, רשמה מניית חלל תקשורת תשואה שלילית של 55% בשנתיים האחרונות וצניחה של כמעט 90% ממהמחיר שבו נסחרה באוגוסט 2016, טרם השמדת הלוויין עמוס 6 בפיצוץ טיל השיגור שלו. בעקבות הפיצוץ בוטלה עסקה מתוכננת למכירת החברה, שהייתה אז בשליטת שאול אלוביץ', לידי תאגיד התקשורת הסיני Xinwei, תמורת 285 מיליון דולר (כ-1.1 מיליארד שקל). 

השלמת העסקה כעת מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים, ובהם קבלת אישור משרד התקשורת, קבלת אישור אסיפת בעלי המניות של חלל תקשורת, קבלת אישור מחזיקי איגרות החוב של חלל תקשורת (ככל שהדבר יידרש) ועוד. כמו כן קובע ההסכם, כי במועד ההשלמה יתפטרו ארבעה מתוך חמשת הדירקטורים הרגילים של חלל תקשורת, ובמקומם ימונו חמישה דירקטורים מטעם החברה ההונגרית, אשר יהוו רוב בדירקטוריון ויאפשרו את שליטתה בפועל.

עוד עולה מההסכם, כי אם בתוך 120 ימים ממועד החתימה לא יתקיימו התנאים המתלים, יהיה כל צד רשאי לבטל את ההסכם. מנגד, יוכלו הצדדים להאריך את המועד האמור ב-30 יום נוספים במקרה של עיכוב בקבלת האישורים הרגולטוריים (אך בכל מקרה לא תותר הארכה מעבר ל-28 בפברואר 2022).

לדברי חלל תקשורת, הרוכשת הציגה בפניה מזכר הבנות שנחתם עם גורם מממן, הכולל התחייבות להעמיד לרוכשת מימון בסך 39 מיליון אירו (146 מיליון שקל) לטובת תשלום התמורה. במקרה של ביטול חד-צדדי של ההסכם בידי אחד הצדדים טרם מועד ההשלמה, וזאת חרף התקיימות התנאים המתלים, יהיה הצד השני זכאי לפיצוי מוסכם של 21.3 מיליון שקל.

חברת 4iG היא חברה ציבורית הונגרית, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך של בודפשט. היא עוסקת בתחום טכנולוגיות המידע והתקשורת, ונמצאת בשליטתו של Jászai Gellért. לדברי הנהלת חלל תקשורת, השלמת העסקה צפויה לחזק ולהרחיב את פוטנציאל הפעילות של חלל תקשורת במזרח ובמרכז אירופה, וליצור שיתוף פעולה וסינרגיה עם חברות כל קבוצת 4iG.


"מעבר למגוון רחב של שירותי תקשורת"

לאחר חתימת ההסכם אמר מנכ"ל חלל תקשורת, דן זיצ'ק, כי "מדובר באירוע חשוב ובעל משמעות, המעיד על הבעת אמון בחלל תקשורת ופעילותה, ובמימוש תוכניותיה האסטרטגיות, שעיקרן מעבר מאספקת קיבולת לוויינית לאספקת מגוון רחב של שירותי תקשורת על גבי לוויין, לרבות שירות מנוהל מקצה לקצה ומתן פתרונות מתקדמים בשרשרת הערך, כגון אפיון, תכנון, הקמה ותפעול רשתות התקשורת הלוויינית.

"בנוסף, כניסתה של 4iG, באמצעות הזרמת הון לתוך החברה, תשפר בצורה משמעותית את חוסנה הפיננסי וצפויה להשיא ערך לבעלי מניות החברה".

חלל תקשורת עוסקת באספקת שירותי תקשורת לוויינית ללקוחותיה, באמצעות הלוויינים עמוס-3 ועמוס-7 הממוקמים בנקודת שמים 4°W, עמוס-4 המוצב ב-65°E והלוויין הדיגיטלי המתקדם עמוס-17 אשר החל בפעילותו המסחרית בשנת 2019, ומוצב בנקודת שמים 17°E. לקוחות חלל תקשורת כוללים בין היתר חברות המספקות טלוויזיה רב-ערוצית, ערוצי טלוויזיה, רשויות מדינה הנזקקות ללוויין תקשורת להעברת מידע לסוגיו, חברות העוסקות בהעברת מידע, טלפוניה ואינטרנט בפס-רחב, ועוד.

חלל תקשורת נשלטה בעבר בידי איש העסקים שאול אלוביץ', באמצעות קבוצת יורוקום שבה החזיק. לפני שנים אחדות נקלעה יורוקום לחדלות פירעון, ומאז מוחזקות מניות השליטה (46.7%) בחברת חלל תקשורת בידי כונס הנכסים, עו"ד חגי אולמן.

את המחצית הראשונה של 2021 סיימה החברה  עם עלייה של 5% בהכנסות ל-46 מיליון דולר ועם מעבר לרווח תפעולי של 5.7 מיליון דולר, לאחר שבמחצית הראשונה של 2020 רשמה החברה הפסד תפעולי של 6.5 מיליון דולר. למרות המעבר לרווח תפעולי, הציגה חלל תקשורת במחצית הראשונה של 2021 הפסד נקי של 8.7 מיליון דולר בשל הוצאות המימון (נטו) הגבוהות שלה, שהסתכמו בתקופה זו ב-14.3 מיליון דולר.

לחברה שלוש סדרות של איגרות חוב, בהיקף כולל של 1.255 מיליארד שקל (390 מיליון דולר) במונחי ערך מתואם (פארי), שיעמדו ברובן לפדיון בשלוש השנים הקרובות. החוב העצום, שהושת על החברה בעבר לצורך מימון רכישת לוויינים חדשים, מצמצם את ההון העצמי שלה ל-82 מיליון דולר בלבד (נכון לסוף יוני 2021), מוביל להוצאות המימון הגבוהות (31.5 מיליון דולר ב-2020 כולה) ושוחק את שווי החברה בבורסה.

את חלל תקשורת ייצגו בעסקה עורכי הדין דוני טולידאנו, שי דיין ואלון אברמוביץ ממשרד עו"ד ארידנסט, בן נתן, טולידאנו ושות'. חברת 4iG יוצגה על ידי עורכי הדין שרון אמיר, טוביה גפן ואיתי דויטש ממשרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'.

צרו איתנו קשר *5988