השינוי הדרמטי בחשבון החשמל שבעלי מפעלים וקניונים יכירו החל מ-2022

בניסיון להתאים את מחיר החשמל שמשלם מגזר התעשייה שצורך 60%-70% מהחשמל בישראל למחירי הייצור של האנרגיה שהשתנו בשנים האחרונות, תפרסם בקרוב רשות החשמל תעריפים חדשים לצריכה לפי שעות היממה • השינוי המשמעותי: המחיר בצהריים יירד ביחס לערב • העדכון האחרון בתחום היה ב-2010

עמודי חשמל / צילום: Shutterstock
עמודי חשמל / צילום: Shutterstock

לראשונה מאז 2010, רשות החשמל תפרסם עדכון של מקבצי שעות הביקוש לחשמל ("מש"בים"). בעקבות העדכון, שייכנס לתוקף במהלך שנת 2022, תעריפי החשמל לצרכנים גדולים (מעל 40 אלף קוט"ש) ישתנו כך שבשעות הערב המחיר יהיה גבוה יותר מהמחיר שמשלמים כיום. מנגד המחיר בצהריים שכיום הוא לרוב הגבוה ביותר, יירד.

הסיבה לשינוי - עדכון שנערך ברשות בעקבות שינוי במשק החשמל, וריבוי מקורות הייצור של החשמל לעומת 2010. העדכון צפוי לעודד הסטת צריכה לשעות הצהריים בהם קיים ייצור מוגבר של אנרגיות מתחדשות והפחתת צריכה בשעות שיא הביקוש בערב, ובכך לחסוך הקמת הספק קונבנציונלי ולעודד הקמת מתקני אגירה לשם קליטת עודפי ייצור סולארי בצהריים והעברתם לשעות הערב.

כאמור מדובר על צרכנים "כבדים" של חשמל, ולא צרכנים ביתיים שבממוצע צורכים 8,000 קוט"ש בשנה. בין היתר מדובר במפעלים, בתי חולים, מתקני טיהור שפכים, מתקני התפלת מים, קניונים מסחריים ועוד.

עלויות ייצור החשמל אינן אחידות לאורך שעות היממה, ומשתנות כתלות בגורמים שונים כגון מזג האוויר, טכנולוגיית הייצור וכמות האנרגיה המיוצרת. כמות האנרגיה המיוצרת בכל שעה נקבעת בהתאם לביקוש באותה השעה, קרי בהתאם לצריכת החשמל בפועל במשק. כך, בשעות בהן קיימת צריכה מוגברת, נדרש להפעיל יותר יחידות לייצור חשמל, גם כאלה שעלות ההפעלה שלהן גבוהה יותר, ובהתאם לכך עלות ייצור החשמל בשעות אלו יקרה יותר. בנוסף, נדרשת השקעה הונית משמעותית בהקמה של הספק לשם עמידה בשעות שיא ביקוש.

תעריפי התעו"ז (תעריף עומס וזמן) הם תעריפים שמשתנים בהתאם לעיתוי הצריכה ומטרתם לשקף את הערך הכלכלי של ייצור החשמל באותה העת. על מנת שלא לייצר מאות תעריפים שונים לצרכן, התעריפים מבוססים על מיצוע של עלויות הייצור במספר קבוצות זמן נבדלות סטטיסטית (מקבצי שעות הביקוש) וקביעת היחס בין התעריפים של הקבוצות השונות. התעריף הסופי לכל מקבץ נקבע בהתאם לסך העלות המוכרת המוחזרת על ידי התעריף המפוקח ובהתאם ליחסים שנקבעו.

לפי המצב כיום השעות היקרות ביותר הן בקיץ בין עשר בבוקר לחמש בערב, ובחודשי החורף בין ארבע אחר הצהריים לעשר בלילה. לפי העדכון המסתמן, השעות ה"יקרות" ביותר יהיו בחודשי הקיץ בין חמש בערב לעשר בלילה. לפני שהרשות תפרסם את העדכון היא יוצאת היום להליך של שימוע ציבורי, בכדי לקבל התייחסויות מהציבור למהלך.

צרו איתנו קשר *5988