תיסגר מוקדם מהצפוי? צו סגירה לתחנה המרכזית החדשה בת"א בדצמבר 2021

אם לא יתוקנו ליקויי הבטיחות של התחנה המרכזית והצו יוותר בתוקף - הן החנויות והן מרכז התחבורה הראשי יידרשו להפסיק את פעילותם כבר ב-5 בדצמבר • המשמעות: משרד התחבורה יאלץ למצוא פתרון מיידי לאוטובוסים עצמם, שייאלצו לעבור למסלולי נסיעה אחרים

התחנה המרכזית / צילום: איל יצהר
התחנה המרכזית / צילום: איל יצהר

בית המשפט הכריע: צו הסגירה לתחנה המרכזית החדשה ייכנס לתוקף בתחילת דצמבר 2021. עיריית תל אביב-יפו ורשות הכבאות הודיעו לבעלי התחנה המרכזית כי על פי החלטת בית המשפט, התחנה המרכזית החדשה לא תוכל להמשיך לפעול בהיעדר רישיון.

במשך שנים ארוכות, ניסו תושבי דרום תל אביב להוביל לפינויה של התחנה המרכזית החדשה, המסבה זיהום אוויר רב ומייצרת מפגע רעש וסביבה משמעותי עבור המתגוררים באזור, ובעיקר בנווה שאנן. אלא שלאחר שהושגה לאחרונה הסכמה בין רמ"י, משרד התחבורה ועיריית תל אביב בנוגעה לפינויה של התחנה והסטת קווי האוטובוסים למסופים אחרים, דווקא ההליך המשפטי עשוי לזרז את פינויה, בשל הערכות כיבוי אש באשר לסיכון הגלום למבקרים, אילו תמשיך הפעלתה ללא רישיון עסק, ותחת סיכון של פריצת שריפה במקום.

אילו לא יתוקנו ליקויי הבטיחות של התחנה המרכזית והצו יוותר בתוקף - הן החנויות והן מרכז התחבורה הראשי יידרשו להפסיק את פעילותם. זאת, כאשר לאור סיכומים שהושגו לאחרונה בין עיריית תל אביב ומשרד התחבורה, אמורה התחנה המרכזית להסגר בשנת 2023.

לצורך קבלת הרישיון על המחזיקים להשיג אישור לרישיון עסק או להיתר זמני ממספר גורמים: רשות הכבאות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה וכן יש צורך להשלים את מילוי הדרישות בנושא נגישות במבנה. לפי עיריית תל אביב, מאחר והנהלת התחנה המרכזית לא פעלה להשגת כלל האישורים ההכרחיים הנדרשים למבנה במשך שנים ארוכות, העירייה נדרשת לסגירתה בהתאם לצו השיפוטי. במתחם התחנה פועלות כ-400 חנויות בבעלות פרטית, כאשר סידורי הבטיחות הנוכחיים אינם תואמים את הדרישות בשטח.

במשרד התחבורה ינסו בתקופה הקרובה לנסות לסייע לנצבא, החברה המנהלת את התחנה המרכזית, ליישם את דרישות רישוי העסק, כדי למנוע את סגירתה המוקדמת. לפי משרד התחבורה, "קבלת רישיון עסק בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב ועמידה בדרישות הרישיון, הינה באחריות חברת הניהול של התחנה המרכזית. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה פועלת מול חברת הניהול של התחנה, ליישום כל דרישות רישוי העסקים, במטרה למנוע פגיעה בציבור הנוסעים של התחבורה הציבורית".

משרד התחבורה יצטרך למצוא פתרון

לאחר שבמשך מספר שנים פעלה התחנה ללא רישיון עסק, בשירותי הכבאות וההצלה הוחלט כי מתוקף ניהול הסיכונים שבוצע במקום, לא ניתן להמשיך לאפשר את הפעלתן של חנויות המתחם, המחזיקות בחומרים דליקים ללא סידורי בטיחות אש מתאימים. לכן, ייאלץ משרד התחבורה גם למצוא פתרון עבור האוטובוסים, שכן ההגעה לרציפיהם כרוכה במעבר דרך אותן חנויות.

בדיון שהתקיים בשבוע שעבר בין גורמים מקצועיים מעיריית תל אביב-יפו והרשות הארצית לכבאות והצלה מחוז דן נדון נושא היעדר אישור הרשות לכבאות והצלה לקניון התחנה המרכזית. רשות הכבאות וההצלה הבהירה כי אינה יכולה לתת אישור להמשך פעילות הקניון כל עוד יש בו חנויות ללא סידורי בטיחות אש הולמים.

על פי החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים, ייסגר הקניון על כל חנויותיו והעסקים הפועלים בו, לרבות אלה הפועלים עפ"י רישיון כדין, ב-5 בדצמבר. משמעות הדבר היא שמשרד התחבורה יאלץ למצוא פתרון מיידי לאוטובוסים עצמם, שייאלצו לעבור למסלולי נסיעה אחרים עם סגירת התחנה המרכזית.

עו"ד צבי שוב, המייצג בעלי חנויות פרטיות בתחנה, אומר כי "זוהי עוד תוצאה של ההזנחה המכוונת של התחנה המרכזית החדשה, כפי שגם בית המשפט עמד עליה, אשר מובילה לכך שעוד ועוד בעלי חנויות נדחקים למכור את זכויותיהם עד להשתלטות מוחלטת עליה על ידי חברת התמח"ת בבעלות נצבא. במסגרת ההזנחה הזו דוחפים את בעלי החנויות לקיר, והם ימשיכו להידרש לשלם דמי ניהול גם במקרה של סגירת התחנה. עיריית תל אביב היא לצערנו חלק מהגורמים המזניחים את התחנה, העירייה הייתה צריכה לקדם כבר לפני עשרות שנים תכנון ורישוי מסודר לתחנה, שבנויים בה מאות אלפי מ"ר ללא היתר וללא תוכנית, וכן הייתה צריכה לעבוד על מסמך מדיניות לתחנה כבר מ-2016 באופן שיקבע את עתידה ויאפשר לפתח אותה, ורק בימים אלה היא נדרשת לכך".

גדי טונס, ממובילי המאבק לפינוי התחנה המרכזית, אומר כי "הכתובת הייתה על הקיר. הנוסעים והן התושבים נמצאים בסכנת חיים בגלל הזלזול של נצבא בתקנות כיבוי אש. לנצבא אכפת רק משורת הרווח, והם גם קיבלו לאחרונה פרס מעיריית תל אביב על הזנחת המקום בכך שאיפשרה להם לשים 60 מיליון שקל על הקמת המסופים החדשים במקום העירייה. יש לנו הרגשה שאנחנו התושבים נשלם על כך בריבית דריבית שנים ארוכות קדימה, כאשר תאגיד נצבא ימשיך ללוות את השכונה בפרויקטים יזמיים. אנחנו קוראים למדינה להלאים את המקום ולעירייה לשנות לו ייעוד ולהופכו לפארק כפיצוי לתושבים על כל הסבל שעברו. גם לדרום מגיעים שטחים ירוקים ואיכות חיים".