האם בממשלת נתניהו-גנץ הקבינט התכנס "רק פעמיים-שלוש"?

באיזו תדירות התכנס הקבינט בממשלה הקודמת, ומתי צריך לכנס אותו? בדקנו • המשרוקית של גלובס

השר זאב אלקין נשאל בגלי צה"ל על מדיניות הממשלה הנוכחית לגבי האיום האיראני, ולפני שהשיב על השאלה ערך השוואה בין הממשלה הנוכחית לקודמת. "אני הייתי חבר הקבינט (המדיני-ביטחוני) גם בממשלה הקודמת והוא כמעט ולא התכנס", הוא אמר למראיין ספי עובדיה, "כל זמן תפקוד הממשלה היה אולי כינוס אחד, שניים, שלושה - לא יותר מזה. בגלל האיבה שהייתה בין נתניהו לגנץ, פשוט נתניהו לא כינס את הקבינט. היום הקבינט מתכנס בצורה סדורה..."

האיבה ששררה בין נתניהו לגנץ במהלך הממשלה הקודמת היא אינה סוד. אבל האם זה נכון שתחת הממשלה הקודמת, שכיהנה כשנה, הקבינט התכנס רק פעמיים או שלוש? בדקנו.

ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, המוכרת לציבור כקבינט המדיני-ביטחוני, קיימת מכוח סעיף 6 לחוק הממשלה (התשס"א-2001). על פי החלטות ממשלה שהתקבלו במהלך השנים, הקבינט עוסק במערכת הביטחון ומדיניותה, יחסי החוץ של ישראל, אישור תכניות פיתוח והצטיידות של מערכת הביטחון וגופי המודיעין ועוד. עם זאת, החוק אינו קובע כל כמה זמן עליו להתכנס ולא מגדיר רף מינימום של מפגשים. יתרה מכך, בהתאם לסעיף 35 לחוק יסוד: הממשלה (חוק שונה מזה שהזכרנו קודם) מועדי כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני לא מפורסמים על ידי מזכירות הממשלה מבעוד מועד, וגם לאחר הפגישות לא מדווח עליהן באופן רשמי. מידע על כינוסי הקבינט ניתן לאסוף, אם כן, רק על סמך דיווחים בתקשורת.

בחנו את הדיווחים שהתפרסמו בתקשורת במהלך כהונת הממשלה הקודמת ואלה הממצאים: בסך הכל, מאז כינון הממשלה במאי 2020 ועד הקמת ממשלת בנט-לפיד ביוני 2021 התכנס הקבינט לפחות שלוש עשרה פעמים. מהפרסומים נראה כי באופן כללי הקבינט התכנס בערך אחת לחודש, כשבתקופת שיא המתיחות הקואליציונית, בחודשים דצמבר וינואר, הוא לא כונס כלל. מנגד, במהלך מאי האחרון, כשהממשלה כבר הייתה בגדר ממשלת מעבר, והמתיחות הביטחונית גברה ובהמשך התפתחה למבצע "שומר החומות", הקבינט כונס לפחות ארבע פעמים תוך עשרה ימים.

התנהלות ממשלת נתניהו-גנץ הייתה אמנם חריגה, אך הפיחות במעמדו של הקבינט - שמספר חבריו הלך וגדל עם השנים - נמשך כבר כמה עשורים. גם במהלך הממשלות הקודמות של נתניהו אך גם לפניהן. בתקופת נתניהו למשל הגוף היוקרתי יותר שבו התנהלו דיונים ביטחוניים היה "השביעיה" או "השמיניה", למרות שמבחינה פורמלית גופים אלה הם נטולי סמכות, והם אינם מוגדרים בחוק.

ומה קורה כעת בממשלת בנט-לפיד? אלקין טען כי כעת הקבינט מתכנס כסדרו, ואכן, לפי פרסומי העיתונות נראה שמאז הקמת הממשלה הקבינט מתכנס בערך פעם בשבועיים, ובקצב הנוכחי ירשמו 21 התכנסויות שלו. זאת, כאמור, בהשוואה ל-13 התכנסויות שנרשמו במהלך הממשלה הקודמת, ש-4 מתוכן היו קשורות לאירועים החריגים בעזה.

בשורה התחתונה: דבריו של אלקין אינם נכונים ברובם. בתקופת הממשלה הקודמת הקבינט אמנם כונס בתדירות נמוכה, אך מספר כינוסיו היה גבוה משמעותית מפעמיים או שלוש. בכל הנוגע לממשלה הנוכחית, החוק אמנם לא מגדיר את התדירות שבה צריך להתכנס הקבינט, אך נראה כי בהתאם לטענת אלקין כעת תדירות הפגישות גבוהה בצורה ניכרת.

לבדיקה המלאה לחצו כאן

שם: זאב אלקין
מפלגה: תקווה חדשה
תאריך: 13.10
ציטוט: "הקבינט [המדיני-בטחוני]... בממשלה הקודמת... כמעט ולא התכנס. כל זמן תפקוד הממשלה היה אולי כינוס אחד, שניים, שלושה. לא יותר מזה. היום הקבינט מתכנס בצורה סדורה"
ציון: לא נכון ברובו

שר הבינוי והשיכון זאב אלקין נשאל ב-13.10 בתכנית נכון להבוקר בגלי צה"ל על מדיניות הממשלה ביחס לאירן. לפני שפירט על עמדת הממשלה והצעדים הנחוצים כדי להיאבק באיום הגרעין האירני, התייחס אלקין להתנהלות הממשלה באופן כללי, וערך השוואה בינה לבין לממשלה הקודמת. "אני הייתי חבר הקבינט [המדיני-בטחוני] גם בממשלה הקודמת. הוא כמעט ולא התכנס, כל זמן תפקוד הממשלה היה אולי כינוס אחד, שניים, שלושה. לא יותר מזה. בגלל האיבה שהייתה בין נתניהו לגנץ, פשוט נתניהו לא כינס את הקבינט. היום הקבינט מתכנס בצורה סדורה..."

בדקנו האם אכן תחת הממשלה ה-35 התכנס הקבינט המדיני ביטחוני רק פעמיים-שלוש.

ועידת השרים לענייני ביטחון לאומי, המוכרת לציבור כקבינט המדיני ביטחוני, קיימת מכוח סעיף 6 לחוק הממשלה (תשסא-2001), שם נקבע הרכבה בלבד. ב-2018 נוסף תיקון לחוק שקבע כי לקבינט יש סמכות להכריז על מלחמה או לאשר פעילויות שבסבירות גבוהה יובילו לכך. בהחלטות ממשלה שהתקבלו מאז חוקק חוק הממשלה הוסכמו גם גבולות הגזרה של הוועדה וסמכויותיה, בהן עיסוק במערכת הביטחון ומדיניותה, יחסי החוץ של ישראל, אישור תכניות פיתוח והצטיידות של מערכת הביטחון וגופי המודיעין ועוד. בשום מקום בספר החוקים של מדינת ישראל לא נקבע מתי תתכנס הוועדה או תדירות מינימלית נדרשת של מפגשיה.

עצם כינוס הוועדה, וכן כלל פעילותה והחלטותיה, חוסים תחת סעיף 35 לחוק-יסוד: הממשלה. סעיף זה קובע כי כל דיון והחלטה של ועדת שרים, הנוגעים לענייני ביטחון המדינה, יחסי חוץ, או כל "עניין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד", יוותרו חסויים. בשל כך, מועדי כינוס הקבינט המדיני ביטחוני לא מפורסמים על ידי מזכירות הממשלה מבעוד מועד, וגם לאחר הפגישות לא מתפרסם תיעוד רשמי לכך, פרט לדיווחים בתקשורת.

מבדיקת "המשרוקית" עולה כי מאז כינונה של ממשלת נתניהו-גנץ ב-17 במאי 2020 ועד הקמתה של ממשלת בנט-לפיד, הקבינט המדיני ביטחוני נפגש לפחות שלוש-עשרה פעמים. ב-24.6.20 התקיימה הישיבה הראשונה. האחרונה התקיימה כמעט שנה לאחר מכן, ב-8.6.21, ימים ספורים לפני כינון הממשלה החדשה. בין לבין, התקיימה ישיבה ב-18.8, שבועיים לאחר ההכרזה על הסכם אברהם עם איחוד האמירויות, בה נתניהו הכחיש כי נתן אור ירוק למכירת מטוסי F35 במסגרת העסקה; ב-2.9 כדי לאשר את הצעתו של שר הביטחון בני גנץ להחזיק בגופות מחבלים כקלפי מיקוח; ב-29.10, אז קיבלו חברי הפורום סקירה לקראת יום השנה לחיסון בהה אבו אל עטה והתחממות אפשרית בדרום; וב-29.11, אז אושר קיזוז של כ-600 מיליון שקל מכספי המסים שהעבירה ישראל לרשות הפלסטינית.

בתקופת שיא המתיחות הקואליציונית, לפני ואחרי פיזור הכנסת בעקבות סירובו של נתניהו להעברת התקציב, נראה שלא כונס הקבינט בחודשים דצמבר וינואר. פגישות קבינט נוספות התקיימו ב-7.2, וב-18 וב-26 באפריל, בעקבות תקיפות כלי שיט בבעלות ישראלית במפרץ הפרסי ועימותים בעזה.

בחודש מאי, בעקבות המתיחות הגוברת בירושלים ובעזה ומה שהפך לבסוף למבצע שומר החומות, כונס הקבינט ארבע פעמים, בין ה-10 ל-20 לחודש. לאחר מכן התכנסה הוועדה בפעם האחרונה ב-8.6 כדי לדון בשינוי מתווה מצעד הדגלים, ודחתה אותו לשבוע שלאחר מכן, אחרי השבעת הממשלה החדשה שהוכרזה.

יש לציין כי לאורך כל שנות כהונתו כראש ממשלה, העדיף נתניהו להקים גוף מצומצם יותר המכיל מספר מועט של שרים, בו נהג להיוועץ ולהיעזר בנושאים מדיניים וביטחוניים לעיתים תכופות יותר. פורום זה, שכונה השביעיה או השמינייה לפי מספר החברים בו, לא הומצא על ידי נתניהו כמובן, והחל כבר בתקופת "המטבח" של גולדה מאיר. אין לגופים סמכויות חוקיות, וכל החלטה שלהם מחויבת באישור הקבינט או הממשלה.

אם כן, אלקין שגה בכמות הפגישות שקיימה הממשלה הקודמת, ביותר מ-300%. אך נראה שאמירתו כי הממשלה הנוכחית מכנסת את הקבינט המדיני ביטחוני בצורה יותר מסודרת ותכופה נכונה. מאז הקמת ועדת השרים שלושה ימים לאחר כינון הממשלה ה-36, נפגשו חבריה בערך פעם בשבועיים. בקצב זה, בתום השנה הראשונה, יתכנס הקבינט בין 21 ל-24 פעמים, בהשוואה ל-13 ישיבות בממשלה הקודמת, שכאמור 4 מהן התקיימו במתכונת חירום בעקבות המלחמה בעזה.

בשורה התחתונה, דבריו של אלקין אינם נכונים ברובם. הקבינט המדיני ביטחוני תחת ממשלת נתניהו-גנץ אמנם לא התכנס בצורה מסודרת, אך נפגש לפחות 13 פעמים לפי דיווחים בתקשורת, ולא "פעם, פעמיים, שלוש" כדברי השר. לעומת זאת, הממשלה הנוכחית אכן מכנסת פגישות קבינט בתדירות גבוהה בהרבה.

תחקיר: אורי כהן

צרו איתנו קשר *5988