בנק הפועלים סוגר רבעון עם עלייה של 48% ברווח ומחלק דיבידנד ענק

תרומה משמעותית לרווח הגיעה מרישום הכנסות בסעיף הפסדי אשראי בסך 252 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות להפסדי אשראי בסך 193 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2020 • שיעור התשואה להון ברבעון עמד על 11.8%

מנכ''ל בנק הפועלים, דב קוטלר / צילום: איל יצהר
מנכ''ל בנק הפועלים, דב קוטלר / צילום: איל יצהר

בנק הפועלים  רשם ברבעון השלישי של 2021 רווח נקי בסך 1.207 מיליארד שקל, כך עולה מהדוחות שפרסם הבוקר (ב') הבנק. מדובר בעלייה של 48% בהשוואה לרווח של 816 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בבנק הפועלים הסבירו כי הגידול ברווח נבע מהמשך הצמיחה המואצת והגידול בהיקפי הפעילות שהובילו לעלייה בסך ההכנסות, מרישום הכנסות מהפסדי אשראי וכן מפעילות ההשקעות של פועלים אקוויטי.

שיעור התשואה להון על הרווח הנקי ברבעון עמד על 11.8% בהשוואה ל-8.8% ברבעון המקביל אשתקד. במבט על תשעת החודשים הראשונים של השנה הרווח הנקי כבר עומד על כמעט 4 מיליארד שקל לעומת 1.14 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד בתשעת החודשים הראשונים של השנה על 13.1% לעומת 4% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווחים הגבוהים, והאישור שנתן לפני כמה שבועות המפקח על הבנקים להתחיל בחלוקת דיבידנדים בגין הרווחים של שנת 2021, אפשרו לדירקטוריון הבנק להודיע על חלוקת דיבידנד בסך 862 מיליון שקל - מהם 362 מיליון שקל המהווים 30% מרווחי הרבעון השלישי של שנת 2021 ו-500 מיליון שקל בגין רווחי המחצית הראשונה של השנה. הדיבידנד ישולם ב-8 לדצמבר 2021.

סך ההכנסות עמדו ברבעון על 3.644 מיליארד שקל בהשוואה לכ-3.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל של 2020, גידול של 10.4%, על רקע הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק.

אחד הפרמטרים המרכזיים שתרמו לשורת הרווח הנקי של הבנקים במהלך 2021 היא התאוששות המשק ממשבר הקורונה והירידה בתחלואה, שאפשרה לבנקים להשיר את כריות הביטחון שהפרישו עם פרוץ הקורונה. השיפור בפרמטרים המאקרו-כלכליים, יחד עם שיפור בתיק האשראי של הבנק, המשיכו להתבטא גם ברבעון הנוכחי בהיקף נמוך של הוצאות להפסדי אשראי, כך שברבעון השלישי נרשמה הכנסה נטו בסעיף הפסדי אשראי בסך 252 מיליון שקל. עם זאת, עדיין מדובר בצמצום קטן ביחס לרבעון השני של השנה, אז רשם הפועלים הכנסות של 647 מיליון שקל בסעיף הפסדי האשראי. הוא צפוי להיות הבנק שהפשיר ברבעון השלישי את הסכום הקטן ביותר מתוך כריות הביטחון הללו.

טירוף המשכנתאות הגדיל ב-4.5 מיליארד שקל את תיק האשראי לדיור

במהלך הרבעון המשיך בנק הפועלים בהגדלת האשראי שהעמיד ללקוחותיו, חלק גדול מתוכו במשכנתאות בעקבות הזינוק בביקוש להלוואות לדיור. סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-335.3 מיליארד שקל, בהשוואה ל-323.8 מיליארד שקל בסוף יוני 2021 - גידול של 3.6% במהלך רבעון אחד, גידול אשר השלים צמיחה של 11.1% בתשעת החודשים הראשונים של השנה.

על רקע הביקושים הגבוהים בשוק הדיור, ברבעון השלישי הבנק הגדיל את האשראי לדיור ללקוחותיו בהיקף של כ-4.5 מיליארד שקל המהווה גידול של 4.3% ברבעון ומשלים גידול של 10.9% מתחילת השנה. גם האשראי העסקי והאשראי המסחרי צמחו כל אחד ב-4.3% ברבעון השלישי, והשלימו גידול של 15.1% ו-17.2% (בהתאמה) מתחילת השנה.

לצד הגידול באשראי, רשם הפועלים גם גידול בבסיס הנזילות והפיקדונות של הבנק. הפיקדונות הקמעונאיים הסתכמו בסוף הרבעון השלישי ב-288.7 מיליארד שקל, המהווה גידול של 5.1% ביחס לסוף שנת 2020, כאשר סך פיקדונות הציבור עלו ב-16.1% מתחילת השנה.

סך העמלות התפעוליות שרשם הפועלים ברבעון השלישי הסתכמו ב-838 מיליון שקל, עלייה של 11% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה מגיע מעמלות מעסקי מימון (25.8%) ומעמלות טיפול באשראי (23.3%), המשקפות את העלייה בתיק האשראי של הבנק. אולם מבחינה נומינלית, עיקר ההכנסות מעמלות עדיין מדמי ניהול חשבון שהסתכמו ברבעון השלישי ב-197 מיליון שקל, עלייה של 3.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ומעמלות פעילות בני"ע שהסתכמו ב-186 מיליון שקל, עלייה של 1.6% מהתקופה המקבילה אשתקד. 

גם האינפלציה תרמה את חלקה לרווחי הפועלים ברבעון השלישי וכמובן גם בתשעת החודשים הראשונים של השנה, מאחר שהבנק משקיע חלק מנכסיו בצמוד למדד. ברבעון השלישי נהנה הפועלים, כמו הבנקים האחרים, מעלייה של 0.8% במדד המחירים לצרכן, דבר שהביא להכנסה בסך 159 מיליון שקל, בהשוואה להכנסה בסך 15 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2020. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה המדד בסך-הכול ב-2.2%, עלייה שהביאה להכנסה בסך 361 מיליון שקל, בהשוואה להוצאה בסך 91 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020.

גם הצמיחה בפעילות של פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק, הניבה רווח בסך 268 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לרווח בסך 23 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

גידול של 7.1% בהון ביחס ל-2020

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם ב-42.7 מיליארד שקל בהשוואה ל-39.9 מיליארד שקל בסוף שנת 2020, גידול בשיעור של 7.1%.

הבנק המשיך בהתייעלות שלו, כאשר יחס היעילות (הוצאות תפעוליות מסך ההכנסות) עמד ברבעון השלישי של 2021 על 54.9%, בהשוואה ל-56.1% ברבעון המקביל אשתקד. עם זאת, ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השלישי בכ-2 מיליארד שקל בהשוואה ל-1.85 מיליארד שקל ברבעון המקביל, עלייה של 8% שהושפעה בעיקרה מגידול בהוצאות השכר בשל תגמול משתנה המשקף את השיפור ברווחיות (בונוסים), לעומת תקופה מקבילה ומענק לרגל ציון 100 שנה לבנק, לצד ירידה בהוצאות שאינן שכר שקיזזו חלק מהעלייה.

צרו איתנו קשר *5988