כאל עם רווח של 92 מיליון שקל ברבעון השלישי, עלייה של 82%

בתשעת החודשים הראשונים של 2021 עמד הרווח הנקי על 231 מיליון שקל, גידול של 247% לעומת התקופה המקבילה • גידול של 18% במחזור העסקאות ברבעון השלישי

לוי הלוי, מנכ''ל כאל / צילום: רמי זרנגר
לוי הלוי, מנכ''ל כאל / צילום: רמי זרנגר

חברת כרטיסי האשראי כאל דיווח הבוקר (ב') על תוצאות הרבעון השלישי של השנה, ממנו עולה כי הרווח הנקי הרבעוני עמד על 92 מיליון שקל לעומת 51 מיליון שקל (בנטרול אירועים חד פעמיים) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 82%. הרווח המדווח ברבעון המקביל אשתקד, ללא נטרול אירועים חד פעמיים הסתכם ב 71 מיליון שקל, ולעומתו נרשם גידול של 31%.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד הרווח הנקי על 231 מיליון שקל לעומת 67 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול אירועים חד פעמיים), גידול של 247%. ללא נטרול אירועים חד פעמיים, עמד הרווח הנקי בתקופה המקבילה על 87 מיליון שקל ולעומתו נרשמה עלייה של 168%.

ברבעון השלישי הסתכמו הכנסות החברה בסך של 525 מיליון שקל לעומת 453 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בנטרול הכנסות חד פעמיות ממכירת מניות ויזה , גידול של 15.9%. ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד כולל אירועים חד פעמיים הסתכמו ב-517 מיליון שקל ולעומתן נרשם גידול של 1.4%.

גידול במספר הכרטיסים והעסקאות

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות החברה ב-1.45 מיליארד שקל לעומת 1.34 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול הכנסות חד פעמיות, גידול של 7.9%. ללא נטרול הכנסות חד פעמיות הסתכמו ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד ב-1.4 מיליון שקל, ולעומתן נרשם גידול של 3.1%.

בכאל מדווחים על גידול במספר הכרטיסים שהנפיקה החברה, וזה עמד בסוף הרבעון השלישי על כ-3.92 מיליון בהשוואה לכ-3.65 מיליון כרטיסים בסוף הרבעון המקביל אשתקד, גידול של 7.5%.

עוד מדווחים בכאל על צמיחה במחזור העסקאות בכרטיסיה לכדי 34 מיליארד שקל ברבעון השלישי, עלייה של כ-18% לעומת 28.8 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד מחזור העסקאות על 94 מיליארד שקל לעומת כ-80 מיליארד שקל בתקופה המקבילה, גידול של 17.8%.

באשראי הצרכני גם כן נרשמה עלייה והוא עמד על 6.2 מיליארד שקל נכון לסוף ספטמבר. זוהי עלייה של 3.5% לעומת הרבעון הקודם של השנה ומתחילת השנה גדל תיק האשראי הצרכני ב-5.5%. כל זאת, על רקע החזרה לשגרה שהביאה לעלייה בביקוש לאשראי.

התשואה להון יותר מהוכפלה

מנגד, המשך ההתאוששות במשק אפשרה לחברה להקטין את ההוצאות להפסדי אשראי, כריות הביטחון למקרה שהלווים לא יעמדו בהלוואות שנטלו. וכך, ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכמו ההוצאות להפסדי אשראי בסך 1 מיליון שקל לעומת סך של 25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. תשעת החודשים הראשונים של השנה הסתיימו עם הכנסות בסעיף הפסדי אשראי של 18 מיליון שקל לעומת הוצאות בסך 190 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה להון עמדה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 על 15.6% לעומת תשואה בשיעור של 6.3% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול אירועים חד פעמיים, עמדה התשואה להון בתקופה המקבילה על 4.9%.

לוי הלוי, מנכ"ל כאל, אמר: "אנו ממשיכים לראות מגמה חיובית של המשק ביציאה ממשבר הקורונה הבאה לידי ביטוי בתוצאות הרבעון השלישי. כאל ממשיכה להציג ביצועים חזקים בכל הפרמטרים העסקיים, מחזורי עסקאות בארץ ובחו"ל, צמיחה במצבת הכרטיסים, לרבות גידול בתיק האשראי".

צרו איתנו קשר *5988