הצפת הערך של איזנברג: ערד השקעות בוחנת פיצול החזקותיה בישרס ומלם-תים

ערד נסחרת כיום בדיסקאונט של כ-30% על שווי נכסיה העיקריים • מהלך הפיצול עשוי להתבצע בדרך של חלוקת דיבידנד בעין לבעלי המניות, ובעל השליטה שלמה איזנברג בראשם

שלמה אייזנברג / צילום: תמר מצפי
שלמה אייזנברג / צילום: תמר מצפי

חברת ערד השקעות, שבשליטת והובלת איש העסקים הוותיק שלמה איזנברג, בוחנת אפשרות לפיצול החזקותיה המרכזיות והעברתן לידי בעלי המניות שלה, במהלך שנועד להציף להם ערך משמעותי. מהלך כזה, אם ייצא אל הפועל, עשוי להתבצע בדרך של חלוקת דיבידנד בעין, כלומר חלוקת המניות של החברות הבנות כדיבידנד לבעלי מניותיה של ערד.

ערד  מחזיקה כיום ב-55.5% ממניות חברת שירותי המחשוב מלם תים  בשווי של 1.28 מיליארד שקל וב-59.44% ממניות חברת הנדל"ן ישרס בשווי של 2.59 מיליארד שקל. בנוסף, מחזיקה ערד השקעות בקופת מזומנים של 219 מיליון שקל ואין לה כל חובות פיננסיים, כך ששווי נכסיה העיקריים עומד כיום על כ-4.09 מיליארד שקל.

טרם ההודעה על המהלך הצפוי נסחרה ערד לפי שווי של 2.85 מיליארד שקל - דיסקאונט של כ-30% על שווי הנכסים. פער זה מהווה כנראה את הזרז עבור דירקטוריון ערד לפעול כדי להציף ערך עבור כלל בעלי מניותיה.

מניות הקבוצה נהנות בשנים האחרונות מפריחה בעסקיהן המשתקפת בביצועי המניות. ערד השקעות עצמה עלתה ב-30% בשנה האחרונה, כולל זינוק בעקבות הדיווח הנוכחי, למחיר המשקף שווי חברה של יותר מ-3 מיליארד שקל. מניית ישרס עלתה בשנה האחרונה ב-27% משקפת שווי חברה של 4.4 מיליארד שקל ואילו מלם-תים זינקה ב-67% לשווי של 2.3 מיליארד שקל. 

בעל השליטה בחברה, איזנברג, המשמש כיו"ר של שלוש החברות הציבוריות, מחזיק כיום בכ-40% ממניות ערד, וכן ב-14.48% ממניות מלם-תים וב-10.54% ממניות ישרס. כך שחלוקת דיבידנד בעין למניות החברות הציבוריות שבידיה, תביא את איזנברג להחזקה ישירה ב-36.6% ממניות מלם-תים וב-34.2% ממניות ישרס, ולשליטה מעשית בשתי החברות הללו.

הדירקטוריון אישר רכישה עצמית של מניות

במקביל, החליט דירקטוריון ערד לאשר רכישה עצמית של מניות החברה בסכום של עד 100 מיליון שקל ועל חלוקת דיבידנד של 36 מיליון שקל לבעלי המניות. להערכת הדירקטוריון, "המחיר שבו נסחרות מניות החברה בבורסה מעת לעת הינו אטרקטיבי ורכישה עצמית של מניות החברה כאמור עשויה להיות לדעת הדירקטוריון הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה".

עוד ציינה החברה, כי הרווח הראוי לחלוקה שלה עומד על 2.26 מיליארד שקל, כך שחלוקת הדיבידנד עומדת במבחן הרווח, ואף אין בחלוקה כדי למנוע מהחברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן. במקביל, דיווחה ערד כי סיימה את הרבעון השלישי של 2021 עם רווח נקי לבעלי המניות של 70 מיליון שקל, המשקף צמיחה של 23.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

ההחזקה בישרס תרמה לערד ברבעון השלישי רווח של 72 מיליון שקל ואילו ההחזקה במלם-תים תרמה רווח של 7 מיליון שקל. לערד החזקה גם בבעלות מלאה על חברת חסין אש, שעסקה בעבר בייצור ושיווק מוצרי בניה קרמיים.

עם זאת, במהלך שנת 2020 הפסיקה חסין אש את פעילות ייצור הבלוקים שלה והוציאה לחל"ת את מרבית עובדיה. נכון להיום עוסקת חסין אש במכירת המלאי הקיים שלה, לאחר שסיימה את העסקתם של מרבית עובדיה ובהם גם המנכ"לית טלי חדד.

ההון מבוסס על השקעות בחברות מוחזקות

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2021 רשמה ערד השקעות רווח נקי לבעלי המניות של 142 מיליון שקל, המגלם צמיחה של 46.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

נכון לסוף ספטמבר 2021 מסתכם ההון העצמי של ערד ב-2.59 מיליארד שקל, אולם הון עצמי זה מבוסס ברובו על השקעות בחברות מוחזקות בשווי של 2.29 מיליארד שקל, בשעה ששווי השוק של שתי החזקותיה העיקריות עומד כאמור על 3.87 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988