זינוק של 130% ב-9 חודשים: הראל רשמה רווח של כמעט מיליארד שקל

ההון העצמי של קבוצת הביטוח והפיננסים חצה את רף ה-8 מיליארד שקל והיא תחלק דיבידנד של 100 מיליון שקל, לאחר שכבר חילקה לאחרונה דיבידנד בסך 257 מיליון שקל • הרווח ברבעון השלישי הסתכם ב-380 מיליון שקל, קיטון של 22 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: יונתן זיידל, פלאש 90
מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: יונתן זיידל, פלאש 90

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים  פרסמה היום (ב') את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2021, מהם עולה כי הרווח הכולל לאחר מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021, המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם בכ-940 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-407 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של 131%.

הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השלישי של שנת 2021, המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם בכ-380 מיליון שקל, קיטון קל לעומת רווח כולל של כ-402 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה נכון לסוך הרבעון השלישי הינו בסך של כ-8.4 מיליארד שקל.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021, הסתכמו בכ-23.3 מיליארד שקל, לעומת סך פרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה של כ-21.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-7%. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה ברבעון השלישי של שנת 2021, הסתכמו בכ-8.2 מיליארד שקל, לעומת סך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה של כ-7.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-12%.

ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה הינו, נכון לסוף הרבעון השלישי עמד על כ-8.4 מיליארד שקל. ההון העצמי הינו לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-257 מיליון שקל ורכישה עצמית של מניות בעלות של כ-28 מיליון שקל במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה. זאת, לעומת הון עצמי של כ-7.7 מיליארד שקל בסוף שנת 2020. בעקבות הדוחות אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסך 100 מיליון שקל.

גידול של 134% ברווח מביטוחי בריאות

הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-304 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-130 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-134%. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח בריאות ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל, לעומת כ-1.2 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-17%.

בענף הביטוח הכללי הסתכם הרווח הכולל לפני מס ברבעון השלישי בכ-21 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-177 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח כללי ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו בכ-0.9 מיליארד שקל לעומת כ-0.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-13%.

במגזר חיסכון ארוך טווח, הרווח הכולל לפני מס מהפעילות (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-138 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-194 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה בפעילות חסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו בכ-5.8 מיליארד שקל, לעומת כ-5.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-14%.

בקרנות הפנסיה לבדן הסתכם הרווח הכולל לפני מס ברבעון השלישי בכ-26 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-30%.

לעומת קרנות הפנסיה, בענף ביטוחי חיים נרשם קיטון ברווח הכולל לפני מס והוא הסתכם ברבעון השלישי בכ-98 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-160 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

גידול ברווחי בית ההשקעות הראל פיננסים

לצד הפעליות בעולמות הביטוח והחיסכון, מחזיקה קבוצת הראל גם את בית ההשקעות הראל פיננסים, בניהולו של טל קדם. הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם בכ-19 מיליון שקל, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-36%.

ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו לסך של כ-63 מיליון שקל, לעומת כ-54 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 17%.

היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים", הסתכם ליום 30 בספטמבר 2021, לכ-56.4 מיליארד שקל, לעומת כ-52.1 מיליארד שקל במועד המקביל אשתקד וביום 31 בדצמבר 2020.

מישל סיבוני, יו"ר הראל ביטוח ומנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר כי "עסקת פסגות, יחד עם השלמת הרכישה של חברת שירביט בימים הקרובים, מחזקות את מיצובה המוביל של קבוצת הראל בשוק הביטוח והפיננסים בישראל לקראת פתיחת שנת 2022, זאת, תוך המשך תהליך ההטמעה המוצלח של מערכי הטכנולוגיה והדיגיטל בתוך כלל פעילויות הקבוצה, כדי להמשיך ולשפר את היעילות והרווחיות של הראל בשנים הבאות".

ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, מסר: "ברבעון האחרון התמקדנו בבניית צוות מנהלים מצוין שיוביל את החברה בשנים הקרובות ויאפשר לנו לממש את היתרונות של הראל בטכנולוגיה, דיגיטציה, ההון האנושי בחברה ומערך הסוכנים שלנו. היתרונות הללו יאפשרו לנו לייצר יחסים ארוכי טווח עם לקוחות הראל, להרחיב ולגוון את סל השירותים והמוצרים שנציע להם ולממש באופן מלא את האסטרטגיה העסקית שלנו".