הקרב על תוואי המטרו בפארק החולות בחולון מגיע לבג"ץ

עיריית חולון עתרה לבג"ץ נגד הוועדה לתשתיות לאומיות וחברת נת"ע בטענה כי תוואי קו המטרו שיעבור באזור יפגע בערכי טבע נדירים • בעירייה מזכירים שמוסדות התכנון הם אלה שבשנים האחרונות הגנו שוב ושוב על הייחודיות של המקום וטוענים שתוכנית חלופית שהציעו נדחתה במהרה

מוטי ששון - ראש עירית חולון / צילום: איל יצהר
מוטי ששון - ראש עירית חולון / צילום: איל יצהר

עיריית חולון הגישה עתירה לבג"ץ נגד הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) והחברה הממשלתית נת"ע. בעירייה החליטו לפתוח בהליך המשפטי לאור דחיית הסתייגויותיהם לגבי תוואי קו המטרו העתידי (קו M1) שיעבור בלב פארק החולות בעיר באופן שאיננו מקובל על העירייה. כמו כן מבקשים בעירייה שבית המשפט יוציא צו ביניים שמורה לוות"ל שלא לפרסם את התוכנית נשוא העתירה.

"עסקינן בעתירה שעניינה בהחלטה שגויה מיסודה שיצאה תחת ידיה של הוות"ל לאשר סלילה של קו מטרו בליבו של פארק החולות בחולון, הלוקה בשרירותיות ובהתעלמות משיקולים סביבתיים, חברתיים וכלכלים מהותיים ורלוונטיים, אינה עומדת במבחני המידתיות החלים עליה והחורגת באופן מוחלט ממתחם הסבירות, ולכן בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על ביטולה", נכתב בפתח העתירה שהוגשה על ידי עוה"ד ד"ר ציפי איסר-איציק, ניר מנחם וישראל שמאי ממשרד ליפא מאיר ושות'.

הקו שיעבור במקום הינו אחד משלושת קווי המטרו שמתוכננים בעתיד לעבור במספר רב של ערים בגוש דן, וזאת לאורך 150 ק"מ, כשלאורכם ייבנו 109 תחנות. העתירה נוגעת לחלק מתוואי קו M1 שמהווה את הקו הדרומי מבין השלושה. בעתירה מסבירה העירייה כי בפארק החולות הוגדרו מספר אזורים שמיועדים לחפירה ולכיסוי. כן יוקמו בו שטחי התארגנות בהיקף של עשרה דונם, וכן שני פירים. האחד ליניקת אוויר והשני לשחרור עשן.

הטיעון העיקרי: מוסדות התכנון היו בעד שימור המקום

"בהתאם לתוואי שאושר על ידי מוסדות התכנון, עתיד הקו הדרומי לעבור בלב פארק החולות בעיר חולון תוך פגיעה אנושה וקשה בערכי הטבע הייחודים המצויים בו... פארק החולות הינו שטח בהיקף של כ-1,100 דונם אשר מצוי בדרום העיר חולון. אזור זה מאופיין בחולות נודדים, יציבים ויציבים למחצה וככזה הינו בעל ערכי טבע חשובים ונדירים.

בתי הגידול המצויים בשטח החולות הינם בבחינת מערכת אקולוגית ייחודית ורגישה האופיינית אך ורק לאזור זה", נכתב. בעירייה מזכירים שבשל חשיבות השטח, בתוכנית מתאר ח500 שאושרה בשנת 2018 ושחלה על האזור, אושר בשטח פארק החולות פארק עירוני שנועד לשמר ולשמור על ערכי הטבע המוגנים המצויים בחטיבת הקרקע הייחודית וכן על הצמחייה והחי המצויים בה.

במסגרת זאת, נקבע כי בלב פארק החולות, בשטח של כ-470 דונם "לא תותר לחלוטין כל בנייה או כריית חולות על מנת למנוע פגיעה בערכי הטבע". בעירייה אף מזכירים הליך ארוך שנערך בעבר לגבי המקרקעין שבו העירייה דווקא הייתה בצד שביקש להקל בנוגע להיקף השימור הנדרש במקרקעין, אלא שעמדתה לא התקבלה "ותחתיה אומצה על ידי מוסדות התכנון גישת שימור מחמירה יותר, האוסרת לחלוטין כל פיתוח בשטחי פארק החולות", נכתב בעתירה.

עוד הם מזכירים בעניין זה כי "לפי עמדת החברה להגנת הטבע שנתקבלה, הואיל ושטחי החולות המצויים בשטח פארק החולות הינם שטחי החולות המשמעותיים האחרונים המצויים בשטח המחוז ויש לעשות כל שנדרש על מנת לשמרם ולשם כך יש להימנע מפיתוח כלשהו בשטח החולות, לרבות בשטחיו ההיקפיים של הפארק וזאת על מנת למנוע פגיעה ב"לב הפארק".

כן מזכירים בעירייה כי ערר שהם הגישו לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית נדחה. כעת, מבקשים בעירייה להסתמך על החלטות אלה של גופי התכנון כדי לקדם את עמדתם. "חשיבותו של פארק החולות הוכרה ללא כחל וסרק במסגרת החלטתו של מוסד התכנון העליון, ועדה של המועצה הארצית. במסגרת זאת, לנוכח החשש מפני פגיעה בערכי הטבע בהליך אישורה של תכנית ח/500 נקבע כי חשיבותם של ערכי הטבע גוברים על משקלם של שיקולי פיתוח נוגדים, ועל כן התקבלה עמדת החברה להגנת הטבע ונקבע כי לא יבוצע כל פיתוח בשטחי פארק החולות, לרבות בשטחיו ההיקפיים", נכתב.

תוואי חלופי שהציגה העירייה נדחה

בעירייה מזכירים כי במאי 2020, כחלק מדיון בתוכנית בפני הוועדה הארצית הציג אדריכל העיר, אביעד מור תוואי חלופי שהיה מקובל הן על עיריית ראשון לציון והן על הוועדות המחוזיות מרכז ותל אביב.

זאת לפי הכתוב, "משיקולים סביבתיים וחברתיים, וזאת משום שהתוואי שנכלל בתוכנית המוצעת נותן מענה צר רק לפיתוח עתידי בעיר חולון, אך אינו מעודד התחדשות עירונית בשכונה המוחלשת ג'סי כהן בחולון, כמו גם בשכונת רמת אליהו בראשון לציון הסמוכה אליה. במסגרת זאת, הדגיש אדריכל העיר בנוסף כי הנמקה מוצקה לשינוי תוואי הקו נעוצה בכך שהתוואי המוצע מיועד לעבור בתחום פארק החולות בעיר חולון, ועלול להסב פגיעה חמורה לערכי הקרקע המצויים בו".

לדברי העירייה נציגי נת"ע בדיון שללו הצעה זו, בטיעון כי היא "מורכבת הנדסית" וכי "בחלופה המוצעת לא יהיה כדי להגדיל את היקף האוכלוסייה המשורתת על ידי הקו ולא תהיה הגדלה של כמות המשתמשים בקו".

בעירייה מזכירים שלאור הסתייגויותיהם מינו מוסדות התכנון חוקרת לנושא - הליך שגרתי במקרים שכאלה - ש"מצאה לנכון לקבל את התנגדות העותרת לשינוי תוואי הקו אשר זכתה כאמור לתמיכת הוועדות המחוזיות לתכנון ובניה תל אביב ומרכז. זאת, בעיקר מן הטעם כי התוואי המוצע מגלם בחובו פגיעה משמעותית וקשה בערכי הטבע המצויים בשטח פארק החולות". למרות עמדת החוקרת, בוות"ל הוחלט לבסוף שלא לשנות את התוכנית.

אולי בכדי להצביע בפני בית המשפט על כך שבעירייה ניסו להימנע ככל יכולתם מלנקוט בצעד משפטי, נכתב לקראת סוף העתירה כי, "העותרת פנתה גם במכתבים לשרת התחבורה, הגב' מרב מיכאלי, ולשרה להגנת הסביבה, הגב' תמר זנברג, במכתבים בהם פירטה את שלל המפגעים הצפויים להיווצר לפארק, לחי, לצומח ולדומם שבו וביקשה לקבל את סיוען בהסטת התוואי לזה החלופי שהוצע על ידי העירייה, אך ללא הועיל". נזכיר כי החלטות מוסדות התכנון הן סוברניות.

בוות"ל מסרו כי הם לא מגיבים לעתירות בתקשורת. 

צרו איתנו קשר *5988