חדשות | בלעדי

הרשות השנייה דחתה את בקשת קשת ורשת לדחיית מועד קיצור המהדורות

לאחר שקשת שיגרה מכתב לרשות השנייה בדרישה לדחות את יישום ההחלטה לקיצור המהדורות ב-12 יום מאחר וההודעה הרשמית בנושא הגיעה לחברה באיחור, הודיעה יו"ר מועצת הרשות השנייה יוליה שמאלוב על דחיית הבקשה • "אני יידעתי מיידית, באופן אישי, את חברות החדשות 12 ו-13 לגבי החלטת המועצה מיד לאחר קבלתה"

יוליה שמאלוב ברקוביץ / צילום: שלומי יוסף
יוליה שמאלוב ברקוביץ / צילום: שלומי יוסף

נמשך קרב כיפופי הידיים על קיצור מהדורות החדשות: לגלובס נודע כי מועצת הרשות השנייה דחתה ברוב גדול את הבקשה של קשת ורשת לדחות את המועד לקיצור מהדורות החדשות ב-12 יום, והודיעה להם כי עליהם להתחיל לשדר מהדורה של שעה ורבע כבר ב-9 בינואר.

כפי שנחשף לראשונה בגלובס, במכתב ששלחה קשת לרשות השנייה נכתב כי הואיל והחלטת המועצה הומצאה לקשת באיחור הם מבקשים כי מניין 30 הימים שניתן להם להתארגנות יחל במועד בו הומצאה ההחלטה לקשת,- ב-21 בדצמבר.

"יודגש כי קבלת ההחלטה בחלוף 12 ימים מהמועד שבו ניתנה, אינה מותירה זמן סביר להתארגנות לשם קיצור משך מהדורת החדשות, התאמת לוח השידורים והפקת תכנים חדשים. מדובר בהיערכות מקצועית ותפעולית הנדרשת למשאבים לא מבוטלים. פרק זמן של שבועיים וחצי להיערכות לשינוי משמעותי בלוח התכניות, אינו פרק זמן סביר. ברור לחלוטין כי פרסום בתקשורת כי המועצה קיבלה החלטה כלשהי בנושא אינו מהווה המצאה של ההחלטה על ידי המועצה לקשת", נכתב במכתב

יו"ר מועצת הרשות השנייה יוליה שמאלוב שהודיעה במכתב לערוצים כי בקשתם נדחתה, לא נותרה חייבת: "אני יידעתי מיידית, באופן אישי, את חברות החדשות 12 ו-13 לגבי החלטת המועצה מיד לאחר קבלתה", כותבת שמאלוב. "כמו כן, שוחחתי עמכם גם בעניין זה לאחר קבלת ההחלטה.

"מעבר לכך, בנוסף להודעתי האישית האמורה, דבר החלטת המועצה פורסם לכולי עלמא בכל אמצעי התקשורת, מיד לאחר קבלתה, כאשר אף אתם מודעים לקיומה. יצוין כי ההודעה נשלחה אף לכתבי הערוץ וחברת החדשות. נזכיר כי גורמים שונים בחברת החדשות אף הוזכרו, כולל תגובות, בכתבות בעניין. כך למעשה, חברת החדשות 12, ואף קשת עצמה, היו מודעים היטב מבחינה מהותית לגבי ההחלטה ותוכנה במועד קבלתה, ואף במכתבכם, בהגינותכם, לא טענתם אחרת. לפיכך, עומד לחברת החדשות ולקשת די והותר זמן סביר להתארגנות לשם התאמת משך המהדורה לאישור הזמני שניתן על ידי המועצה לשעה ורבע, וזאת החל מיום 9 בינואר 2022".

שמאלוב מזכירה כי שידור המהדורות הארוכות בנות השעה וחצי נעשה מבלי שניתן לכך אישור המועצה להארכה זמנית נוספת של אורך המהדורה. "בהתאם, המועצה הייתה רשאית לעמוד על השבת משך המהדורה למתכונתה המקורית בת שעה אחת באופן מיידי (בדומה לאופן בו התקבלו החלטותיה להאריך זמנית את משך המהדורה) . ואולם כידוע, מתוך התחשבות רבה במורשים לשידורים, החליטה המועצה על הארכה זמנית נוספת של אורך המהדורה לשעה ורבע תוך מתן זמן להתארגנות".

לדברי שמאלוב "התנהלותכם וטענותיכם בעניין זה רק מחזקת את הרושם המצער, כי כל רצונכם הוא למשוך זמן בעודכם מבקשים להמשיך לשבץ מהדורת חדשות באורך שעה וחצי, אף שלאורך חודשים ארוכים הדבר נעשה ללא קבלת היתר מהמועצה (זו הפרה לכאורה) ולזאת כמובן, לא ניתן להסכים".

נזכיר כי במכתב של קשת בו ביקשה את דחיית יישום ההחלטה, התבקשה המועצה לגילוי של כל המסמכים והפרוטוקולים שהובילו להחלטה על קיצור המהדורות.

קשת טענה כי ההליך שקיימה מועצת הרשות השנייה "לוקה בפגמים יסודיים, שמשמעותם שלילת זכות הטיעון של קשת בנוגע לסוגיה שבנדון. המועצה לא קיימה הליך שימוע כמתחייב על פי דין. לא זו בלבד שלא ניתנה לקשת הזדמנות להתייחס למצע העובדתי עליו התבססה המועצה, אלא שהמועצה גם לא אפשרה לקשת פרק זמן סביר כדי להציג מידע ומסמכים התומכים בעמדתה".

עוד נטען במכתב כי החלטת המועצה אינה מנומקת ולא ניתן ללמוד ממנה מהם השיקולים שהנחו את חברי המועצה. "כל שניתן ללמוד ממנה הוא שהמועצה לא השתכנעה מעמדת המורשים לשידורים ולא ניתן למצוא בה כל הנמקה או הסבר התומך בהחלטה להעמיד את אורך המהדורה על שעה ורבע ולאחר מכן על שעה".

בקשת התייחסו למועד בו התקבלה ההחלטה על הקימור בסמוך לסוף כהונת המועצה: "בימים אלה מתבצע הליך בחירת חברי מועצה חדשים, חלף חברי המועצה המכהנים, אשר תקופת כהונתם הסתיימה בחודש אוקטובר 2021. מאחר שהמועצה הנוכחית עתידה לסיים את כהונתה בעוד זמן קצר, ניכר כי המועצה התאמצה לקבל את ההחלטה תוך פרק זמן קצר. אלא שמדובר בפרק זמן קצר מדי, תוך ניהול הליך מהיר - שלא אפשר מיצוי של הליכי השימוע וביסוס החלטתה של המועצה על תשתית ממצה ומהימנה".

בנוגע לבקשת המסמכים ולטענות של קשת לגבי אופן ההליך והעיתוי שלו אין התייחסות בבקשת התגובה.

מרשת ומקשת לא נמסרה תגובה.

צרו איתנו קשר *5988