קשת 12 | בלעדי

קשת ורשת ביקשו דחייה ביישום ההחלטה על קיצור המהדורות

לגלובס נודע כי קשת שיגרה מכתב לרשות השנייה בדרישה לדחות את יישום ההחלטה ב-12 יום, מאחר וההודעה הרשמית בנושא הגיעה לחברה באיחור של 12 יום

אבי ניר מנכ''ל קשת / צילום: ג'ף קרביץ
אבי ניר מנכ''ל קשת / צילום: ג'ף קרביץ

בקשת וברשת מנסים לדחות ככל האפשר את קיצור מהדורות החדשות, שאמור להיכנס לתוקף בתשיעי בינואר: לגלובס נודע כי קשת שיגרה מכתב לרשות השנייה בדרישה לדחות את יישום ההחלטה ב-12 יום מאחר וההודעה הרשמית בנושא הגיעה לחברה באיחור של 12 יום.

במכתב ששלחה קשת לרשות השנייה נכתב כי הואיל והחלטת המועצה הומצאה לקשת באיחור הם מבקשים כי מניין 30 הימים שניתן להם להתארגנות יחל במועד שבו הומצאה ההחלטה לקשת, ב-21.12.21.

"יודגש כי קבלת ההחלטה בחלוף 12 ימים מהמועד שבו ניתנה, אינה מותירה זמן סביר להתארגנות לשם קיצור משך מהדורת החדשות, התאמת לוח השידורים והפקת תכנים חדשים. מדובר בהיערכות מקצועית ותפעולית הנדרשת למשאבים לא מבוטלים. פרק זמן של שבועיים וחצי להיערכות לשינוי משמעותי בלוח התוכניות, אינו פרק זמן סביר. ברור לחלוטין כי פרסום בתקשורת כי המועצה קיבלה החלטה כלשהי בנושא אינו מהווה המצאה של ההחלטה על ידי המועצה לקשת", נכתב במכתב.

כמו כן קשת ביקשה מהמועצה גילוי של כל המסמכים והפרוטוקולים שהובילו להחלטה על קיצור המהדורות.

לטענת קשת, "ההליך שקיימה מועצת הרשות השנייה לוקה בפגמים יסודיים, שמשמעותם שלילת זכות הטיעון של קשת בנוגע לסוגיה שבנדון. המועצה לא קיימה הליך שימוע כמתחייב על פי דין. לא זו בלבד שלא ניתנה לקשת הזדמנות להתייחס למצע העובדתי עליו התבססה המועצה, אלא שהמועצה גם לא אפשרה לקשת פרק זמן סביר כדי להציג מידע ומסמכים התומכים בעמדתה"

עוד נטען במכתב כי החלטת המועצה אינה מנומקת ולא ניתן ללמוד ממנה מהם השיקולים שהנחו את חברי המועצה. "כל שניתן ללמוד ממנה הוא שהמועצה לא השתכנעה מעמדת המורשים לשידורים ולא ניתן למצוא בה כל הנמקה או הסבר התומך בהחלטה להעמיד את אורך המהדורה על שעה ורבע ולאחר מכן על שעה".

בקשת מתייחסים למועד שבו התקבלה ההחלטה על הקיצור - בסמוך לסוף כהונת המועצה: "בימים אלה מתבצע הליך בחירת חברי מועצה חדשים, והחלפת חברי המועצה המכהנים, אשר תקופת כהונתם הסתיימה בחודש אוקטובר 2021 .מאחר שהמועצה הנוכחית עתידה לסיים את כהונתה בעוד זמן קצר, ניכר כי המועצה התאמצה לקבל את ההחלטה תוך פרק זמן קצר. אלא שמדובר בפרק זמן קצר מדי, תוך ניהול הליך מהיר - שלא אפשר מיצוי של הליכי השימוע וביסוס החלטתה של המועצה על תשתית ממצה ומהימנה".

קיצור בשני שלבים

נזכיר כי בתשיעי בדצמבר קיבלה מועצת הרשות השנייה החלטה לקצר את מהדורות החדשות בשני שלבים - הראשון בתשיעי לינואר אז אמורה המהדורה להתקצר לשעה ו-15 דקות. השלב השני אמור להתרחש באפריל, ואז אם לא תתקבל החלטה אחרת אמורה המהדורה להתקצר לשעה. בין לבין אמורים להתקיים דיונים פתוחים בנושא שיכללו לא רק את חברות החדשות.

מנכ''ל רשת 13 אבי בן טל / צילום: יחצ יחיאל ינאי
 מנכ''ל רשת 13 אבי בן טל / צילום: יחצ יחיאל ינאי

נזכיר כי בחברות החדשות - בעיקר חדשות 12 - הביעו התנגדות נחרצת למהלך המתגבש והפעילו בימים האחרונים ניסיונות שכנוע ומסע לחצים על חברי המועצה כדי למנוע אותו. בחברות החדשות ראו בניסיון לכפות את קיצור המהדורה התערבות שאיננה בתוכן אלא החלטה מערכתית שאותה אמור לקבל עורך.

עוד נזכיר כי ההחלטה התקבלה בשלהי ימיה של המועצה הנוכחית, כשברקע צפויה אישורה של מועצה חדשה עם יו"ר חדש כבר בימים הקרובים. מעבר לחיסכון הכספי המשמעותי שיש עבור הערוצים בכל יום שמתאפשר שידור המהדורה הארוכה יש להניח כי בערוצים מקווים שהמועצה החדשה תהיה נוחה יותר להתדיינות.

צרו איתנו קשר *5988