נדחתה עתירת העצמאים לביטול דרישת רשות המסים להחזר מענקים

העתירה הוגשה על רקע דרישה ששיגרה רשות המסים לכ-160 אלף עסקים, מתוך כ-400 אלף עסקים, שקיבלו מענקים בהיקף של כ-25 מיליארד שקל, להחזיר למדינה את הכספים שקיבלו ביתר • העליון קבע כי העתירה מוקדמת מדי, היות שרשות המסים טרם החלה בגביית הכספים בפועל

השופט ניל הנדל / צילום: רפי קוץ
השופט ניל הנדל / צילום: רפי קוץ

בית המשפט העליון דחה את עתירת העמותה לצמצום פערים חברתיים נגד דרישות רשות המסים והאוצר ל"החזר מענקי סיוע שניתנו לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה". העתירה נדחה הן בשל דרישת סעדים הדורשים חקיקה והן בשל היותה מוקדמת מדי ובטרם החלה רשות המסים לפעול באמצעי אכיפה לגביית כספי המענקים שניתנו ביתר.

העתירה הוגשה על רקע דרישה ששיגרה רשות המסים לכ-160 אלף עסקים, מתוך כ-400 אלף עסקים, שקיבלו מענקים בהיקף של כ-25 מיליארד שקל, להחזיר למדינה את המענקים שקיבלו ביתר. זאת, לאחר שמדוחות המס ונתונים נוספים התברר כי לא היו זכאים למלוא או חלק מהמענק שקיבלו. בהודעות ששוגרו אפשרה רשות המסים לעסקים להחזיר מענקים באופן "וולנטרי", תוך פריסת החוב ל-15 תשלומים עד סוף 2022, בטרם היא תפעל בעצמה לגביית המענקים ששולמו לגישתה ביתר.

בעתירה דרשה העמותה, המייצגת עצמאים שקיבלו דרישות להחזר, בין היתר, כי יינתן פטור מלא מדרישת ההשבה של מענקי הסיוע שהתקבלו על-ידי עצמאים ושכירים בעלי שליטה, אשר מחזור העסקאות השנתי שלהם לא עלה על 300 אלף שקל; וכן פטור מלא מדרישת השבה של מענקי סיוע שהתקבלו על עסקים אשר סגרו את עסקם או הפסיקו פעילות עסקית לחלוטין בשנת 2020 או 2021.

עוד ביקשו העצמאים משר האוצר כי יעניק פטור מלא מדרישת השבה של מענקי סיוע שהתקבלו על-ידי עסקים אשר מחזור העסקאות השנתי שלהם לאורך של שנת 2020 בהתייחסות שנתית בממוצע פחת בשיעור של בין 25% ל-40%, ולא בהתייחסות לפי תקופה דו-חודשית כפי שנקבע בחוק המענקים.

עוד דרשה העמותה, בהובלת יורם מועלמי, לאפשר החזר מענקים דיפרנציאלי של מענקי הסיוע ולהקים "ועדת חריגים" ברשות המסים שתאפשר בחינה פרטנית של כל עסק לגופו.

המשנה לנשיאת ביהמ"ש העליון, השופט ניל הנדל, בהסכמת השופטים ענת ברון ויוסף אלרון, קבע כי חלק מהסעדים המבוקשים בעתירה דורשים שינויי חקיקה, אך לא זה הסעד המבוקש. "על אף שרשימת הסעדים המפורטת שביקשה העותרת יוצרת רושם שונה, באת כוחה הבהירה בפתח הדיון בעתירה כי 'אם יש בעתירה כל סעד שדורש לחוקק חוקים או תקנות ולהתקין אותם, זאת לא העתירה שלנו'. מטבע הדברים, די בכך כדי לסתום את הגולל על ראשי העתירה שעניינם בהתקנת תקנות וביטול חלקי של ההגדרה הסטטוטורית לתקופת הזכאות לקבלת המענק הדו-חודשי".

השופט ביסס את החלטתו לדחות את העתירה גם על הודעת המדינה כי עד מרץ 2022 יוקפאו כל דרישות ההחזרים של המענקים, עד שימוצו כל ההליכים שיכולים העצמאים לנקוט בטרם החזר הכספים. "הבהרות המשיבים (משרד האוצר ורשות המסים - א.ל.ו) לגבי מדיניות ההשבה של מענקים ששולמו ביתר חורצות לשבט גם את גורל טענות העותרת במישור זה. משיבי הממשלה ציינו בתגובתם כי 'טרם התקבלה החלטה ביחס לגביית דמי היתר' ... בהודעת עדכון שהגישו ביום 10.1.2022, נמסר כי ... 'הודעות חיוב לנישומים אשר קיבלו מענקים ביתר, לא תבוצע על ידי רשות המסים, למצער עד ליום 31.3.22' - וכי הוארכה, בהתאם, 'התקופה לביצוע הסדר תשלומים מורחב' להשבה וולונטרית של מענקים ששולמו ביתר (באמצעות השירות המקוון)".

בנסיבות אלה, קבע השופט, הרי שלפנינו עתירה מוקדמת, שדינה להידחות גם בשל קיום סעד חלופי. תוצאה זו מתבקשת גם בשל אי מיצוי הליכים. 

מהעמותה לצמצום פערים חברתיים נמסר בתגובה: "בניגוד לפרסומים מטעים, אין חובת החזרת מענקים באמצעות הסימולטור, ולא יינקטו כלפי ציבור העצמאים הליכים כלשהם. כמו כן, הובהר בעקבות העתירה כי רשות המסים תאפשר השגה פרטנית של כל העצמאים על דרישת השבה לפי סעיף 13, כשתצא דרישה כזו בעתיד.

"יחד עם זאת, בשל אי-הוודאות במצב המשפטי שחל בפועל, אנו נגיש עתירה לדיון נוסף לבית המשפט העליון. כל המבקש להבין לעומק את הדברים, יוכל למצוא אותם בהודעת בית המשפט".

צרו איתנו קשר *5988