משרד התקשורת לרשויות בפריפריה: שתפו פעולה עם מכרזי פריסת סיבים

לקראת פרסום המכרזים לפריסת סיבים באזורים שבהם בזק לא תפרוס, מבקש המשרד מראשי הרשויות שיתוף פעולה במידע וסיוע בהקצאת חדרי תקשורת • עד כה ישנם 10 חברות שמתכוונות להתמודד

לירן אבישר בן-חורין. מנכ''לית משרד התקשורת / צילום: רפי קוץ
לירן אבישר בן-חורין. מנכ''לית משרד התקשורת / צילום: רפי קוץ

משרד התקשורת יזם פנייה לראשי רשויות מקומיות ומועצות אזוריות וביקש מהם שיתוף פעולה במסגרת המכרזים הצפויים בקרוב להשלמת פריסת הסיבים בכל רחבי הארץ. מדובר בבקשה למידע שאמור לעזור למתמודדים במכרזים לגבש הצעות על בסיס מצב התשתיות בכל יישוב או מועצה שצפויים להיערך בהם מכרז.

בפניה לראשי הרשויות והמועצות, כותבת מנכ"לית משרד התקשורת לירן אבישר בן-חורין כי חזון המשרד הוא להביא לקפיצת מדרגה באיכות תשתיות האינטרנט ולהוביל לפריסת סיבים לכל משק בית, בכל מקום. חזון זה התפתח לתוכנית פעולה רגולטורית אשר מכונה "מתווה הסיבים".

במתווה נקבע לבזק הסדר שבמסגרתו בחרה לפרוס רשת סיבים אופטיים לכ-82% ממשקי הבית בישראל בתוך 6 שנים, תוך מחויבות לספק למתחריה שירות תשתית סיטונאי על גבי רשת הסיבים שלה במחיר שקבע הרגולטור. במקביל, חברות IBC ופרטנר פורשות סיבים באופן נרחב וחברות בינוניות וקטנות אחרות פורשות סיבים באופן לוקאלי.

בנוסף, ולשם השלמת פרישה כלל ארצית של רשת מתקדמת, הוקמה "קופת התמרוץ" באמצעותה ייערכו מכרזים לסבסוד פריסת רשתות הסיבים באזורים שאינם כדאיים כלכלית לפריסה מלאה על ידי השוק הפרטי ("אזורי התמרוץ"), הכוללים כ-18% ממשקי הבית בישראל. קופת התמרוץ מתבססת על הכנסות שוק התקשורת והיקפה צפוי לעמוד בכל שנה על כ-90-80 מיליון שקל. אמת המידה היחידה לבחירת הזוכים במכרזים היא היחס שבין מספר משקי הבית באזור התמרוץ לבין הסכום המבוקש לצורך השלמת הפריסה בו.

לזוכים במכרזי קופת התמרוץ יוקצו מענקים שתמורתם הם יידרשו לפרוס רשת סיבים אופטיים לכל משקי הבית באזורים בהם יזכו וכן לספק על גביה שירות סיטונאי למתחרים. קופת התמרוץ תפרסם מכרזים עד להשלמת הפריסה בכל אזורי התמרוץ. עד כה ישנם 10 חברות שמתכוונות להתמודד.

לדברי המשרד, בימים אלו מתנהל המכרז הראשון של קופת התמרוץ. הצלחת המכרז, וקידום פריסת הסיבים בכלל, תלויה בגורמים רבים ובהם מספר המתמודדים בו, מנגנון המכרז, והסרת חסמים לפריסה בידי כלל הגורמים הרלוונטיים. המשרד פועל להסרת חסמים וקידום התחרות אך לדבריו גם בידי הרשויות המקומיות ha אפשרות לסייע בהסרת החסמים ובהפחתת עלויות הפריסה במגוון דרכים שונות, ובכך להביא להקדמת פריסת הסיבים בתחומן.

המשרד מציג שורה של נושאים שיוכלו לסייע בקידום המכרז וקורא לרשויות למסור את המידע שיוצג למתמודדים. כך, למשל, מבקש המשרד שראשי הרשויות יצהירו כי יסכימו למתן שימוש בתשתיות פסיביות תת קרקעיות ועיליות בבעלות הרשות והנגשת המידע בנוגע למיקומן, היקפן וטיבן.

נושא נוסף הוא נכונות הרשויות להעמיד חדר אירוח לשירות בעל הרישיון, שפורס את הרשת, בעלות מופחתת או ללא עלות, והנגשת מידע לציבור על תוכניות בנייה והרחבות, וכדומה.

צרו איתנו קשר *5988