לא מחכה לבג"ץ: המדינה מקדמת את הפקעת מירון

המדינה בוחנת הקמת חברה לניהול קבר הרשב"י • ראש ועדת החקירה, השופטת מרים נאור ז"ל, השיבה לפני מותה לשאלתה של המשנה ליועמ"ש האם יש מניעה להפקעה: "תעשו כחוכמתכם"

זירת האסון במירון / צילום: Reuters, Ilia Yefimovich
זירת האסון במירון / צילום: Reuters, Ilia Yefimovich

השר לשירותי דת מתן כהנא, בהסכמת ובתמיכת משרד המשפטים, החליט שלא להמתין לתוצאות ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון הר מירון - ולקדם מיידית את הפקעת קבר רבי שמעון בר יוחאי. משרד המשפטים הכריע כי חרף ההליכים התלויים ועומדים, אין צורך לעדכן את בג"ץ בקידום ההפקעה.

בישיבה רבת משתתפים מקרב משרדי הממשלה השונים פירטו המשנה ליועמ"ש כרמית יוליס, יועמ"שית המשרד לשירותי דת גליה קליין והמשנה לפרקליט המדינה אורית קוטב את כוונתן להפקיע את מתחם קבר רבי שמעון בר יוחאי במירון, ולהעבירו לבעלות המדינה.

בעבר כבר הוחלט על הפקעת מתחם הקבר, אולם במסגרת עתירה לבג"ץ, המדינה הסכימה לפני יותר מעשור לפשרה שלפיה "תוקם ועדה חדשה אשר תמנה חמישה חברים", וכי נציג המדינה ישמש כיושב ראש הוועדה. "הוועדה תהיה מוסמכת להחליט בכל עניין הנוגע לניהולו של האתר לרבות, בין היתר, בתחומים של בנייה ושיפוץ, קופות הצדקה, ניהול כספי התרומות והשימוש בהם". חברי ועדת החמישה מונים את נציגי ארבעת ההקדשות הרשומים בטאבו, ואת נציג המדינה שעומד בראש הוועדה, הרב שמואל רבינוביץ’, רב הכותל והמקומות הקדושים.

לפני כשנתיים, המדינה הודיעה כי היא שומרת על זכותה לחדש את ההפקעה אם יתברר שההסדר אינו מיושם. במסגרת ההסכם נקבעו התנאים למינוי מנכ"ל לאתר קבר הרשב"י, וביניהם: ועדת החמישה תנקוט בהליכי סילוק יד נגד מחזיקים ופינוי מבנים בלתי חוקיים באתר, וכי חדר הנרות שבו נאספות תרומות יהיה בשליטת ובניהול ועדת החמישה.

נציגי ההקדשות סירבו לחתום על ייפויי כוח

עם זאת, המדינה אמנם פעלה לשם הגשת תביעות הפינוי הנדרשות לצורך פינוי פולשים באתר ולהסדרת חדר הנרות, אך נציגי ההקדשות בועדת החמישה סירבו לחתום על ייפויי הכוח. לבסוף, נציגי ההקדשות בוועדת החמישה הסכימו לחתום, תוך הסתייגויות רבות, וגם זה רק בעקבות הבהרה נחרצת כי המדינה תקדם שוב את ההפקעה אם ועדת החמישה לא תקדם את הריסת המבנים הבלתי חוקיים - ותיטול לידיה את השליטה בחדר הנרות.

התפתחות נוספת שחלה לאחרונה היא העובדה כי הביטוח לחברי ועדת החמישה הסתיים ואף חברת ביטוח, כך לטענת ועדת החמישה, לא הסכימה לבטח אותם.
יוליס הודיעה במהלך הישיבה כי משרד המשפטים סבור כי לאור כלל האירועים האחרונים והקושי להשיג שיתוף פעולה מלא מצד חברי ועדת החמישה שהם נציגי ההקדשות, הרי שבשלו התנאים להפקיע את מתחם קבר הרשב"י, כפי שדורש המשרד לשירותי דת.

"המדינה לא חייבת לשפות את הוועדה"

בישיבה שהתקיימה בין נציגי המשרדים, קוטב התייחסה לעובדה כי חברי ועדת החמישה אינם מבוטחים ובשל כך, לטענתם, הם לא מקדמים את הליכי פינוי הפולשים. לדבריה, מבחינה משפטית אין חובה על המדינה לשפות את חברי ועדת החמישה שכן הם אינם ידה הארוכה. היא הוסיפה כי הגיעה העת לפנות לחידוש הליכי ההפקעה, משום שנראה שחברי הוועדה לא עומדים בתנאי הסכם הגישור.

קוטב ציינה כי אין צורך לחזור על כל הליכי ההפקעה מחדש, אך יש לתת זכות שימוע בכתב לחברי ועדת החמישה לפני שימומשו הודעות ההפקעה.

"אנחנו לא נדרשים לעדכן את בג"ץ בנושא"

יוליס קבעה בתום הדיון כי המשרד לשירותי דת יתחיל בבחינה באשר לאופן הניהול הרצוי בשטח על ידי המדינה לאחר ההפקעה, וכי תיבדק הקמת חברה ייעודית לצורך ניהול אתר מירון. לאחר הדיון, המשנה לפרקליט המדינה הכריעה כי אין חובה לעדכן את בג"ץ על הנסיגה מהסדר הפשרה וחזרה להליך ההפקעה.

המשנה ליועמ"ש פנתה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס מרים נאור ז"ל, אשר עמדה בראשות ועדת החקירה הממלכתית שהוקמה ביוני 2021, זמן קצר לפני מותה. נאור נשאלה אם יש מניעה או הסתייגות מבחינתה אם משרד המשפטים יקדם את הליך ההפקעה תוך כדי עבודת ועדת החקירה הממלכתית לחקר נסיבות אסון מירון. נאור ענתה בקצרה: "תעשו כחוכמתכם".

לאור האמור, נראה כי לאחר 15 שנה של מאבקים משפטיים אתר מירון יעבור לידיה של המדינה שתעשה בו סדר. זאת בהנחה שארבעת נציגי ההקדשות בועדת החמישה לא "יתקפלו" ויסכימו לדרישות המדינה למימוש מלא של הסדר הפשרה, סילוק הפולשים והריסת המבנים הבלתי חוקיים כמו גם שליטה מלאה של הוועדה על הנעשה בחדר התרומות באתר.

צרו איתנו קשר *5988