מעל תחזיות האוצר ובנק ישראל: הצמיחה בשנה האחרונה - 8.1%

לאחר ירידה חדה של 9.2% ב-2020, הצריכה הפרטית לנפש עלתה ב-9.9% ב-2021, סמוך לתחזיות בנק ישראל • התוצר ברבעון הרביעי זינק ב-16.6% • השקל מתחזק בחדות מול סל המטבעות על רקע נתוני הצמיחה החזקים

שר האוצר אביגדור ליברמן / צילום: איל יצהר
שר האוצר אביגדור ליברמן / צילום: איל יצהר

כלכלת ישראל צמחה ב-2021 בקצב של 8.1%, מעל ההערכות המוקדמות בשוק ומעבר לתחזיות של בנק ישראל והאוצר - כך לפי נתוני הלמ"ס שפורסמו היום (ד'). רק באוקטובר האחרון העריך בנק ישראל כי הצמיחה בשנת 2021 תעמוד על 7%.

הנתונים מצביעים על צמיחה בקצב הגבוה מזה עשרים שנה, אם כי שיעור הצמיחה הגבוה הינו בהשוואה לשנת משבר הקורונה, אז נרשמה התכווצות של 2.2% בתוצר.
השקל מתחזק בחדות מול סל המטבעות על רקע נתוני הצמיחה החזקים.

התוצר לנפש עלה ב-6.3%, לאחר ירידה של 3.9% בשנת 2020. לשם השוואה, לפי תחזיות ה-OECD עלה התמ"ג לנפש בארצות הארגון ב-5.0% בממוצע בשנה זו.

נתונים מנוכי עונתיות לפי רבעונים מראים שברבעון הרביעי של 2021 גדל התוצר המקומי ב-16.6% בחישוב שנתי, מה שהופך את ישראל למדינה בעלת קצב הצמיחה הגבוה במערב.

את נתוני הצמיחה החזקים בשנת 2021 ניתן לייחס לנתוני הייבוא הסחורות והשירותים שהצביעו על עלייה ב-18.7%, לאחר ירידה של 9.5% בשנת 2020.

יבוא הסחורות והשירותים עלה בשנת 2021 ב-18.7%, לאחר ירידה של 9.5% בשנת 2020.

יבוא השירותים עלה ב-22.3%. העלייה ביבוא השירותים משקפת עלייה של 18.2% ביבוא השירותים למעט תיירות, כאשר יבוא שירותי התיירות שנפגע בצורה חמורה ממשבר הקורונה עלה ב-74.4% בשנת 2021, לאחר הירידה החדה של 77.9% בשנת 2020, אך הוא עדיין נמוך ב-61.4% מיבוא שירותי התיירות בשנת 2019. יבוא הסחורות האזרחיות עלה ב-18.5%, והיבוא הביטחוני ירד ב-12.3%.

יבוא הסחורות והשירותים, למעט יבוא ביטחוני, אוניות, מטוסים ויהלומים, עלה בשנת 2020 ב-18.3%. סך המקורות שעמדו לרשות המשק מתוצר מקומי ומיבוא עלה בשנת 2021 ב-10.1%, לאחר ירידה של 3.7% בשנת 2020.

ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב-11.7% בשנת 2,021 לאחר הירידה החדה של 9.2% בשנת 2020.

הצריכה הפרטית לנפש עלתה ב-9.9% בשנת 2021 - סמוך להערכות בנק ישראל שצפו צמיחה של 10% בצריכה הפרטית.

העלייה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש בשנת 2021 משקפת עלייה של 7.1% בצריכה פרטית שוטפת לנפש (ההוצאות למזון, משקאות וטבק, לשירותים אישיים, לדיור, לדלק וחשמל לאחזקת בית, ולמוצרי תעשייה לצריכה שוטפת):

ההוצאה לצריכת השירותים השונים לנפש עלתה ב-16.1% לאחר ירידה של 27.9% בשנת 2020.

ההוצאה לצריכת מזון, משקאות וטבק לנפש עלתה ב-4.2% בשנת 2021.

ההוצאה למוצרים בני-קיימא למחצה לנפש (ההוצאה על הלבשה והנעלה, טקסטיל לבית, כלי עבודה ובית קטנים חשמליים, מוצרי בידור ופנאי וחפצים אישיים) עלתה בשנת 2021 ב-26.0%, כאשר ההוצאה על הלבשה והנעלה עלתה ב-28.7%.

הלמ"ס פרסמה סיכומים נוספים של שנת 2021, בהם ההכנסה המקומית הגולמית הריאלית המביאה בחשבון את השפעת השינויים בתנאי הסחר הבינלאומי על ההכנסה. זו עלתה בשנת 2021 ב-7.9%, קצב ירידה נמוך יותר מקצב עליית התוצר (שעלה כאמור ב-8.1%), עקב הרעה בתנאי הסחר.