מכירות הגז מלוויתן ב-2021 גדלו ל-1.95 מיליארד דולר; רציו מעלה את התחזית ל-2022

בשנת 2021 נמכר מלוויתן גז טבעי בכמות של 10.7 BCM, כ-5% מעל התחזית של דלק קידוחים מאשתקד • חלקן של דלק קידוחים ושל רציו מסך המכירות נאמד בכ-883 מיליון דולר וכ-290 מיליון דולר, בהתאמה • הדו"ח מעלה את תחזית המכירות מלוויתן לשנים הקרובות

אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס
אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס

דלק קידוחים  ורציו , שתיים מהשותפות במאגר הגז הטבעי לוויתן, פרסמו היום דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים (DCF) למאגר לוויתן. הדוח נערך על ידי חברת הערכת המשאבים המובילה Netherland Sewell and Associates, Inc, או בקיצור NSAI.

בשנת 2021 נמכר מלוויתן גז טבעי בכמות של 10.7 BCM, כ-5% מעל תחזית ה-P2 שפרסמה דלק קידוחים ביוני אשתקד. סך המכירות מלוויתן לשנת 2021, עמד על כ-1.95 מיליארד דולר כאשר חלקן של דלק קידוחים ושל רציו נאמד בכ-883 מיליון דולר וכ-290 מיליון דולר, בהתאמה.

הדו"ח מעלה את תחזית המכירות מלוויתן לשנים הקרובות, בין היתר בהתבסס על היקף הייצוא בפועל למצרים וירדן וצפי המשך המכירות לשוקי הייצוא, תחזיות לביקוש לגז טבעי בשוק המקומי (בהתאם לעבודת מחקר של חברת BDO) והסכמים חדשים צפויים למכירת גז טבעי. על פי התחזית העדכנית, במהלך שנת 2022, צפוי לוויתן למכור כמות בהיקף דומה לזו שנמכרה בשנה החולפת. מדובר בעלייה של כ-0.35 BCM ביחס לתחזית הקודמת (לגבי שנת 2022) אשר הוצגה בדו״ח המשאבים הקודם שפרסמה דלק קידוחים.

במסגרת דו"ח עתודות ותזרים מהוון שפרסמה, מעלה רציו את תחזית ההכנסות לשנת 2022 לכ-320 מיליון דולר, עלייה של כ-14% לעומת תחזית קודמת לשנה זו שעמדה על טווח של כ-275 -285 מיליון דולר. העלייה בהכנסות הצפויות לשנת 2022 נובעת בין היתר מביקושים גבוהים לגז טבעי ומעלייה במחירי הנפט.

הערכת המשאבים הכוללת למאגר עומדת כיום, באומדן הטוב ביותר, על כ-631 BCM. זאת נוסף לכ-18 BCM שהופקו ממועד תחילת הזרמת הגז מלוויתן.

שווי חלקה של דלק קידוחים במאגר עלה

על-פי נתוני התזרימים המהוונים לסוף 2021, שווי חלקה של דלק קידוחים במאגר לוויתן ביחס לעתודות ומשאבים מותנים מסוג C2+P2, עלה ב-3%, לכ-4.52 מיליארד דולר ולכ- 5.54 מיליארד דולר; וביחס לעתודות מסוג P2 - בכ-4% לכ-4.30 ולכ-5.16 מיליארד דולר, בשיעורי היוון של 10% ו-7.5%, בהתאמה, וזאת ביחס לתזרים המהוון הקודם. הגידול האמור הינו על אף מכירות של כ-BCM 8 גז טבעי במהלך החודשים אפריל-דצמבר 2021.

עוד עולה מהדוח כי שווי חלקה של רציו במאגר לוויתן, לשלב 1א' בלבד, עלה גם כן לכ- 1.5-1.85 מיליארד דולר, לפי תרחיש ה-2P+2C ובשיעורי היוון של 10% ו-7.5%, בהתאמה.

רציו דיווחה בשבוע שעבר שהיא פועלת יחד עם שותפי לוויתן להשלמת חתימה על מערך הסכמים שיאפשר פתיחת נתיב הולכה נוסף של גז טבעי למצרים דרך ירדן ויקדם את מקסום יכולת הייצוא למצרים כבר בטווח המיידי. הביקושים לגז טבעי במצרים גבוהים ומשרתים הן את השוק המקומי והן את מתקני ההנזלה המייצאים LNG לשווקים הבינ"ל.

יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו, ציין כי "סיימנו את שנת 2021 מעל התחזיות ועם הכנסות שיא לרציו אנרגיות. העלאת התחזיות שפרסמנו היום לשנת 2022 היא ביטוי לביקושים הגוברים בשווקים האזוריים וליכולת האספקה היציבה והאמינה מלוויתן. שותפי לוויתן מקדמים את בחינת החלופות השונות להרחבת ההפקה מהמאגר, המהווה עוגן אנרגטי אזורי וחלק חשוב במארג היחסים הגיאו-פוליטיים האזוריים."

ההזרמה למצרים דרך הצינור הירדני תחל בימים הקרובים

כזכור, בשבוע שעבר נחתמה בקהיר עסקה בין שברון, המפעילה של פרויקט לוויתן, לבין חברת הולכת הגז בירדן. עסקה זו תאפשר את הגדלת כמויות הגז הטבעי המיוצאות למצרים תוך שימוש בתשתית ההולכה הירדנית, שבאמצעותה מתבצע כעת הייצוא מלוויתן לחברת החשמל הלאומית של ירדן.

שותפי לוויתן צפויים לחתום בשבועות הקרובים על מערכת הסכמים משלימים למהלך זה. בזכות השימוש בתשתית ההולכה הירדנית ניתן יהיה להקדים את הגדלת היקף הייצוא וזאת אף שטרם הושלמו העבודות להרחבת תשתית ההולכה בישראל, ובכלל זה הקמת הקו הימי אשדוד-אשקלון. ההזרמה למצרים דרך הצינור הירדני צפויה להתחיל בימים הקרובים.

יוסי אבו, מנכ״ל דלק קידוחים, הדגיש, כי ״קבלת הפנים המרגשת של נשיא מצרים א-סיסי לשרת האנרגיה, קארין אלהרר, בכנס האנרגיה בקהיר מעידה ששיתופי הפעולה האזוריים סביב ייצוא הגז הטבעי מהווים עוגן משמעותי בחיזוק היחסים בין ישראל ושכנותיה ובהעמקת היציבות במזרח התיכון. לאור הביקושים העולמיים הגדלים, ההצלחה המסחררת של הסכמי הייצוא מלוויתן והביצועים המרשימים של המאגר.

"בכוונתנו לקדם את הרחבת פרויקט לוויתן וכן לקדם הסכמים נוספים לייצוא גז טבעי תוך חשיפה לשוק ה LNG הגלובלי. תזרים המזומנים החזק יאפשר לנו להמשיך לפתח את עסקי השותפות לצד החזר השקעה אטרקטיבי למשקיעים״.

צרו איתנו קשר *5988