3 דירות ויאכטה: פלסטיקאי בכיר נעצר בחשד להעלמת הכנסות בגובה 35 מיליון שקל

הרופא, ששמו אסור לפרסום בשלב זה, נעצר לאחר שהוא ובנו התגוררו בדירות וביאכטה של החברה שבבעלותו, מבלי לדווח על קבלת ההטבה ומבלי לשלם על כך מס • לטענת הפלסטיקאי, הדירות שרכשה החברה והיאכטה שימשו להפקת הכנסות במסגרת הקליניקה שלו

העלמת מס / צילום: Shutterstock, Andre Boukreev
העלמת מס / צילום: Shutterstock, Andre Boukreev

רופא פלסטיקאי מוכר חשוד בהעלמת הכנסות בגובה של למעלה מ-35 מיליון שקל, לאחר שהוא ובנו התגוררו בדירות וביאכטה של החברה שבבעלותו, מבלי לדווח על קבלת ההטבה ומבלי לשלם על כך מס.

לטענת הפלסטיקאי, הדירות שרכשה החברה והיאכטה שימשו להפקת הכנסות במסגרת הקליניקה שלו.

שמו של הפלסטיקאי - שנעצר על-ידי פקיד שומה חקירות מס הכנסה תל אביב ושוחרר אמש (ב') על-ידי בית המשפט בתנאים מגבילים - אסור בפרסום.

בבקשת שחרורו ממעצר בתנאים מגבילים צוין כי "החשוד, בעל רישיון רופא, משמש כרופא פלסטיקאי במקצועו במסגרת חברה בשליטתו המלאה... ליחידה החוקרת הגיע מידע מפ"ש תל אביב 1, אשר העלה חדש כי החשוד העלים הכנסות מדיבידנדים בגין נכסי מקרקעין וכלי שיט שנרכשו על-ידי החברה ושימשו בפועל למגוריו ומגורי בנו וכן לשימוש האישי, הכנסות בגובה של למעלה מ-35 מיליון שקל".

עוד על-פי בקשת השחרור ממעצר, מחומרי החקירה עולה כי מימון נכסי המקרקעין וכלי השיט נעשה בין היתר באמצעות החברה, אך הם נדרשו לצורכי מס בספרי החברה, בעוד שבפועל הנכסים הללו משמשים לצרכיו הפרטיים של החשוד ובני משפחתו.

על-פי החשד, מדובר בשלוש דירות מגורים ויאכטה אשר נרכשו על-ידי החברה בשווי כולל של מעל 35 מיליון שקל, לא כולל הוצאות מימון והחזקת הנכסים, ובהן נעשה שימוש אישי על-ידי הרופא ומשפחתו.

החקירה והמעצר בוצעו במסגרת אכיפת סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה - תיקון חקיקה שנכנס לספר החוקים במסגרת המהפכה שכונתה "מהפכת חברות הארנק".

הרפורמה שהטרידה את בעלי "חברות הארנק"

בראשית שנת 2017 נכנסה לתוקפה רפורמה שהטרידה את מנוחתם של רבים מבעלי "חברות הארנק" - "מהפכת חברות הארנק", שקבעה כללים חדשים לפיקוח על מערכת היחסים בין בעלי השליטה לחברות שלהם, ובין היתר לפיקוח על משיכות הכספים, "ההלוואות", שהם נוטלים מהחברה מבלי לדווח לרשות המסים ומבלי להחזיר אותם.

הרפורמה שינתה את אופן המיסוי של משיכות הכספים מהחברה וכן את אופן המיסוי של העמדת נכסים של החברה לשימושו של בעל השליטה, ובמקביל חשפה בעלי שליטה לחקירות פליליות במקרה שלא עמדו בכללים.

רשות המסים סימנה את בעלי שליטה בחברות פרטיות במשק, שנטלו הלוואה/כספים מהחברה שבבעלותם ולא החזירו את ההלוואה/הכספים, או שההחזר נדחה למועד לא ידוע, כאשר חלקם אף השתמשו בכספים לצורכיהם הפרטיים, כגון רכישה של דירות, של רכבים, של רכוש או עבור הוצאות שוטפות. המשותף לכל הנחקרים היה שהם בחרו שלא לדווח על אותם כספים כהכנסה לרשות המסים.

בעלי שליטה נטלו הלוואות ללא מועד החזר

התיקון לחוק, העוסק ב"משיכות בעלים" מחברות בבעלותם ומעוגן בסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, שינה את אופן המיסוי של משיכות הכספים מהחברה וכן את אופן המיסוי של העמדת נכסים של החברה לשימושו של בעל המניות המהותי.

לפני התיקון לחוק, הנוהג המקובל היה שבעלי שליטה היו נוטלים "הלוואות" מהחברה, ומועד ההחזר היה נדחה ללא סוף. בפועל, הם היו עושים שימוש פרטי בכספי החברה, ללא כל מגבלה או תשלום מס על הכספים הללו. התיקון שם סוף לתופעה הזו. בעלי שליטה שנטלו כספים מחברות בשליטתם, מחויבים בדיווח שנתי על הכספים וכן בתשלום מס על ההכנסה בגינם.

התיקון החדש קבע כי משיכות כספים על-ידי בעלי המניות מהחברות שבבעלותם, בהן הלוואות שנלקחו והחזרן נדחה משנה לשנה ובפועל לנצח, יחויבו בתום השנה שלאחר המשיכה כהכנסה חייבת במס בידי בעל המניות שמשך את הכספים.

לפי הסעיף, יראו משיכה מחברה במועד החיוב כהכנסה מדיבידנד, או לפי העניין כהכנסת עבודה או כהכנסה מעסק/משלח-יד של בעל המניות המהותי. בנוסף, בתיקון לחוק נקבע כי גם העמדת נכסים של החברה, ובהם דירות מגורים, כלי שיט וטיס, לשימוש בעלי המניות, תיחשב הכנסה החייבת במס.

לאחר התיקון החלה רשות המסים בחקירות בעלי חברות, וביוני 2021 הוגש כתב האישום הראשון על-פי התיקון.

בהמשך לאכיפת החוק, רשות המסים עצרה כאמור גם את הפלסטיקאי המוכר בגין השימוש בנכסי החברה כבשלו, מבלי לדווח על כך ומבלי לשלם מס. בבקשת המעצר של הפלסטיקאי צוין כי "עם כניסתו לתוקף של סעיף 3(ט1) ביום 1.1.2017, שם המחוקק סוף לנורמה הפסולה של משיכת כספים מחברות על-ידי בעלי מניות, וכחלק מהסעיף נקבע כי גם העמדת נכס לרשות בעל המניות - יראו בה כדיבידנד לבעל המניות".

עוד צוין כי "משהתברר ליחידה החוקרת כי החשוד מציג מצגי שווא לרשות המסים על-מנת להסוות את שימושו בנכסים האמורים, הוחלט לפתוח בהליך חקירתי".

אתמול בבוקר הפכה החקירה לגלויה. החל משעות הבוקר הגיעו היחידה החוקרת לביתו של החשוד ולביתם של מעורבים נוספים בפרשה, וכן לקליניקה של הרופא הפלסטיקאי, ערכו חיפושים במקום ותפסו מסמכים וחומרי מחשב. החשוד וחשודים נוספים נחקרו באזהרה במשרדי פקיד שומה חקירות מס הכנסה תל אביב, ושוחררו מהחקירה לביתם (החשוד שוחרר כאמור על-ידי בית המשפט בהסכמת רשות המסים).

לטענת רשות המסים, הרופא מכחיש את החשדות ומציג מצגי שווא לגבי השימוש בנכסים. בבקשת השחרור בתנאים מגבילים נכתב כי "מחומרי החקירה והראיות שנאספו עד כה בפרשה וכן מהודעות המעורבים בפרשה עולה כי החשוד הציג מצג שווא לרשויות המס, לפיו נכסי המקרקעין וכלי השיט שנרכשו על שמו במימון החברה שימושו להפקת הכנסתו העסקית במסגרת החברה, בעוד שבפועל נכסים אלה שימשו לצורכיהם הפרטיים של החשוד ובני משפחתו ממועד רכישתם".

עוד נטען כי "החשוד הונה את רשויות המס בכך שדרש את הוצאות החזקת הנכסים בספרי החברה לצורכי מס, בעוד שהם שימשו בפועל לצורכיהם האישיים שלו ושל בני משפחתו, וכלל לא לטובת הפקת הכנסות בחברה. כך התחמק החשוד מתשלום מס במישור האישי בגובה של עשרות מיליוני שקלים".

רופא בעל שם עולמי

הדיון בבקשת שחרורו של הרופא ממעצר התקיים ללא נוכחותו אתמול בשעות אחר-הצהריים בבית משפט השלום בבת ים. במהלך הדיון טען בא-כוחו של הרופא, עו"ד ד"ר חיים גבאי, כי מדובר במחלקות אזרחית בנוגע לשומות של הפלסטיקאי, ורק בשל התנגדותו של הרופא להגיע לפשרה במהלך הדיונים, בעצת עורכי דינו, הועבר ההליך למישור הפלילי, והוא נעצר.

לדברי עו"ד גבאי, "מדובר ברופא בעל שם עולמי, פלסטיקאי המוכר גם בארץ, שנקרא למס הכנסה ביולי 2019 יחד עם ספריו, לדיון, כמו כל נישום אחר. מאז יוני 2019 ועד לפני כארבעה חודשים התקיימו דיונים בפקיד השומה האזרחי, כאשר הדיונים נסבו כולם על סוגיות אזרחיות.

"מה שקרה - הגענו לסוף הדיונים, וכמו בכל תיק אחר - או שמגיעים לפשרה או שלא מגיעים לפשרה. אני בחרתי שלא להגיע לפשרה, כי חשבתי שלא מדובר במס אמת, והמשכתי להתנהל כפי שאנחנו יודעים להתנהל בכל הסוגיות, היינו הודעתי שאני לא מוכן לשלם מס, כשבעיקר המס היה על שני פריטים, כאשר הטענה הייתה שהוא עושה בהם שימוש פרטי".

לטענת עו"ד גבאי, עיקר השימוש ביאכטה נעשה לצרכים עסקיים, בין היתר כחלק מהתדמית של הפלסטיקאי מול לקוחותיו המפורסמים. "הצלחתי להוכיח כי כל היאכטה הזאת ממתגת את ד"ר... כאחד המטפלים בדימוי הגוף וניתוחים פלסטיים למפורסמים".

לטענת עו"ד גבאי, שלוש הדירות והיאכטה נועדו למיתוג, בשל מעמדו של הרופא ומעמד לקוחותיו.

פקיד השומה לא קיבל טענה זו והוציא לרופא שומה לפי מיטב השפיטה, אשר עליה הוגשה השגה. טרם התקיים דיון בהשגה, אך בשעה שבא-כוחו של הרופא ממתין להחלטה בה, הועבר התיק לטיפול במישור הפלילי. לטענת בא-כוחו של הרופא, מדובר בפרקטיקה פסולה של רשות המסים של הפעלת לחץ על נישום, כאשר מדובר במחלוקת אזרחית במהותה.

באי-כוחו של הרופא הפלסטיקאי, עו"ד ד"ר חיים גבאי ועו"ד (רו"ח) דניאלה גבאי בן-זאב, מסרו בתגובה: "בתיק הזה מתנהלים דיוני שומה במשך כשנתיים וחצי, מאז שנת 2019, לגבי מחלוקות אזרחיות מקצועיות, כשכל העובדות גלויות וידועות בפני רשויות המס. בשלב זה של הדיונים הוצאו שומות שלגביהן הוגשה השגה אשר טרם התקיים בה כל דיון, והיא ממתינה לדיון.

"ההחלטה לפתוח בחקירה פלילית בשלב הזה היא תמוהה מאוד, ומדובר בפרקטיקה שגויה. אנו מאמינים שהחוקרים ייחשפו לטענות שהועלו במישור האזרחי ויגיעו למסקנה שאין מדובר במעשים פליליים".

 *** חזקת החפות: יודגש כי הרופא הבכיר מכחיש את המיוחס לו, לא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות.