מבקר המדינה: הממשלה מסרבלת את פעילותן של התעשיות הביטחוניות

דוח מבקר המדינה על פעילות תע"א, אלתא ורפאל מצביע על הצורך הדחוף בניתוק מערכת קבלת ההחלטות שלהן מהגופים הממשלתיים שמעליהן • את עיקר הביקורת סופגת רשות החברות ועמה משרד הביטחון • ביחס לתעשייה האווירית עצמה קובע המבקר כי שיעורי הרווח התפעולי מההכנסות שלה נמוכים יחסית לחברות המתחרות בה בארץ עד 2019

מפעל התעשייה האווירית בלוד / צילום: שלומי יוסף
מפעל התעשייה האווירית בלוד / צילום: שלומי יוסף

המסקנה מדוח המבקר מתניהו אנגלמן על פעילות התעשיות הביטחוניות הממשלתיות (התעשייה האווירית, אלתא ורפאל) היא הצורך הדחוף בניתוק מערכת קבלת ההחלטות שלהן מהגופים הממשלתיים שמעליהן, המסרבלים את עבודתן ומקשים מאוד על יכולת התחרות שלהן בשווקים העולמיים. את עיקר הביקורת סופגת רשות החברות ועמה משרד הביטחון והממשלה על ביורוקרטיה ותהליכי אישור מסורבלים לפעולות שונות המקשים מאוד על החברות להתמודד עסקית בשוק התחרותי. 

העלויות תפחו ללא בקרה: מבקר המדינה בביקורת על מטוס ראש הממשלה
מבקר המדינה: הניסיון לייצר תחרות בשוק הרכב נכשל. ההוזלות לא התגלגלו לצרכנים

כך למשל מעלה הביקורת כי הזמן הממוצע שעבר ממועד מתן אישורי הדירקטוריון של התעשייה האווירית להקים חברות או להשקיע בחברות קיימות ועד לקבלת אישורי רשות החברות היה כ-4.5 חודשים, ועד לקבלת אישור הממשלה - כ-16 חודשים. הזמן הממוצע שעבר ממועד מתן אישורי הדירקטוריון של רפאל להקים חברות או להשקיע בחברות קיימות ועד לקבלת אישורי רשות החברות היה כ-6.5 חודשים ועד לקבלת אישור הממשלה - כ-10 חודשים.

בנוסף עלה כי מיולי 2019 ועד מועד סיום הביקורת, אוגוסט 2021, במשך כשנה וחצי עד כשנתיים, לא עלה בידי רשות החברות להניח לפני ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה את הצעות ההחלטה להקים חברות בנות של התע"א במדינות מסוימות באירופה ובאסיה. בדוח נאמר כי הדבר לא איפשר לתע"א לממש את אסטרטגיית הפיתוח העסקי שלה ביעילות. עקב כך שינתה התע"א את תוכניותיה העסקיות בנוגע למדינות אלה והיא פועלת להקים בהן חברות באמצעות חברות זרות (בעלות עקיפה), אף שמלכתחילה תכננה להקים בהן חברות בנות ממשלתיות (בעלות ישירה).

ויש לכך נזק ישיר, בשל הסירבול בשנים 2017 - 2020 לא עלה בידי התע"א לרכוש חברה בארצות הברית (ארה"ב) שנועדה להרחבת הנוכחות של התע"א בשוק זה.

יעילות נמוכה יחסית לעובדי התעשייה האווירית 

מבקר המדינה אנגלמן ציין בדוח כי על תע"א, אלתא ורפאל לבצע את המיזוגים, הרכישות והמיזמים ביעילות ובלוחות זמנים קצרים בהתאם לדרישות השוק, בין היתר כדי לפרוץ לשווקים חדשים, לרכוש טכנולוגיות חסרות, לנצל יתרונות לגודל ואף לצמצם תחרות המאיימת עליהן.

ביחס לתעשייה האווירית עצמה קובע המבקר כי שיעורי הרווח הגולמי והתפעולי הממוצעים מתוך הכנסות החברה בחמש השנים (2015 - 2019) היו כ-14% וכ-1% בהתאמה, שיעורי רווחיות נמוכים. גם שיעורי הרווח התפעולי מההכנסות של התעשייה האווירית נמוכים יחסית לחברות המתחרות בישראל - רפאל ואלביט מערכות בע"מ (אלביט), ושיעורי ה-EBITDA שלה נמוכים גם יחסית למתחרות במדינות אחרות. עם זאת, שיעור הרווח התפעולי הממוצע מההכנסות בשנים 2016 - 2019 בתחום הצבאי ושיעור ה-EBITDA בשנת 2019 בתחום הצבאי של התע"א היו גדולים יחסית לאלביט ולרפאל.

נתוני הרווח הגולמי לעובד בשנים אלה היו נמוכים יחסית לאלביט ולרפאל בשיעור ממוצע של כ-54% וכ-48% בהתאמה. נתון המעיד על יעילות נמוכה יחסית לעובדי התעשייה האווירית ואולי על עודף כוח אדם - נתון חשוב במשא ומתן עם העובדים על הסכם קיבוצי חדש ועל התמורה להנפקה.

בנוגע להוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) והשקעה בחברות בנות וכלולות, נמצא כי שיעור השקעתה של התעשייה האווירית במו"פ העצמי מכלל הכנסותיה בשנים 2016-2019 היה קטן מזה של החברות המתחרות רפאל ואלביט בהיקף של כ-38%, וגם שיעור המו"פ המוזמן שלה היה קטן מזה של רפאל. כמו כן, בשנים 2016-2019 התע"א לא מימשה את תוכניותיה להשקעה בחברות שהיה בהן כדי לסייע לה ב"צמיחה אנ-אורגאנית", ובכלל זה לסייע לה בחדירה לשווקים חדשים, לקווי מוצר ולטכנולוגיות משלימות. למול תקציב מצטבר להשקעה בחברות לשנים 2016 - 2019 בסך של כמאות מיליוני דולר הביצוע עמד על כ-11%.

בתעשייה האווירית מגיבים כי דוח מבקר המדינה מתייחס לתוצאות הכספיות הממוצעות של החברה בשנים 2015 עד 2019. בשנת 2018 גיבשה החברה אסטרטגיה חדשה, ביצעה התייעלות משמעותית, ועברה מהפך עסקי חד. מאז המהפך, השיגה החברה צמיחה של עשרות אחוזים בהכנסות והגיע לרווחיות שיא, הגבוהה בתולדותיה. בחברה אומרים כי "התעשייה האווירית ממשיכה לפעול באופן שיטתי וקבוע לשיפור בביצועיה העסקיים ולהשגת יעדי רווח וצמיחה אגרסיביים, תוך פתיחת שווקים חדשים והגדלת צבר ההזמנות של החברה. כל הדוחות הכספיים שהחברה פרסמה עד כה מעידים כי החברה עומדת גם ברבעונים של שנת 2022 ביעדי התוכנית האסטרטגית שלה תוך הצגת רווח התואם את אמות המידה בשוק הביטחוני".

תגובת האוצר הממונה על רשות החברות: "קיבלנו את הדוח הסופי של מבקר המדינה, נלמד את מסקונותיו ונתייחס בהתאם לעניין.
לעניין הדוחות הכספיים של תע"א חשוב לציין כי בשלוש השנים האחרונות החברה ביצעה שינוי דרמטי ביעדים העסקיים וכן בעמידה בהם והגיעה לרווחי שיא. דוח מבקר המדינה עוסק בשנים עברו עד לשנת 2019. אנחנו כמובן נלמד אותו ונבחן האם יש המלצות שרלוונטיות למצב החברה כיום.

"לעניין הליכי רכש החברות ומשך הזמן הלוקח לאישור רכישת חברה על ידי הממשלה, עוד טרם פרסום הדוח, שבמסגרת חוק ההסדרים ואישור תקציב המדינה לשנים 2021-2022 העביר משרד האוצר החלטת ממשלה (החלטה מספר 238) בנושא הקלות ברגולציה של החברות הממשלתיות. במסגרת ההחלטה, בין היתר, הוחלט על תיקון חוק החברות הממשלתיות כך שהוראות סעיף 11(א)(9) לו, בדבר הצורך באישור ממשלה להחלטת חברה על הקמה או רכישת מניות בחברה קיימת ישונו באופן שיקל על הבירוקטיה בנושא זה. הנושא עבר ועדת שרים לענייני חקיקה ועתיד להגיע לדיונים בכנסת במהלך המושב הבא".

צרו איתנו קשר *5988