על רקע המלחמה באוקראינה: מה ישראל נותנת לעולים?

מומחי מס וביטוח לאומי עושים סדר בהטבות לעולים חדשים ותושבים חוזרים, תושבות לצורכי מס, העברות כספים מחו"ל וזכויות ביטוח לאומי • מה יקבלו העולים החדשים מרוסיה ומאוקראינה מהמדינה?

עולים חדשים שמגיעים מאוקראינה המופגזת / צילום: Associated Press, Maya Alleruzzo
עולים חדשים שמגיעים מאוקראינה המופגזת / צילום: Associated Press, Maya Alleruzzo

הלחימה באוקראינה נכנסה ליומה ה-18, כשברקע נמשכות השיחות הדיפלומטיות בין מנהיגי העולם בניסיון להביא לסיומה. בינתיים הודיעה ישראל כי תעניק כ-5,000 אשרות שהייה ותקלוט באופן זמני כ-25 אלף פליטים מאוקראינה. חלקם יהיו זכאים להטבות מס לעולים או לסיוע מהמוסד לביטוח לאומי. מה הם תנאי הזכאות? מי יהיה זכאי? ומה היקף ואופי הסיוע? עו"ד ורו"ח יועד פרנקל, שותף מיסוי בינלאומי במשרד זיו שרון, לשעבר מנהל חילופי מידע ביחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים ועו"ד שירה כהן מזור, שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד תדמור לוי ושות', עושים סדר בזכויות העולים והפליטים מאוקראינה.

הגעה לישראל לא מחייבת הפיכה לתושב ישראל לצורכי מס

לפני הכול מסביר עו"ד ורו"ח יועד פרנקל כי "חלקם הגדול של הפליטים מאוקראינה הגיעו על כורחם לישראל בשל המצב. הנסיבות המיוחדות שנוצרו אינן מחייבות את סווגם כתושבי ישראל לצורכי מס. כך למשל, ראינו שבתקופת מגפת הקורונה פרסם ארגון ה-OECD הנחיות באפריל 2020 שעודכנו בינואר 2021 לפיהן בנסיבות הגעה למדינת השהייה הכפויה בשל המגפה, יש לנטרל את ימי השהייה לעניין תושבות המס, סיווג חברה זרה כנשלטת ומנוהלת ממדינת השהייה הכפויה, הקמת מוסד קבע באותה מדינה ומיסוי הכנסת עבודה של אותו אדם במדינה זו".

עו"ד פרנקל מסביר כי גם תקנות מס הכנסה (יחידים שלא יראו אותם תושבי ישראל) קובעות כי במצבים מסוימים, כגון אשפוז בבית חולים, אין לראות בנישום תושב ישראל (במקרה שלא קיבל תעודת עולה חדש והיה תושב חוץ בחמש השנים הקודמות להגעתו לישראל). אף מצבים של עיכוב יציאה מהארץ או מאסר קיבלו ביטוי בפסיקה שקבעה כי יש לנטרל שהייה כפויה כזו, ואין לפרשה כמחייבת סיווג של אותו אדם כתושב ישראל.

"מכאן שניתן לקבוע, לדעתי, ביחס לאותם פליטים מאוקראינה, אשר רואים עצמם כשוהים באופן זמני בישראל ואין בכוונתם לעלות או לחזור לישראל כממשיכים את הסטטוס המיסוי שלהם כתושבי חוץ וככאלה הם פטורים ממס על הכנסותיהם מחו"ל ופטורים מדיווח על נכסיהם בחו"ל (תיתכן עדיין חובת דיווח של פתיחת תיק והגשת טופס מסוים (1348) אם מספר הימים שישהו בישראל יעלה על 183 ימים ו/או אם הם מקיימים את חזקת ה-425 ימים בשלוש השנים האחרונות", אומר עו"ד פרנקל.

הטבות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

עוד לדברי עו"ד ורו"ח יועד פרנקל "אלה מבין הפליטים המבקשים לחזור או לעלות לישראל זכאים לפטור ממס. תקופת ההטבות לעולים חדשים על פי הדין הקיים היא 10 שנים מיום העלייה. בתקופה זו קיים פטור ממס על הכנסות אקטיביות ופסיביות שהופקו מחוץ לישראל, פטור מדיווח על הכנסות אלה ופטור מהכללת נכסים בחו"ל בהצהרת הון, במקרה שנדרשת על ידי רשות המסים.

"פטור כזה קיים אף ביחס לתושבים חוזרים ותיקים (כאלה שהיו תושבי חוץ במשך 10 שנים רצופות לפני חזרתם לישראל). ההטבות של 'תושב חוזר ותיק' ו'תושב ישראל לראשונה' ביחס להכנסות חו"ל זהות, אולם ההבדל היחיד הוא לגבי כספים שהעבירו מחו"ל והפקיד בפיקדון מטבע חוץ מתחדש בישראל תוך 90 יום. לתושב חוזר (רגיל/וותיק) יש פטור ממס על הריבית לתקופה של 5 שנים ול'תושב ישראל לראשונה' יש פטור לתקופה של 20 שנים".

האם עולה חדש חייב לדווח לרשויות המס הישראליות על נכסים שהוא מחזיק מחוץ לישראל? האם עליו לכלול אותם בהצהרת ההון?
"קיים פטור מדיווח על נכסים בחו"ל וקיים פטור מהכללתם בהצהרת הון, אם נדרשת כזו. ועדת הכספים אישרה בשבוע שעבר לקריאות שנייה ושלישית את הצעת החוק להסדרת נקודות הזיכוי לעולים חדשים. הצעת החוק קובעת פריסה ארוכה יותר של הענקת נקודות הזיכוי במס לעולים חדשים, תוך הארכת התקופה בשנה נוספת, מתן נקודת זיכוי נוספת במסגרת זו והפיכת הסדר של קבלת נקודות הזיכוי (מהמספר הנמוך למספר הגבוה) כדי לאפשר לעולים החדשים לנצל אותן, שכן במסגרת המצב הקיים נדרשת תקופת קליטה מסוימת עד תחילת העבודה והגעה לרף מס מבחינת ההכנסות כדי ליהנות מנקודות הזיכוי".

זכויות מביטוח לאומי להם זכאים עולים חדשים מאוקראינה (זכאי חוק השבות)

עו"ד שירה כהן מזור, שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד תדמור לוי ושות' מסבירה כי "עולה חדש ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מ-528 שקל זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לתקופה של 12 חודשים מיום עלייתו לארץ, ולפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתקופה של 6 חודשים מיום עלייתו.

"בנוסף, הורים שעלו עם ילדים יהיו זכאים לקצבת ילדים המשולמת אוטומטית מיום עלייתם לארץ. ילד שעלה לארץ ללא הוריו זכאי לקצבת ילדים מיום עלייתו".

כך, גבר שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 62 או אישה שעלתה לאחר גיל פרישה ואינם מבוטחים בביטוח אזרח ותיק, עשויים להיות זכאים לגמלת אזרח ותיק מיוחדת בכפוף לעמידתם בתנאי הזכאות המפורטים באתר הביטוח הלאומי.

זכויות לעולים בתחום הרפואה, הסיעוד והנכות

לדברי עו"ד כהן מזור, עולה חדש יכול להירשם לקופת חולים מיד עם הגיעו לישראל, במשרדי משרד הקליטה בנתב"ג. אם העולה לא ביצע רישום מיד עם הגיעו הוא יוכל להירשם לקופת החולים בכל סניף של רשות הדואר או באתר הביטוח הלאומי.

תושבים חוזרים נדרשים למלא עם הגעתם טפסים לצורך חידוש תושבותם וביטוח הבריאות שלהם. ככלל, תושב חוזר מעל גיל 18 נדרש לתקופת המתנה של עד 6 חודשים טרם קבלת שירותים רפואיים אולם, בשל המצב המיוחד, תושבים חוזרים יוכלו לבקש לבטל את תקופת ההמתנה ולקבל שירותים רפואיים באופן מיידי. הביטול כרוך בקיזוז מתשלומי קצבאות להם יהיו זכאים בעתיד.

עולים חדשים, ילדים עד גיל 18, יולדות וכן מי שנזקק לטיפול רפואי מציל חיים, זכאי לקבל שירותים רפואיים באופן מיידי ואינו נדרש לתקופת המתנה.

עולים נכים או במצב סיעודי עשויים להיות זכאים לזכויות נוספות אשר יש לבחון באופן פרטני מול המוסד לביטוח לאומי.

העברות כספים מחו"ל

האם העולים יוכלו להעביר לבנקים בישראל כספים שיש להם בבנקים או במקומות אחרים בחו"ל?
עו"ד ורו"ח יועד פרנקל: "כידוע בעקבות התיקון לחוק לאיסור הלבנת הון בשנת 2016 שהכליל עבירות מס כעבירות מקור ובעקבות הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיהם של הבנקים השונים בעניין, מתקיימת ביקורת קפדנית בשנים האחרונות על העברות כספים מחו"ל.

"ככל שהפליטים מבקשים להעביר כספים מחו"ל אל חשבון בנק שהם מבקשים לפתוח בישראל הבנקים עשויים לבקש את מילויים של טפסים מסוימים וכן מכתב מעו"ד/רו"ח/יועץ מס לפיו שולם מס על הכספים במדינת התושבות של מבקש ההעברה. ככל שהכספים המועברים הם הכנסה שדווחה לצורכי מס באוקראינה וניתן אישור מיועץ מס אוקראיני אמור הבנק הישראלי לאשר את ההעברה".

צרו איתנו קשר *5988