מה דינה של דירה שנרכשה בהגרלת מחיר למשתכן בעת גירושים?

למרות האיסור למכור דירת מחיר למשתכן במשך שבע שנים מיום הזכייה או חמש שנים מקבלת טופס 4, בית המשפט קבע כי זוג שהתגרש יוכל למכור את הדירה טרם המועד

חלוקת רכוש בעת גירושים / צילום: Shutterstock
חלוקת רכוש בעת גירושים / צילום: Shutterstock

הכותב הוא מומחה לדיני מקרקעין

הרקע: בשנת 2017 זכו בני זוג בהגרלה לדירה בדרום הארץ במסגרת מחיר למשתכן. בשנת 2020 התגרשו בני הזוג, ובהסכם הגירושים נקבע כי הדירה תוחזק בלעדית בידי הגבר עד שנת 2032 ואז תימכר, והתמורה תחולק בין בני הזוג. בתמורה להשארת הדירה ברשות הגבר, נקבע כי המשמורת על הילדים תהיה לאם (עם זמני שהייה מצומצמים אצל האב), ובנוסף חויב האב בתשלום מזונות לילדים. עוד נקבע בהסכם כי אם הגבר יפר את חיוביו בהסכם, וביניהם יגיש תביעה לשינוי זמני שהות, הדירה תימכר מיד, ותמורתה תחולק בין בני הזוג.

כשנה וחצי לאחר מכן הגיש הגבר תביעה לקביעת אחריות הורית משותפת וחלוקת זמני שהות שווים. האישה בתגובה טענה להפרת ההסכם, והגישה בקשה לביצוע הסכם הגירושים על דרך מכירת הדירה.

האישה טענה, באמצעות עו"ד רות דיין-וולפנר, כי בעצם הגשת התביעה לשינוי ההסכם שנקבע, הפר הגבר את ההסכם, ומשום כך יש להפעיל את סנקציית מכירת הדירה.

מנגד, הגבר טען, באמצעות עו"ד מתת פלסנר, כי אי-אפשר לאכוף עליו את ההסכם שנקבע, מהטעם שהחוזה אינו בר-ביצוע. לדבריו, לא ניתן למכור את הדירה, כיוון שטרם חלפו חמש שנים מיום קבלת טופס 4, וגם לא שבע שנים מיום הזכייה בה, כקבוע בהוראות מחיר למשתכן. משכך, טען, לא ניתן עדיין לבצע כל עסקה בדירה.

ההחלטה: השופטת סיגלית אופק מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב דחתה את טענות הגבר וקבעה כי לא עומדות לו טענות הגנה, כיוון שההסכם קבע במפורש כי במקרה שלא יקיים את הוראותיו ויגיש תביעה לביטול ההסכם או להפחתת דמי המזונות שנקבעו בו, תופעל הסנקציה של מכירת הדירה לכל המרבה במחיר, וכי בני הזוג יחלקו ביניהם את התמורה בחלקים שווים.

"אין ספק כי הנתבע הפר את התחייבותו בהסכם... כנגד הפרה זו נקבעו שתי תרופות: האחת - העמדת הדירה למכירה למרבה במחיר וחלוקת דמי השכירות אשר יתקבלו בגין הדירה ממועד הגשת התביעות", קבעה השופטת ונתנה צו לפירוק השיתוף בזכויות בדירה, כך שהיא תועמד למכירה באופן מיידי, בכפוף ולאחר שתוגש בקשה להחלטת ועדת החריגים במשרד הבינוי והשיכון.

באי-כוח הצדדים מונו לכונסי נכסים במשותף, והם יפעלו למכירתה, אף שהדבר מנוגד להוראות מחיר למשתכן, ובהתאם להחלטת השופטת. השופטת מינתה גם אקטואר שיעריך את שווי זכויות הצדדים בדירה.

52015-12-21

צרו איתנו קשר *5988