צריכת המים בישראל עלתה בשנת 2021 בכ-8%

חברת המים הלאומית "מקורות" מפרסמת את דוחותיה הכספיים ל-2021: צריכת המים עלתה והרווח הנקי הסתכם בכ-386 מיליון שקל, זינוק של 85% לעומת 2020 • מכירות המים לירדן ולרשות הפלסטינית עלו בכ-30%

מטה חברת המים מקורות בתל אביב / צילום: איל יצהר
מטה חברת המים מקורות בתל אביב / צילום: איל יצהר

צריכת המים השנתית של אזרחי ישראל עלתה ב-8% בשנה שהתאפיינה בעבודה מרחוק ופעילות בעצימות מופחתת של חלק מענפי המשק בישראל בשל משבר הקורונה. כך עולה מדוחותיה הכספיים של חברת המים הלאומית "מקורות".

הרווח הנקי של "מקורות" הסתכם בכ-386 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח נקי של כ-209 מיליון שקל ב-2020 - זינוק של 85%. הזינוק ברווחי הנקי מגיע משילוב של עליה בהכנסות ממכירת מים, הפרשי מדד ורווח ממחיקת ירידת ערך של מתקן ההתפלה באשדוד (186 מיליון שקל).

הכנסות החברה הסתכמו בכ-5.1 מיליארד שקל, ומכירות המים לירדן ולרש"פ גדלו בכ-29%. בשנת 2021 ביצעה החברה פרויקטים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, והיא מתכננת לבצע פרויקטים בהיקף דומה גם בשנת 2022, בהשקעה מוערכת של כשני מיליארד שקל בשנה.

פילוח כלל נתוני משק המים מעלה שבתקופת הדיווח נרשמה עלייה בהיקף אספקת המים למשק, כך שבמהלך 2021 סיפקה "מקורות" כ-1,800 מיליוני קוב (מלמ"ק), לעומת כ-1,650 מלמ"ק בתקופה המקבילה אשתקד, גידול כ-8.2%.

פילוח מגזרי הפעילות מעלה שמשקי הבית רשמו עליה בצריכת המים לכ-1,033 מיליון מ"ק (עלייה של כ-6.25% לעומת 2020) ואילו מגזר החקלאות רשם גם הוא עליה לכ-760 מיליון קוב, עלייה של כ-11%.

מקורות: 800 מיליון שקל בשנה על חשמל

צריכת המים הגבוהה, הביאה גם לגידול בצריכת החשמל. כבר היום, מקורות היא צרכנית החשמל הגדולה בישראל, ומשלמת כ-800 מיליון שקל על חשמל בשנה, לצורך הפקת ושינוע מים. ככל שתגדל האוכלוסייה וכך גם תגדל צריכת המים בישראל, כך גם תגדל צריכת החשמל של מקורות, ותגדל טביעת הרגל הפחמנית שלה.

כדי להתמודד עם הגידול ולקזז את פליטות הפחמן שלה, החלה השנה מקורות לבצע פרויקטים של קירוי מאגרי מים בלוחות סולאריים. יו"ר הדירקטוריון, יצחק אהרונוביץ', מציין בהקשר הזה כי "משבר האקלים ואתגרי הצריכה המקומיים והאזוריים החדשים יחייבו פיתוח ארוך טווח של משק המים".

מתוך סך כמות המים שנצרכה, כ-184 מיליון קוב סופקו לממלכת ירדן ולרש"פ (הרשות הפלסטינית). המים המסופקים כיום לירדן, מגיעים מהכינרת. נזכיר, כי לפי התוכנית כמות המים אותה מספקת מקורות לירדן תשלש את עצמה עד ל-300 מיליון קוב בשנה, כאשר התעריף המשולם הוא 2.4 שקל לקוב מים. בין היתר, נבחנת הקמה של מתקן התפלה יעודי לצורך אספקת מים לירדן, במקביל להקמת שדה סולארי בשטחה של ירדן, שיספק חשמל נקי שיקזז את הפליטות הכרוכות בהטפלת מים עבור המדינה השכנה.

עיון בתוצאות החברה מעלה שסך ההכנסות לשנת 2021 הסתכמו בכ-5.1 מיליארד שקל, עלייה של כ-8% לעומת סך ההכנסות שנרשם ב-2020 (כ-4.7 מיליארד שקל). עלות המכירות והעבודות נותרה כמעט ללא שינוי והסתכמה בכ-4 מיליארד שקל, מה שהוביל לרישום רווח גולמי של כ-1.06 מיליארד שקל, עלייה של כ-45% ביחס ל-2020.

הרווח התפעולי רשם אף הוא עליה והסתכם במועד הדיווח בכ- 916 מיליון שקל, זאת לעומת רווח תפעולי של כ-658 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד (עלייה של כ-40%). עוד רשמה החברה רווח מביטול ירידת ערך של מתקן התפלת המים באשדוד, בהיקף של כ-186 מיליון שקל.

בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות המימון נטו בכ-290 מיליון שקל, זאת לעומת כ-123 מיליון שקל בתקופה המקבילה השינוי מיוחס בין השאר לעלייה של כ-2.4% במדד הידוע במהלך 2021, לעומת ירידה בשיעור של כ- 0.6%. במהלך 2020. יצוין ששינוי של 1% במדד משפיע בכ-100 מיליון שקל על הוצאות המימון. עוד הציגה החברה שיפור ביחס הכיסוי לחוב (7.6% לעומת יעד של 8%), כאשר שיעור המינוף של החברה התייצב על כ-68% (לעומת יעד של 70%).

צרו איתנו קשר *5988