משכנתה | בלעדי

יועצי המשכנתאות: הבנקים מקצרים על דעת עצמם את תוקף הצעות המשכנתה

בהתאחדות יועצי המשכנתאות טוענים כי הפרשנות השונה של כל בנק, אשר סופר את ימי הריבית בצורה שונה, מעקרת את היכולת של הלקוחות לבצע השוואה בין ההצעות שקיבל למשכנתה

משכנתה. לטענת התאחדות יועצי המשכנתאות, הבנקים מקשים על נוטלי ההלוואות ואף עושים זאת בניגוד להוראות הפיקוח על הבנקים / צילום: Shutterstock
משכנתה. לטענת התאחדות יועצי המשכנתאות, הבנקים מקשים על נוטלי ההלוואות ואף עושים זאת בניגוד להוראות הפיקוח על הבנקים / צילום: Shutterstock

התייקרות הריביות על המשכנתאות והעלאת הריבית של בנק ישראל הצפויה השבוע ייקרו באופן משמעותי את המשכנתה עבור הציבור. למרות זאת, הביקוש למשכנתאות גובר ובוודאי הביקוש למחיזורים. אולם לדברי התאחדות יועצי המשכנתאות, הבנקים מקשים על נוטלי ההלוואות ואף עושים זאת בניגוד להוראות הפיקוח על הבנקים.

"נוהל בנקאי תקין (נב"ת) 451 מחייב תוקף שמירת ריבית של 24 יום למעט בבקשות שלא נדרש עבורן שיעבוד חדש. לצערנו, עם העליות החדות בריבית למשכנתאות אנו עדים לאחרונה לדין חדש שהבנקים עשו לעצמם ולפיו לקוח שקיבל אישור ראשוני ל-24 יום, ומבקש לחדש את האישור מקבל אישור מחודש רק ל-12 יום או למשך הימים שנותרו מיום האישור הראשון", כתבו יועצי המשכנתאות למפקח על הבנקים, יאיר אבידן, במכתב שהגיע לידי גלובס.

בנוהל המדובר נכתב כי "התאגיד הבנקאי יקבע תקופה סבירה להמצאת המסמכים הדרושים לאימות הנתונים, בה יוכל מבקש ההלוואה לקבל את ההלוואה באותו שיעור ריבית, ויודיע לו עליה. תקופה זו כאמור לא תפחת מ-24 ימים מיום מתן האישור העקרוני".

פרקטיקה שפוגעת בתחרות

גורם בנקאי בכיר אישר בשיחה עם גלובס כי הנוהל של בנק ישראל, על פי פרשנות הבנק, מחייב הקצאה אחת בלבד של 24 ימים, אולם בהתאחדות יועצי המשכנתאות טוענים כי הפרשנות השונה של כל בנק אשר סופר את ימי הריבית בצורה שונה, מעקרת את היכולת של הלקוחות לבצע תיחור לתיק המשכנתה, כיוון שכשהם מעוניינים להתקדם עם הבנק בו קיבלו את ההצעה הזולה ביותר, אין באפשרותם לבטח את הריבית אותה יסגרו בסופו של תהליך.

"במצב השוק הנוכחי בו מתקיימות עליות ריבית ועליות גיוס אשראי באופן תדיר אי שמירת ימי הריבית להם זכאים הלווים, מביאה לפגיעה ישירה בלווים שמביאה אותם לתשלומים עודפים של מאות שקלים לחודש. דבר זה גם פוגע בעיקרון ההסתמכות והוודאות בבואו של הלווה לקחת הלוואה מהבנק", הסבירו בהתאחדות במכתב בו ביקשו מהפיקוח על הבנקים לחדד את הנוהל.

לדברי ברוך פיירשטיין, חבר הנהלה בהתאחדות יועצי המשכנתאות, כשלא הייתה תזוזה בריביות בשוק, הבנקים איפשרו ללקוחות 24 יום להשלמת התהליך ואף יותר. "אבל בתקופות שיש תזוזות כמו עכשיו, וזה קרה גם בתחילת הקורונה כשהייתה אי ודאות והריביות השתוללו, הבנקים מנסים להציל את הסיכון שלהם. במצב כזה אין סיכוי כמעט שלקוח יוכל להשיג את כל מה שהבנק מבקש בפרק זמן כל כך קצר".

תגובת הפיקוח על הבנקים

מבנק ישראל נמסר בתגובה: "המכתב התקבל בפיקוח על הבנקים, והטענות בו ייבדקו על-ידיו. ברגע שתמוצה הבדיקה נשיב לפונה וככל שיעלה הצורך הפיקוח יפעל בהתאם לממצאי הבדיקה".