הבחירה אם לשלם יותר דמי ניהול על הפנסיה עוברת לחוסכים

טיוטת תקנות חדשה שפרסמה רשות שוק ההון בנושא ההוצאות הישירות מציעה שני מסלולים - האחד כרוך בהשקעה בנכסים סחירים שצפוי לעלות יותר לחוסכים, והשני יעקוב אחרי מדדים וצפוי להיות זול יותר • הרשות התירה גם מסלולים המכילים פתח למוסדיים להעלות את דמי הניהול

משה ברקת, הממונה על שוק ההון / צילום: רפי קוץ
משה ברקת, הממונה על שוק ההון / צילום: רפי קוץ

הסוף לגבייה האחידה של ההוצאות הישירות בקרנות הפנסיה? רשות שוק ההון פרסמה השבוע את התקנות החדשות בנושא ההוצאות הישירות, אותן הוצאות שגובים הגופים המוסדיים בגין שימוש בחברות חיצוניות, ובגינן הן גובות עד כ-0.25% בנוסף לדמי הניהול "הרגילים" שמשלמים העמיתים.

על פי התקנות, שהנוסח הסופי שלהן יפורסם לאחר התייחסות להערות הציבור, יוצאו לחוסכים שני מסלולים בהם יגבו הגופים המוסדיים (קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות) שיעור נמוך יותר מזה שנגבה עד עתה בגין ההוצאות הישירות, כאמור 0.25%. במקביל, יוכלו הגופים להציע מסלולים עם חשיפה גדולה יותר לנכסים לא סחירים, בהם דמי הניהול עשויים להיות גבוהים יותר מהמותר עד עתה, כיוון שהשקעה בנכסים לא סחירים גוזרת לרוב הוצאות ישירות בשיעורים גבוהים יותר.

התקנות החדשות נעשו בהמשך להמלצות ועדת יפה שהקים הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, בפברואר 2020. הוועדה המליצה לכונן שלושה מסלולי פנסיה שונים, הנבדלים זה מזה בדמי הניהול ובמכשירי ההשקעה. הראשון הוא מסלול השקעה פסיבי להשקעה במדדים סחירים בלבד, כלומר ללא קרנות פרטיות. בשני יהיו דמי ניהול מבוססי ביצועים. במסלול השלישי יוגדרו דמי ניהול ידועים מראש, הכוללים את ההוצאות הישירות, מודל שנועד לתמרץ הפחתה של ההוצאות הישירות - מעצם התחרות בדמי הניהול.

האשכול הראשון מיועד לחוסכים שמעוניינים שהשקעות המסלול יושקעו במישרין בנכסים סחירים (ולא בנכסים שאינם סחירים כדוגמת קרנות השקעה שאינן סחירות, שמשולמת להן עמלות ניהול חיצוני). לכן בעד מסלול זה הותרו הוצאות ישירות רק מסוגים מסוימים אשר אופייניים להשקעות סחירות.

על האשכול השני מנויים מסלולים המיועדים לחוסכים שמעוניינים שהשקעות המסלול יחקו מדדים. היות ומדובר במדדים פומביים, הכוונה היא שהשקעות המסלול יושקעו במכשירים נפוצים ומוכרים לחיקוי מדדים ולכן גם במקרה זה הותרו הוצאות ישירות מסוגים מסוימים כשלגבי עמלות ניהול חיצוני יותרו תשלומים רק עבור השקעה בקרן מחקה, קרן או קרן חוץ ובלבד שקרן החוץ היא נייר ערך סחיר.

ברשות שוק ההון הסבירו כי גביית הוצאות ישירות במסלולים אלו, בהתאם לסוגי ההוצאות הישירות שמוצע לאפשר את גבייתם, צפויה לשפר את תוחלת התשואה מתואמת הסיכון שתושג עבור החוסכים במסלולים אלו, ובפרט תאפשר התקשרויות במכשירים המחקים בהתאם לשיקולי התשואה בניכוי ההוצאות הישירות.

בכל מקרה, ברשות שוק ההון קובעים כי במסלולים המאופיינים בגביית דמי ניהול משתנים, לא תתאפשר כלל גביית הוצאות ישירות מאף סוג שהוא, מאחר שהיות ומדובר במסלולים בהם תגמול הגוף המוסדי נגזר גם מביצועי המסלול, קיימת זיקה הדוקה יותר בין החלטות ההשקעה של המשקיע המוסדי לבין תגמולו. זאת בניגוד למסלולים אשר הגוף המוסדי גובה בגינם דמי ניהול קבועים, בהם איסור השתת הוצאות ישירות עלול להביא את הגוף המוסדי לבחור שלא לבצע השקעות מסוימות בשל הרצון להימנע מספיגת ההוצאות הכרוכות בביצוע השקעות אלה.

צרו איתנו קשר *5988