דירקטוריון שופרסל מציג: היו"ר הוא לא תמיד האיש החזק בחברה

היו"ר אינו שליט יחיד, אלא עומד בראש פורום הדירקטוריון ושואב את כוחו ממנו • הדירקטוריון הוא זה שבוחר את אחד מחבריו לתפקיד יושב הראש, ולכן גם רשאי ליטול את סמכויותיו ולהעבירן לדירקטור אחר

אילוסטרציה - בורסה ת''א / צילום: שלומי יוסף
אילוסטרציה - בורסה ת''א / צילום: שלומי יוסף

רבים רואים ביו"ר הדירקטוריון את האיש החזק בחברה, אולם למעשה אין הדבר כך. היו"ר אינו שליט יחיד, אלא עומד בראש פורום הדירקטוריון ושואב את כוחו ממנו. הדירקטוריון הוא זה שבוחר את אחד מחבריו לתפקיד יושב הראש, ולכן גם רשאי ליטול את סמכויותיו ולהעבירן לדירקטור אחר.

בשופרסל לא הגיעו הדברים עד לידי הדחה רשמית. בפועל החליט דירקטוריון החברה,  ברוב קולות, שלא להמליץ על בחירתו של היו"ר יקי ודמני לכהונה נוספת של דירקטור בחברה, במסגרת אסיפת בעלי המניות שתתכנס בחודש הבא. ודמני אמנם היה רשאי להעמיד עצמו באופן אישי לבחירה מחודש, אולם בהיעדר גב מצד חבריו, החליט לפנות באופן מיידי את כיסא היו"ר ולהישאר בתפקיד הדירקטור עד סיום כהונתו.

חוק החברות הישראלי קובע כי האסיפה הכללית של בעלי המניות בוחרת את הדירקטורים של החברה הציבורית. הרוב הנדרש למינוי דירקטור הנו רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה. לכל חברה יש תקנון, הקובע את משך הכהונה של הדירקטורים. עם תום הכהונה, יכולים הדירקטורים להעמיד עצמם לבחירה מחודשת באסיפה הכללית לתקופת כהונה נוספת, בהמלצת הדירקטוריון או בלעדיה.

בנוסף, רשאי הדירקטוריון להמליץ לאסיפה על מועמדים חדשים, וכמו-כן רשאים בעלי המניות להמליץ על מועמדים מטעמם לדירקטוריון החברה. המועמדים שקיבלו את מירב הקולות באסיפה הם שימונו כחברי דירקטוריון, בהתאם למספר המקומות שעמדו לבחירה בדירקטוריון.

שונה מעמדם של הדירקטורים החיצוניים, אותם מגדיר חוק החברות בנפרד. על פיו, הם נבחרים לתקופה קבועה של שלוש שנים, אשר בסופה יוכלו להיבחר לשתי תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת, אלא אם-כן נקבעה בתקנון החברה הגבלת כהונת דח"צ לשש שנים.

את ההצעה למינוי הדירקטור החיצוני (דח"צ) לתקופת כהונה נוספת יכול להגיש דירקטוריון החברה, הדח"צ עצמו, או בעל מניות המחזיק בלפחות 1% ממניות החברה. בחברה ציבורית יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים.

יכולה החברה למנות גם דירקטורים בלתי תלויים, אשר עומדים בתנאי הכשירות של דירקטורים חיצוניים (ללא זיקה לחברה, לבעלי עניין ולנושאי משרה בה). דירקטורים יוכלו להיחשב לבלתי תלויים לתקופה של עד תשע שנים בלבד, והם ייבחרו באסיפה על פי נוהלי הבחירה של דירקטורים רגילים.

הוועדה המליצה על מינוי מחדש של שלושה דירקטורים מכהנים

דירקטוריון שופרסל מורכב כיום משמונה חברים, ארבעה דירקטורים חיצוניים, דירקטורית בלתי תלויה אחת (איילת בן עזר) ושלושה דירקטורים רגילים (יקי ודמני, יואב שלוש ורן גוטפריד), שמתוכם נבחר היו"ר. בחודש הבא תסתיים כהונתם של הדירקטורים הרגילים והדירקטורית הבלתי תלויה, והם יוכלו לעמוד לבחירה מחדש באסיפה הכללית שתתכנס לשם כך.

מאחר שרק הדח"צים אינן עומדים לבחירה, הקים דירקטוריון שופרסל ועדה המורכבת מארבעתם, שתפקידה להמליץ לדירקטוריון כולו על הדירקטורים שעליהם יתבקש להמליץ לבחירה מחדש במסגרת האסיפה. הוועדה המליצה כי הדירקטוריון ימליץ לאסיפה על מינוי מחדש רק של בן-עזר, שלוש וגוטפריד, ואילו הדירקטוריון קיבל את ההמלצה ברוב של שישה תומכים.

צרו איתנו קשר *5988