הנוהל שיאפשר "דלתות מסתובבות" ברשויות המקומיות

חוזר מנכ"ל שפרסם משרד הפנים יאפשר למעשה "דלת מסתובבת" של מינויים ברשויות המקומיות, כך שמי שנבחר במשרת אמון לכהן כעוזר בכיר לראש רשות יוכל להתמודד על מכרזים לתפקידים בעירייה ללא תקופת הצינון כפי שהיא נדרשת במשרדי הממשלה

שרת הפנים איילת שקד / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שרת הפנים איילת שקד / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל חדש שיקצר את הדרך לעוזרי מנכ"ל ברשויות המקומיות, או ראשי רשות שרוצים להתמודד במכרזים בעירייה, בלי שתידרש מהם תקופת צינון, כפי שהיה נהוג עד כה. על פי החוזר שהתפרסם, תתאפשר למעשה "דלת מסתובבת" של מינויים ברשויות המקומיות, כך שמי שנבחר במשרת אמון לכהן כעוזר בכיר לראש רשות יוכל להתמודד ללא תקופת הצינון כפי שהיא נדרשת במשרדי הממשלה - על מכרזים לתפקידים בעירייה.

במסגרת חוזר המנכ"ל הכיר לראשונה משרד הפנים של השרה שקד בניסיון של עוזר בכיר כניסיון ניהולי לטובת התמודדות במכרזים. אלא שבניגוד לנציבות שירות המדינה, שקבעה צינון לעוזרים בכירים לשרים לטובת התמודדות במשרדים, כאן פועלת שקד כדי לבטל את החובה הזו עבור אנשי ראשי הרשויות החזקות (פורום וי-15) ועבורם בלבד.

כבר בהקדמה לחוזר נכתב שהוא הגיע לעולם כתוצאה של בקשה שהוגשה על ידי נציגי פורום ה-15 ו"חשיבה מחודשת שנעשתה בעניין התמודדותם של עוזרי המנכ"לים ועוזרי ראשי הרשויות הבכירים ברשות המקומית במכרזים פנימיים ופומביים, ולנוכח ההסדרים הנהוגים במדינה ביחס למשרות האמון, הוחלט לאפשר לעוזרי מנכ"ל בכירים להתמודד בתנאים מסוימים במכרזי כוח אדם ברשות המקומית ללא צורך בצינון".

כדי למתן את אפקט הדלת המסתובבת ברשויות המקומיות, הוצבו שני סייגים לטובת עוזרים בכירים למנכ"לים ברשויות ולעוזרים בכירים לראשי רשויות. במקרה הראשון נכתב כי במכרז פנימי, מי שהשלים 48 חודשי העסקה רצופים בתפקיד עוזר בכיר למנכ"ל והועסק בכפיפות לשני מנכ"לים שונים לפחות במשרת עוזר בכיר למנכ"ל, ובלבד שחלפה לפחות שנה מסיום כהונת המנכ"ל שמינה אותו לראשונה.

לעומת זאת, עוזר בכיר לראש רשות לא יהיה זכאי להתמודד במכרז פנימי, אלא בפומבי בלבד ובתנאי שהשלים חמש שנות כהונה או קדנציה אחת לפחות וכן שראש הרשות שמינה אותו לתפקיד כבר אינו מכהן בתפקיד.

בנוסף, ובדומה ליועצי שרים על פי החוזר, הניסיון שנצבר בעבודה כעוזר בכיר למנכ"ל או לראש הרשות יוכר כניסיון מקצועי מוניציפלי. באשר לניסיון הניהולי - הניסיון שנצבר בעבודה כעוזר בכיר למנכ"ל או לראש הרשות יוכר כניסיון ניהולי בכפוף לאישורים שונים.