מועצת הכבלים והלוויין מפרסמת שימוע ציבורי לקראת עליית FREE TV

בעקבות בקשת היועצת המשפטית לממשלה, מועצת הרשות השנייה פנתה למועצת הכבלים והלוויין וביקשה ממנה לקבל את התייחסותה לשיתוף-הפעולה החדש בשוק השידורים בין קשת ו-RGE

יעקב נדבורני, מנכ''ל מיזם FREE TV / צילום: ליאור מזרחי
יעקב נדבורני, מנכ''ל מיזם FREE TV / צילום: ליאור מזרחי

המועצה לשידורי כבלים ולוויין מפרסמת היום (ד') שימוע ציבורי לגבי עסקת קשת-RGE ועלייתה לאוויר של חברת הסטרימינג החדשה FREE TV שבבעלותן. החלטת מועצת הכבלים לערוך שימוע מגיעה בעקבות התייחסות היועצת המשפטית לממשלה, שביקשה לבחון ולהרחיב את הבדיקה של מועצת הרשות השנייה ואת השפעת העסקה על שוק השידורים בכללותו.

הפנייה למועצת הכבלים אומנם מסרבלת את התהליך בדרך לאישור עליית חברת הסטרימינג החדשה FREE TV לאוויר, אך מאידך היא קוצבת זמן לתהליך, שלאחריו בכל מקרה אמורה להתקבל ההחלטה במועצת הרשות השנייה.

לדברי מועצת הכבלים, בתחילת החודש התקבלה אצלה פניית יו"ר מועצת הרשות השנייה, בה מתבקשת "התייחסות מועצת הכבלים והלוויין בהקדם האפשרי לעניין השפעת עסקת קשת-RGE על שוק השידורים. בפנייה הובהר כי עסקת קשת-RGE היא עסקה להקמת מיזם שידור אינטרנטי המשותף לקשת ול-RGE, אשר יוקם ויופעל על-ידי תאגיד בבעלות משותפת של 50% כל אחד, כאשר קשת תרכוש בנוסף 24.9% מהון המניות של חברת RGE .RGE כידוע מפיקה, בין היתר, ערוצי ספורט המשודרים בהוט וב-yes בהתאם להחלטות המועצה".

"מקום לבחון את הרחבת היקף השיקולים לאורם נשקלת בקשת קשת"

עוד נכתב בשימוע כי "עניינו של המיזם המבקש להתחרות בשוק השידורים הרב-ערוצי הובא בפני הרשות השנייה לבקשת קשת, כדי לקבל את אישור הרשות השנייה לעיסוק קשת בפעילות נוספת מלבד פעילותה כבעלת רישיון, וזאת בהתאם להוראות הרישיון שניתן לקשת לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו".

עוד נכתב כי "כאן המקום להבהיר - והדברים גם צוינו בפניית הרשות השנייה - כי הפנייה למועצת הכבלים והלוויין באה בהמשך להתייחסות שנשלחה לרשות השנייה מטעם הייעוץ המשפטי לממשלה.

"בהתייחסות הייעוץ המשפטי לממשלה צוין, בין היתר, כי בשים לב לתפקידה ולאחריותה של הרשות השנייה להגשמת האינטרס הציבורי בתחום השידורים, יש מקום לבחון את הרחבת היקף השיקולים לאורם נשקלת בקשת קשת, ובכלל כך האופן שבו ישפיע אישור בקשת קשת על שוק השידורים, תוך מתן משקל ראוי לכל שיקול ומציאת האיזון הראוי ביניהם".

בנוסף נרשם כי "יש גם לבחון אם יש לשקול את תרומת אישור הבקשה להגשמת תכליות היסוד שבבסיס האסדרה שעניינן שוק שידורים מגוון, מהימן, תחרותי, איכותי ופלורליסטי, וכן יש לשקול גם היוועצות עם רשויות מינהליות נוספות העוסקות בתחום השידורים".

בהמשך השימוע מתייחסת מועצת הכבלים והלוויין לכך שהיא זו שאמורה לאשר את היותו של המיזם "ספק תכנים" לפי חוק הפצת השידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (דיגיטליות). בנוסף, היות שקשת מפעילה גם את ערוץ הכנסת, הרי שהמועצה נדרשת לאשר את העסקה בהתאם לחוק שידורי ערוץ הכנסת.

צרו איתנו קשר *5988