מזרחי טפחות צפוי לעצור את חלוקת הדיבידנד

בשוק ההון מעריכים כי הצמיחה של הבנק, בעיקר בתחום ההלוואות לנדל"ן, לצד הטיוטה של בנק ישראל שתחייב את המערכת כולה בהקצאת הון לפרויקטים במינוף גבוה, תביא אותו לוותר על הדיבידנד - כך נודע לגלובס • מניית הבנק שעלתה הבוקר ננעלה בירידה של 1%

משה לארי, מנכ''ל מזרחי טפחות / צילום: אבשלום שושני
משה לארי, מנכ''ל מזרחי טפחות / צילום: אבשלום שושני

האם בנק מזרחי טפחות  ילך בדרכו של בנק הפועלים, ולא יחלק דיבידנד? בשוק ההון מעריכים כי עם פרסום דוחות הבנק ביום שלישי הקרוב, הוא צפוי להודיע כי החליט לעצור את חלוקת הדיבידנד בגין רווחי הרבעון הראשון של 2022. הסיבה היא השימוש שעשה הבנק בהון כדי לצמוח בתחום האשראי, בעיקר לבינוי ונדל"ן, לאחר שזיהה הזדמנות להיכנס למקום שפינו הבנקים לאומי והפועלים, שהחליטו "להוריד רגל מהגז" בכל הקשור להענקת אשראי לענף זה.

הצמיחה הגדולה של הפועלים בתחום האשראי הביאה אותו להימנע מחלוקת דיבידנד בגין רווחי הרבעון הרביעי של 2021, ואף לוותר על מימון פרויקטים מסוימים. גם בלאומי, שכמו המתחרה הגדול שלו התקרב למגבלת החשיפה לבינוי ונדל"ן שהציב בנק ישראל, שעומדת על 26% מתיק האשראי (כולל תשתיות, ו-24% ללא תשתיות), החליטו להאט את קצב מתן האשראי. אך בשוק נמשכים הביקושים והדרישה להגדלת היצע הדירות ולבניית מיזמי נדל"ן נוספים, ואל הוואקום הזה נכנסו הבנקים הבינוניים - מזרחי טפחות, דיסקונט וגם הבינלאומי.

ואולם, במרץ האחרון פרסם הפיקוח על הבנקים הוראה שבמסגרתה נדרשים הבנקים להקצות הון נוסף בגין מימון קרקעות במינוף גבוה. הבנקים יידרשו להגדיל את משקל הסיכון של הלוואות שניתנו ויינתנו לרכישת קרקעות, בשיעור LTV העולה על 75%. יחס LTV (Loan to Value) משמש לבחינת שיעור ההלוואה הניתנת מתוך שווי הנכס. מבחינת הבנקים, הבעיה היא שנכון להיום טיוטת ההוראה בנושא מכילה סעיף שידרוש מהם הקצאה נוספת גם בגין הסכמי הלוואות במינוף גבוה שנעשו בעבר.

כל זאת, כשברקע העלייה החדה שחלה בתשואות האג"ח בארה"ב, שהובילה להפסדי הון בתיק הנוסטרו של הבנקים, ומשם לקיטון משמעותי בהון העצמי שלהם.

השילוב של צמיחה מהירה בחודשים האחרונים, שתפסה חלק ניכר מההון, ומצד שני ההידרשות להקצות הון נוסף בגין עסקאות עבר, יחד עם הקיטון הצפוי בהון העצמי, הביא על פי הערכות בשוק את מזרחי טפחות לעצור כבר כעת את חלוקת הדיבידנד, לפחות בגין רווחי הרבעון הראשון של השנה.

הבנק, נזכיר, נוהג באופן מסורתי לשמור על עודפי הון קטנים, ומעדיף להשתמש בהם למתן אשראי או לחלוקת דיבידנד, כך שמראש הוא מגיע לנקודת הזמן הנוכחית עם עודפי הון קטנים יחסית מחד, אך גם עם תשואה גבוהה להון מאידך.

לאומי צפוי שלא לחלק את מלוא הדיבידנד

בבנקים האחרים התמונה משתנה בין אחד למשנהו. לאומי מגיע לדוחות עם עודפי הון גבוהים באופן מסורתי, ועם עסקת המיזוג של הבנק שלו בארה"ב לתוך הבנק האמריקאי ואלי נשיונל, שצפויה להזרים לו הון (בסך הכול 750 מיליון שקל, שייפרס על יותר מרבעון אחד), כך שיחסית למתחרים הוא במצב טוב.

עם זאת, בשוק ישנה הערכה כי הבנק לא יחלק את מלוא הדיבידנד בהתאם למדיניות שלו, שעומדת על 40% מהרווחים, אלא עשוי להסתפק בפחות, גם אם לא ברבעון הנוכחי אלא ברבעונים הבאים.

הבנק הבינלאומי שומר לאורך שנים על עודפי הון גדולים באופן משמעותי, והוא צפוי להמשיך במדיניות חלוקת הדיבידנד שלו, שהיא הגבוהה בענף - עד 50% מהרווח הנקי.

הבנקים המסקרנים ביותר בהקשר זה הם הפועלים ודיסקונט. הפועלים, כאמור, פסח על חלוקת דיבידנד ברבעון האחרון של השנה שעברה, כדי לא לפגוע בהון ולמזער את הפגיעה בצמיחת האשראי. הבנק יפרסם את דוחותיו ביום שני השבוע, ועדיין לא ידוע אם ימשיך במדיניות אי-חלוקת הדיבידנד שנקט לאחרונה. בבנק הפועלים צפויים לבחון במקביל את המגמה בתשואות האג"ח בחודשים הקרובים, ועשויים לשנות שוב את מדיניות החלוקה ברבעונים הבאים.

באשר לדיסקונט, בבנק סימנו את האשראי כמנוע הצמיחה המרכזי, ואף זיהו מבעוד מועד את הפגיעה הצפויה כתוצאה מעליית תשואות האג"ח, והחליטו לצאת לגיוס הון בתמורה להנפקת מניות (לראשונה מאז 2016). הבנק גייס 1.4 מיליארד שקל, אך הבהיר באותו מועד כי הגיוס אינו צפוי לפגוע בחלוקת הדיבידנד. זאת בעיקר מכיוון שבדיסקונט מתייחסים לדיבידנד כמגלם את היכולת לחלק רווחים בראייה ארוכת-טווח, ולא בנקודה מסוימת בגין תוצאות העבר. מכאן שבבנק מתכוונים להמשיך בחלוקת הדיבידנד.

חלוקה של 5.7 מיליארד שקל ב-2021

המדיניות החדשה של הבנקים בולטת על רקע החגיגה שהציגו ב-2021, אז רשמו רווחי שיא, ובהתאם חילקו דיבידנדים שהיוו יותר מרבע מהחלוקה הכוללת, בסך מצטבר של כ-5.7 מיליארד שקל. למרביתו היו אחראים לאומי, הפועלים ומזרחי טפחות.

חלוקות עצומות אלו התאפשרו בעקבות הסרת המגבלות שהוטלו על הבנקים בתחילת משבר הקורונה. במרץ 2020 קבע הפיקוח על הבנקים הוראת שעה, שהביאה לעצירת חלוקת הדיבידנדים על ידי הבנקים. ביולי 2021 הותרה כבר חלוקה של עד 30% מהרווח הנקי, ואילו בדצמבר 2021 הודיע המפקח על הבנקים על ביטול ההגבלות באופן מלא.

כך, מאז הקיץ האחרון חילק בנק לאומי סך של כ-2 מיליארד שקל לבעלי מניותיו בגין רווחי 2020 ו-2021, ורשם תשואת דיבידנד של כ-4.6%. בנק הפועלים חילק מאז יולי דיבידנדים בהיקף כולל של כ-2.6 מיליארד שקל, שהניבו תשואת דיבידנד של כ-3.8%, ואילו מזרחי טפחות חילק באותה תקופה כ-1.5 מיליארד שקל כדיבידנדים.

הבינלאומי חילק אשתקד דיבידנדים בסך של 925 מיליון שקל, והשלים תשואת דיבידנד ענפית של 4.4% - הגבוהה ביותר מבין ענפי הבורסה.

צרו איתנו קשר *5988