הבנק הבינלאומי: גידול של כ-6% ברווח ל-322 מיליון שקל

הצמיחה ברווח התאפשרה על רקע גידול של 14.7% באשראי ביחס לרבעון המקביל אשתקד • הבנק יחלק דיבידנד בגובה 50% מהרווח לאור שיעור עודפי ההון הגבוהים במערכת

סמדר ברבר צדיק / צילום: רמי זרנגר
סמדר ברבר צדיק / צילום: רמי זרנגר

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ברבעון הראשון של 2022 ב-322 מיליון שקל, גידול של 5.9% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2021. על פי הדוחות שפרסם הבנק הבוקר (ג') התשואה להון הגיעה ל-13% .

הבינלאומי הודיע כי הוא ממשיך במדיניות הדיבידנד לפיה הוא מחלק דיבידנד בשיעור של עד 50% מהרווח הנקי ובהתאם דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בסך של 160 מיליון שקל המהווים כ-50% מהרווח הנקי לרבעון הראשון של השנה. זהו שיעור החלוקה הגבוה במערכת הבנקאית והוא בולט כאשר שני הבנקים הנוספים שחילקו דיבידנד, לאומי ודיסקונט, עשו זאת על פי שיעור של 20%, ושני בנקים נוספים - הפועלים ומזרחי טפחות, לא חילקו דיבידנד כלל בגין רווחי הרבעון הראשון .

האשראי לציבור גדל בשיעור של 14.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-107.3 מיליארד שקל. ברבעון הראשון של שנת 2022 צמח האשראי לציבור בשיעור של 5%. הצמיחה באשראי מאופיינת בכל תחומי הפעילות: מגזר העסקים הבינוניים צמח ב-22.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, מגזר העסקים הקטנים ב-16.7%, מגזר העסקים הגדולים צמח ב-20.5%, האשראי למשקי בית ב- 6% ומגזר ההלוואות לדיור צמח ב-14.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד לכ-33.3 מיליארד שקל .

הכנסות הבנק גדלו ברבעון הראשון ב-5.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, הכנסות הריבית נטו גדלו ב-11% לכ-744 מיליון שקל ובהכנסות מעמלות חל גידול בשיעור של 6.4% .

באשר לתיק נכסי לקוחות, אחד ממנועי הצמיחה הייחודיים של הבנק, התיק (הממוצע) גדל ב-47 מיליארד שקל, גידול של כ-8.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-596 מיליארד שקל.

ברבעון הראשון של 2022 לא נרשמה הוצאה בגין הפסדי אשראי וזאת בהשוואה להכנסה בסך של 9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. סך האשראי הבעייתי ירד בשיעור של כ-22% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ובכ-12.4% בהשוואה לסוף שנת 2021 .

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק צמח השנה ב-3.7% (גידול של 356 מיליון שקל) והסתכם ב-9.85 מיליארד שקל. יחס הון עצמי רובד 1 הגיע ל-10.79% ונמצא בפער של כ-1.54% לעומת היחס הרגולטורי הנדרש, הפער הגבוה ביותר במערכת הבנקאית .

סמדר ברבר-צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי: "התוצאות ברבעון הראשון של שנת 2022 נובעות מהמשך צמיחה בפעילות הליבה השוטפת של הבנק במגזרי הפעילות השונים. כל זאת תוך שמירה על הלימות הון גבוהה המאפשרת צמיחה ותוך שמירה על איתנות פיננסית ואיכות הנכסים".

צרו איתנו קשר *5988