דוח חדש קובע: ישראל מובילה בפיקוח על מטבעות וירטואליים

כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, ה-FATF, פרסם דוח חדש בו  נבחן פעילויות ישראל במשטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור • ישראל עלתה גבוה בתחומי טכנולוגיות חדשות בדגש על מטבעות וירטואליים, ובתחומי שיתוף פעולה בין גופי האכיפה בישראל

ערן דוידי, מנכ''ל משרד המשפטים / צילום: דוברות משרד המשפטים
ערן דוידי, מנכ''ל משרד המשפטים / צילום: דוברות משרד המשפטים

ישראל מיישמת מדיניות איסור הלבנת הון ראויה בתחום הפיקוח על המטבעות הווירטואליים ונמנית עם המדינות המובילות בעולם בתחום המאבק במימון טרור והלבנת הון, כך קובע ארגון ה- FATF (כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור) במסגרת דוח מעקב הבוחן את ההתקדמות של ישראל בתיקון הפערים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור.

במסגרת הדוח הוענק לישראל דירוג גבוה - Largely Compliant - בתחומי טכנולוגיות חדשות, בדגש על מטבעות וירטואליים. זאת, בין היתר, על רקע תיקון צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור). הצו נועד להתמודד עם הלבנת הון ולחשוף מלביני הון, באמצעות הטלת חובה על נותני שירותי אשראי לזהות ולאמת את הפרטים של הלקוחות שלהם, ולדווח, בהתקיים תנאים מסוימים, על העברות כספיות של אותם הלקוחות.

הצו מחיל את משטר הלבנת ההון גם על נותני שירותים בנכס פיננסי, בהם גם נותני שירותים לגבי "מטבע וירטואלי", מתוך כוונה לאפשר פיקוח על שירותים פיננסיים שאינם בנכסים מוחשיים.

ישראל לוקחת חלק פעיל בעיצוב מדיניות עולמית

ב-2018 התקבלה ישראל כחברה בארגון ה-FATF - ארגון בינלאומי יוקרתי המונה כ-40 מדינות חברות בלבד, מרביתן מדינות ה-G20 - שקובע את הכללים הבינלאומיים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. החברות לארגון מאפשרת למדינת ישראל לקחת חלק פעיל בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור ואת שיתוף-הפעולה בין ישראל לבין מדינות אחרות במישור הפיננסי, המודיעיני ובמישור שיתוף-הפעולה הכלכלי והמשפטי.

הדוח החדש של הארגון מהווה המשך לביקורת הבינלאומית שנערכה בישראל בשנת 2018, ומציג את ההתקדמות בתיקון הליקויים שהתגלו במשטר איסור הלבנת הון. מהדוח עולה כי ישראל שימרה את דירוגה הגבוה בתחומי טכנולוגיות חדשות, בדגש על פעילות במטבעות וירטואליים, ובתחומי שיתוף פעולה לאומי בין גופי החקירה והאכיפה, לצד עלייה בדירוג בתחום העברות אלקטרוניות.

במסגרת הליך המעקב, נדרשת המדינה לדווח על הפעולות שנקטה לתיקון הליקויים בהיבט הטכני (קיומו של משטר נורמטיבי העומד בסטנדרטיים הבינלאומיים), וכן לבצע התאמות במשטר בהתאם לעדכונים שביצע הארגון לסטנדרטים הבינלאומיים (דוגמת הוספת תחום הנכסים הווירטואליים). בנוסף, המדינה נדרשת לדווח באשר לצעדים שננקטו לצורך תיקון הליקויים בתחום אפקטיביות המשטר (האופן שבו המדינה מיישמת בפועל את המשטר) ולהציג התקדמות ביחס לפעולות שנקבעו בדוח הביקורת כפעולות בתעדוף גבוה (Priority Actions) ולפעולות המומלצות שקבע הארגון בדוח הביקורת (Recommended Actions).

במסגרת דוח ההתקדמות הצליחה המדינה להעלות את הדירוג בנוגע לטיפול בחובות בנוגע להעברת כספים בין-לאומית (המדינה עלתה מדירוג Partly Compliant לדירוג Largely Compliant), וכן לשמר דירוג גבוה בהמלצות אשר עודכנו על ידי הארגון , שעוסקות כאמור בשיתוף פעולה לאומי ובטכנולוגיות חדשות, בדגש על פעילות במטבעות וירטואליים.

נותרו לישראל רק ליקויים קלים

בדוח הקודם של ארגון ה-AFTF מ-2018 נמתחה ביקורת בין היתר על כך שישראל טרם החילה את משטר איסור הלבנת ההון ומימון טרור על מתווכי נדל"ן, סוחרים במתכות יקרות ונותני שירותים לחברות ולנאמנויות. בהקשר זה עדיין לא נרשמה התקדמות בחקיקה בישראל.

על פי החלטת ה-FATF, הדיווח הבא לארגון בנוגע להתקדמות בתיקון הליקויים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור הישראלי, נקבע לחודש יוני 2024, ועד מועד זה הציפייה מישראל היא להשלים את תיקון כלל הליקויים בתחום הטלת חובות איסור הלבנת הון על מתווכי נדל"ן, נותני שירותים לחברות ולנאמנויות, וסוחרים במתכות יקרות, וכן יישום חובות על סניפים וחברות-בת.

בסיכום הדוח צוין, כי "בסך הכול, ישראל התקדמה בטיפול בחלק מהליקויים שזוהו... נותרו ליקויים קלים".

לדברי עו"ד עילית אוסטרוביץ'-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, "מדינת ישראל מצויה בחזית הקדמה הטכנולוגית ואנו פועלים כדי לאפשר לסקטור הפינטק לפעול ולקדם יזמות וחדשנות. הרשות פועלת כדי למנוע מעבריינים וארגוני טרור מלנצל את הסקטור הפיננסי של מדינת ישראל לרעה תוך קידום היושרה הפיננסית של כלכלת ישראל ברחבי העולם".

עו"ד ערן דוידי, מנכ"ל משרד המשפטים הוסיף, כי "החלטתו של ארגון ה- FATF לאמץ את דוח הביקורת לתיקון הליקויים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור מעידה על שיפור הרגולציה במדינת ישראל. זוהי תוצאה של פעילות מאומצת מצד כלל הרשויות, ובראשן הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים. מדובר בהישג משמעותי למדינת ישראל, שהיא אחת המדינות המובילות בעולם בהיבטי המאבק בהלבנת הון ומימון טרור בכלל, ובתחום אסדרת הפעילות בנכסים ומטבעות קריפטוגרפיים בפרט".

צרו איתנו קשר *5988