צ'ק פוינט מקדימה לדווח: "פערי השכר המגדריים בחברה - זניחים"

חברת הטכנולוגיה הקדימה ופרסמה את הדוח בהתאם לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת, ומצהירה על פערי שכר של 2%-5% בלבד, כאשר בחלק מהמקרים מדובר בפער לטובת הנשים, בעיקר בתפקידי ניהול • נכון להיום מקבלות החברות המדווחות, פרטיות וציבוריות, חופש יחסי בדרך ההשוואה ובהפקת הדוח

גיל שויד, מנכ”ל ומייסד שותף בצ’ק פוינט / צילום: תמר מצפי
גיל שויד, מנכ”ל ומייסד שותף בצ’ק פוינט / צילום: תמר מצפי

שלושה ימים לפני התאריך הרשמי שבו ידרשו חברות לדווח באופן פומבי ופרטי על פערי השכר המגדרי בהתאם לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, הקדימה צ'ק פוינט להפיץ את הדוח שלה, וממנו עולה שהפערים בחברת הטכנולוגיה זניחים למדי.

בהתאם להנחיות פילחה החברה את העובדים לקבוצות השוואה, ובמסגרת זו התגלה כי הפערים, כאשר הם קיימים מסתכמים ב-2%-5% בלבד, ובחלק מהמקרים הפער הוא דווקא לטובת הנשים בקבוצה.

"בהתאם לדרישות החוק, פילחנו את העובדות והעובדים ל-35 קבוצות בעלות מאפיינים דומים של תפקידים, דרג ומחלקות על מנת לבדוק באופן המדויק ביותר האם קיימים פערי שכר בין נשים וגברים המבצעים עבודה דומה במהותה", מצוין בדוח של צ'ק פוינט. "ב-30 מהקבוצות האמורות נצפו פערים של אחוזים בודדים, בין 2%-5% בלבד, ב-18 קבוצות הפערים נטו לטובת הנשים, וב-17 לטובת הגברים. בכל מקרה, במרבית הקבוצות הפער לא עלה על 3%, ובניתוח הקבוצות הגדולות ראינו כי ממוצע הפער עומד על 2% בלבד. ככלל לא היה אף מקרה ובו פער של יותר מ-5.7% (הן לטובת נשים והן לטובת גברים). בבדיקה נוספת שערכנו לבירור הפערים מצאנו כי אלה נבעו מהבדלי ותק, ניסיון או הישגים מקצועיים אישיים. כמו כן גילינו כי ככל שנשים מתקדמות בתפקידי ניהול בצ'ק פוינט פערים אלו נוטים לטובתן", כך צ'ק פוינט בדוח.

חברות רבות חוששות מתסיסה בקרב עובדים ועובדות

ב-1 ביוני יידרשו לראשונה חברות בישראל לדווח על פערי השכר הקיימים אצלן בין גברים לנשים. לפי התנאים שהגדירה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, החברות החייבות בדיווח כזה הן חברות פרטיות המעסיקות 518 עובדים ויותר, וכל העמותות והחברות הציבוריות החייבות בדיווח (למשל לפי חוק ניירות ערך), גם אם הן מעסיקות עובדים ספורים.

הדיווח ביוני, שיתייחס לשנת 2021, הוא קו הגמר של תהליך היערכות ממושך, שהחל באוגוסט 2020, כאשר התקבל תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה, שקבע כי אחת לשנה ידווחו המעסיקים על פערי השכר מתוך כוונה לצמצם את התופעה.

היות שמדובר בתהליך שעדיין נמצא בראשיתו, הוא מעלה בפני החברות שאלות רבות הנוגעות לדרך הפילוח לקבוצות, כמו גם למקרים שבהם הדיווח הפומבי והפרטי עלול לפגוע בפרטיות העובדות והעובדים. מדובר בעיקר בקבוצות או בחברות קטנות שבהן יש רוב מגדרי מובהק. במקרים אלה ממליצים בנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה להוסיף הערות וסייגים לדיווחים. לצד זאת, חברות רבות חוששות שדיווח פומבי אודות פערי שכר עשוי לגרום לתסיסה בקרב עובדים ועובדות.

צ'ק פוינט, שאותה מוביל המנכ"ל והמייסד גיל שויד, מהווה דוגמה חיובית לחברות אחרות, ולו רק בשל היוזמה להקדים ולדווח. עם זאת, נכון לעכשיו מקבלות החברות חופש יחסי בהכנת הדוח, כמו למשל בדרך הפילוח. לאחר צעד זה יש להניח שחברות מקבילות המקדישות תשומת לב לגיוון ולנושאים חברתיים, ימהרו גם הן לדווח.

נכון להיום לא נקבעו סנקציות כלפי חברות שלא יפיקו את הדוח ולא יפרסמו את הפרשי השכר המגדריים בהן, אולם יש להניח שאי-פרסום הוא טעם לפגם, וההימנעות מכך עלולה לחשוף את אותן החברות לביקורת ציבורית.

צרו איתנו קשר *5988