דוחות מקורות: גשמי החורף הפחיתו את צריכת המים במגזר החקלאי

ההכנסות לרבעון הראשון של 2022 הסתכמו בכ-952 מיליון שקל, עלייה של כ-4% ביחס להכנסות ברבעון המקביל אשתקד • לעומת זאת הרווח הנקי של החברה ירד ב-5%, ועמד על כ-75 מיליון שקל

מטה חברת המים מקורות בתל אביב / צילום: איל יצהר
מטה חברת המים מקורות בתל אביב / צילום: איל יצהר

הגשמים העזים שפקדו את ישראל בחורף האחרון אמנם הסבו נזקים כבדים בשדות חקלאיים אך, לפי הדוחות הכספיים של חברת המים הלאומית "מקורות" לרבעון הראשון של 2022, הצליחו להוביל לירידה בסך צריכת המים במגזר החקלאי, בשיעור של כ-24%. מנגד, אספקת המים לירדן ולרשות הפלסטינית עלתה.

עוד עולה מהדוחות הכספיים של מקורות לתחילת שנת 2022, כי החברה רשמה רווח נקי של כ-75 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של כ-79 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

עיון בתוצאות החברה מעלה שההכנסות לרבעון הראשון של 2022 הסתכמו בכ-952 מיליון שקל, עלייה של כ-4% ביחס להכנסות ברבעון המקביל אשתקד (כ-919 מיליון שקל). העלייה בהכנסות הושגה חרף ירידת תעריפים בשיעור של כ-1.5% בתחילת 2022, כמו גם ירידה בסך צריכת המים במגזר החקלאי.

צריכת המים למגזר משקי הבית דווקא רשמה עליה ברבעון הראשון של השנה בשיעור של כ-1.7%, וצריכת המים של המגזר התעשייתי גם הייתה בעלייה.

בסיכום הנתונים לרבעון הראשון של השנה סך צריכת המים הסתכמה בכ-296 מיליון קוב, זאת לעומת סך צריכה של כ-318 מיליון קוב, ירידה של כ-7%. במקביל, אספקת המים לרש"פ ולממלכת ירדן רשמה עליה בהשוואה בין הרבעון הראשון של 2021 לרבעון הראשון של 2022, מכ-32 לכ-41 מיליון קוב.

עוד עולה מנתוני החברה שעלות המכירות והעבודות הסתכמה בכ-925 מיליון, עלייה של כ-10% לעומת עלות של כ-866 ברבעון הראשון של 2021. העלייה מיוחסת בין השאר לגידול בהוצאות קניות המים, זאת בעקבות דרישת הרגולטור (רשות המים) שנשלחה לחברה.

בתחילת השנה החברה החלה ליישם את תוכניות הפיתוח התלת-שנתית שלה ובהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל לכל שנה. לדעת החברה היקף ההשקעות הנדרש לשנים הבאות גבוה יותר, ועד לסך של כשני מיליארד שקל בכל שנה, זאת אם משקללים את צרכי אספקה לכלל הצרכנים ותחת מציאות של משבר אקלים.