בתוך 40 שנה: החרדים והערבים יהוו מחצית מאוכלוסיית ישראל

בואו לצלול איתנו למספרים ולנתונים שמאחורי החיים עצמם • והפעם: מהו קצב גידול האוכלוסייה בישראל ותוך כמה זמן המיעוטים יהפכו לרוב?

 
  

הגידול הטבעי בחברה החרדית צפוי להפוך אותה תוך 20 שנה לחמישית מאוכלוסיית ישראל, ותוך 40 שנה לכמעט שליש. בכך, יהפכו החרדים למיעוט הגדול בישראל - יותר מהחברה הערבית. הריבוי הטבעי בחברה החרדית, שעומד כיום על כ־6.6 ילדים לאישה, גובר בהרבה על שיעור עזיבת אורח החיים החרדי - שעומד על בין 6% ל־12%. בנוסף, בתוך 40 שנה צפויות החברות הערביות והחרדיות יחד להוות מחצית מאוכלוסיית ישראל.

מה זה נתון אחד ביום?

במדור "נתון אחד ביום" אנחנו מבקשים להנגיש באמצעות מספרים ונתונים סוגיות אקטואליות, להעלות לסדר היום נושאים בעלי חשיבות ולפשט אירועים מורכבים. מוזמנים להציע לנו נושאים לבדיקה

idan-e@globes.co.il