איך מחשבים את המס על הביטקוין, איך משלמים אותו, ומה עושים כשיש הפסדים - מדריך מיסוי קריפטו

האם ניתן לקזז הפסדים מהשנה עם הרווחים מ-2021? כיצד מוודאים העברה מסודרת של כספים לחשבון בנק ישראלי ואיך פועל מיסוי הקריפטו • גלובס יחד עם רו"ח  גיא רשטיק עושים סדר

מטבעות דיגיטליים. כללים לדיווח נכון של רווחים והפסדים / אילוסטרציה: Shutterstock
מטבעות דיגיטליים. כללים לדיווח נכון של רווחים והפסדים / אילוסטרציה: Shutterstock

הכתבה שפורסמה בתחילת השבוע על חבות המס בקריפטו, שנשארת גבוהה אם המשקיעים מימשו במהלך 2021, אפילו אם הם צברו הפסדים גבוהים במהלך 2022, הובילה לפניות ושאלות רבות מצד הקוראים. גלובס ביחד עם רו"ח ועו"ד גיא רשטיק, שותף ב-BDO עושים סדר.

איך פועל המיסוי בקריפטו?
על המשקיעים מטבעות הקריפטו חל מס רווחי הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי, כלומר - ההפרש בין שער הקניה של המטבע לשער המכירה. על מנת שתווצר חבות מס יש צורך במימוש המטבע, כלומר מכירה או המרה שלו. על עליית ערך מטבע שלא מומש, כלומר רווחים על הנייר, אין חבות מס. האחריות לדיווח על עסקאות המימוש ועל תשלום המס היא על המשקיע. חשוב לציין שאם ההשקעה במטבעות דיגיטליים היא העסק שלכם, יחול על הרווח מס הכנסה לפי שיעור המס השולי.

ביצעתי 3 קניות של מטבע במהלך השנה, אחת בשער של 100, אחת בשער של 60, ואחת בשער של 50. לקראת סוף השנה מכרתי מטבע אחד בשער של 100. איזה שער נחשב כשער הקנייה לשם חישוב הרווח?
קיימות מספר גישות ביחס לחישוב הרווח, כאשר הרכישות נעשו במספר שלבים. הגישה המיטבית ככלל (גישה שרשות המסים מאשרת באופן עקרוני), היא גישת הזיהוי הספציפי, שבמסגרתה ניתן "להתאים" את העלות הגבוהה למכירה. במקרים שלא תמיד ניתן "לצבוע" את העלות, פונים לגישות אחרות המוכרות לשם חישוב רווח ממכירות כאשר יש מלאי נצבר - fifo/lifo או ממוצע.

מימשתי ביטקוין, כיצד אוכל לדאוג שהכסף יוכל לעבור בצורה מוסדרת ומקובלת על רשויות המס אל חשבון הבנק שלי?
הבעיה עם העברת הכסף לחשבון הבנק היא לא בעיית מס. הבעיה היא בעיית חוקי בנקאות ואיסור הלבנת הון. הבעיה חמורה יותר שכן ישנם מקרים בהם המשקיע חייב לשלם את המס, אבל הבנק מסרב לקבל לחשבון הישראלי את הכספים שמקורם בקריפטו, ואז המשקיע יכול למצוא את עצמו במצב של חיסרון כיס.

במצב כזה מומלץ לחשב את חבות המס, ולשים כסף בצד לתשלום המס כאשר זה יתאפשר מבחינה טכנית (במשרד האוצר עובדים על פתרון למצב). חשוב לציין שרשות המסים לא יכולה לקבל לחשבונה כספים מחשבונות בנק בחו"ל.

למי מדווחים על מכירה של מטבעות דיגיטליים והכרה בהפסדים מהם? כיצד מבצעים את הדיווח בצורה נכונה?
הדיווח הינו לרשות המסים. ככלל יש צורך בדיווח תוך 30 יום על כל רווח הון, אגב תשלום המס הרלוונטי. מאחר והוראה זו אינה פרקטית, נוצרה פרקטיקה של דיווח חצי שנתי על המכירות והרווחים ממימוש קריפטו (בדומה לניירות ערך סחירים שלא עברו דרך חבר בורסה ישראלי), ויש כאלה שבכלל מדווחים על הרווח במסגרת הדוח השנתי לרשות המס.

לכמה שנים צריך לשמור את ההעברות והתנועות במטבעות דיגיטליים?
מומלץ לשמור חומר לתקופה של 7 שנים.

האם יש מסמכים שאני צריך לבקש מחברות שדרכן אני מחזיק מטבעות דיגיטליים? האם עלי לדרוש דיווח רבעוני או שנתי?
חברות ישראליות שעוסקות בניהול פלטפורמות של מסחר בקריפטו, ככלל ינכו מס במקור מרווחי קריפטו, וזאת בהתאם להחלטת מיסוי שניתנה לאחרונה לגוף מוכר בתחום. סביר להניח שחברות אלה יספקו למשקיעים את המסמכים הרלוונטיים, בדומה לטפסי ה-867 שהבנק מנפיק למשקיעי ניירות הערך.

בכל מקרה אחר, חובת התיעוד, הדיווח ותשלום המס, חלה על המשקיע עצמו, בהתאם לכללים שהוזכרו קודם לכן. מומלץ בכל שנה לשמור תיעוד על כל הקניות והמכירות - כולל תאריכים ושערים מדוייקים.

אני מחזיק מטבע דיגיטלי שערכו ירד ב-60%, האם ניתן להכיר בהפסדים שלו למטרת חיסכון במס?
התשובה העקרונית היא כן, אבל בכדי להכיר בהפסד לצרכי מס יש צורך במימוש המטבע. הפסדים "על הנייר" אינם נחשבים להפסדים לצרכי מס וכל שכן הם אינם ברי קיזוז. על מנת להשתמש בהפסדים כמגן מס צריך לשים לב למספר דברים: ראשית, את ההפסדים אפשר לקזז מרווחים עתידיים, לא מרווחים בעבר שטרם שולם עליהם מס. בנוסף, על מנת להכיר ברווחים יש לדווח עליהם.

לכן, חשוב לדווח לרשות המסים לא רק על עסקאות שמומשו ברווח, אלא גם על עסקאות שמומשו בהפסד. לבסוף, על מנת להשתמש בהפסדים חייב להיות רצף דיווח בין השנים. אם יש שנה שבה לא דיווחתם כלום לרשות המסים, זה נחשב כאילו ויתרתם על ההפסד הצבור משנים קודמות לצרכי מס.

כיצד כדאי לבצע מכירה רעיונית של מטבע דיגיטלי באופן שיהיה מקובל על רשות המסים?
זו שאלת "מיליון הדולר". ראשית כל חשוב להדגיש שאין דבר כזה מכירה רעיונית, כלומר בהתאם לאמור לעיל, יש צורך במימוש בפועל על מנת לייצר את הפסד ההון המדובר. נשאלת השאלה האם אני יכול למכור מטבע מסוים היום, להכיר בהפסד ממכירתו, ומחר לקנות את אותו המטבע. התשובה על כך אינה ברורה, שכן רשות המסים מחד יכולה לטעון שכל עסקת המימוש, הינה מלאכותית ונועדה לייצר הפסד בפועל שיחליף את ההפסד על הנייר, ולפיכך לא להתיר את קיזוז ההפסד. מאידך ככל שנרחיק את מועד המכירה ממועד הרכישה החדש, הטיעון שמדובר במימוש מלאכותי נחלש, בטח בשוק כל כך תזזיתי שבו קיימים סיכונים אמיתיים (שהמשקיע חייב לקחת אותם בחשבון בכל מקרה).

אני מחזיק נכס נדל"ן כבר שנים רבות שבגינו הצטברו רווחים גבוהים עליהם עלי לשלם מס, האם אוכל לקזז הפסדים ממטבעות קריפטו שבבעלותי? כיצד אוכל לבצע זו בדרך המקובלת על רשויות המס?
הנקודה הזו היא אולי הנקודה הכי חשובה בעניין זה, שכן לא רבים יודעים, שמס רווחי הון שעומד ככלל על 25%, עשוי להאמיר ולהגיע לאחוזים מאוד גבוהים בנכסים שנרכשו לפני שנת 2003 (או 2001 לגבי נכסי מקרקעין בישראל), לעיתים אפילו לשיעורי מס של מעל 40%.

הדבר רלוונטי גם לחלק מהנכסים שהתקבלו בירושה אצל המוכר. במקרה זה, רשאי נישום, שיש לו הפסדים על הנייר מהשקעה בקריפטו (או בשוק ההון) לממש את ההשקעה ולבחור את סדר הקיזוז האופטימלי, דהיינו הוא רשאי לקזז את ההפסד ממכירת קריפטו מהכנס בעל שיעור המס הגבוה ביותר.

חשוב להזכיר שפקודת מס הכנסה עובדת על בסיס שנתי, כלומר נישום שמכר נכס בחודש פברואר לדוגמה ברווח גבוה מאוד, יכול לשבת עם תיק ההשקעות שלו בסוף השנה, ולממש את השקעותיו ההפסדיות, על מנת לנצל את מגן המס ולקזז את הרווח המוקדם יותר, וככל שהוא שילם מקדמת רווח הון או שניכוי לו מס במקור, לבקש החזר מס במסגרת הדוח השנתי שלו.

האם ניתן לקבל החזרי מס בתוך שנת המס נגד מטבעות דיגיטליים שמכרתי בהפסד?
כעיקרון לא, שכן החזר המס מתקבל במסגרת הדוח השנתי, כפי שהוסבר לעיל, יחד עם זאת אם מדובר בפלטפורמה ישראלית, אשר קיבלה לכך אישור, ישנם מקרים שהיא תוכל להתחשב בהפסדים שנצמחו באותה פלטפורמה, כנגד רווחים מאותה פלטפורמה.

אני עצמאי עם תיק של עוסק מורשה, האם אוכל להקטין את חבות המס בעסק דרך הכרה בהפסד ממטבע דיגיטלי?
זה כבר נושא מורכב, שכן ניתן לקזז רווח מפעילות עסקית, רק על ידי הפסדים עסקיים, כאשר ההשקעה בקריפטו הינה ככלל השקעה הונית/פסיבית, אלא אם כן טוען הנישום שפעילותו בשוק הקריפטו מגיעה לכדי עסק. רק שהדבר אינו כל כך פשוט ויש לו גם השלכות רוחב על מסים אחרים כגון מע"מ.

צרו איתנו קשר *5988