בית ההבראה נעלם, אבל התשלום קיים: מה הסיפור של דמי ההבראה?

מה מקור לחלוקת דמי הבראה? • מי זכאי לקבל את הכסף? • כמה משלמים? • ומה ההבדלים בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי? • כל מה שצריך לדעת על הסכום שמנפח את משכורת הקיץ • מחשבון דמי הבראה

בית הבראה מבטחים / צילום: פאול אורלייב
בית הבראה מבטחים / צילום: פאול אורלייב

בשביל שכירים, חודשי הקיץ הם לרוב תקופה שבה מתרחב החיוך שלהם בעת קבלת תלוש המשכורת. זאת מאחר שבאחד החודשים האלה הם מקבלים בנוסף לשכר הרגיל, תשלום נוסף בדמות דמי הבראה.

מקורם ושמם של דמי ההבראה הוא בתקופה מוקדמת בתולדות המדינה, שבה מעסיקים היו מממנים לעובדיהם שהייה בבית הבראה לאחר הצגת אישור מתאים שאכן כך קרה. לימים, בתי ההבראה פינו את מקומם לצימרים מושקעים ולבתי מלון מגוונים, וגם העובדים כבר מורשים לעשות בכסף כרצונם, אבל השם נשאר.

מי זכאי לדמי הבראה ומתי מקבלים אותם?

דמי הבראה הם תשלום הקבוע בחוק שעל כל מעסיק במשק לשלם לעובדים. דמי ההבראה מוגדרים כחלק משכר העובד (הכנסת עבודה), ולכן משלמים עליהם את כל המסים החלים על הכנסות עבודה - מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. עם זאת, דמי ההבראה אינם נכללים בבסיס להפרשות הפנסיוניות.

דמי ההבראה אמורים להיות משולמים פעם בשנה, בדרך כלל בין יוני לספטמבר, אבל אפשר לשלמם בכל עת אחרת. את דמי ההבראה זכאי לקבל כל עובד במשק שהשלים שנת עבודה מלאה.

איך מחשבים דמי הבראה?

הסכום לתשלום מבוסס על הנוסחה הבאה:

הסכום בשקלים ליום הבראה אחד (סכום מסוים קבוע בהתאם למגזר/לענף) כפול מספר הימים המגיעים לאותו עובד באותה שנה (מספר הימים קבוע בהסכם הקיבוצי החל על העובד). מספר הימים עולה ככל שהוותק של העובד במקום העבודה עולה.

גם עובדים במשרה חלקית זכאים לדמי הבראה על פי הוותק שלהם, בתעריף נמוך יותר ליום. כדי לחשב את סכום דמי ההבראה לעובד במשרה חלקית יש להכפיל את סכום דמי ההבראה עבור משרה מלאה באחוז המשרה של העובד.

ורגע לפני שנעבור לדוגמאות, כמה בכלל מקבלים עבור כל שנה, ולכמה ימים אנחנו זכאים?

כמה זה יוצא ?

גובה דמי ההבראה משתנה בין עובדים במגזר הציבורי לעובדים במגזר הפרטי. עובדים במגזר הציבורי יקבלו 449 שקל ליום. עובדים במגזר הפרטי יקבלו 400 שקל ליום. זאת לאחר שב-2022 חתמו ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי על הסכם שלפיו יעלו דמי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי מ-378 שקל ליום ל-400 שקל.

מספר הימים המגיע לעובד

גם כאן הנתונים משתנים בין המגזר הפרטי לציבורי. במגזר הפרטי זכאי עובד במשרה מלאה למספר ימים כדלקמן:

א. עבור שנת העבודה הראשונה - 5 ימי הבראה.

ב. עבור שנת העבודה השנייה והשלישית - 6 ימי הבראה לשנה.

ג. עבור שנת העבודה הרביעית עד העשירית - 7 ימי הבראה לשנה.

ד. עבור שנת העבודה ה-11 עד ה-15- 8 ימי הבראה לשנה.

ה. עבור שנת העבודה ה-16 עד ה-19 - 9 ימי הבראה לשנה.

ו. עבור שנת העבודה ה-20 ואילך - 10 ימי הבראה לכל שנה.

במגזר הציבורי, לעומת זאת, מכסת הימים מופיעה בהסכמים הקיבוציים השונים. כך למשל עובדי הוראה בשנתם הרביעית זכאים לתשעה ימי הבראה ולא שבעה כמו במגזר הפרטי.

בשנה הראשונה עובדים זכאים לחמישה ימי הבראה, אך רק אם השלימו שנת עבודה מלאה במועד תשלום דמי ההבראה.

למדריכים נוספים באתר הון:

ימי חופש - כל מה שצריך לדעת

ימי מחלה - כמה מגיע? האם אפשר לפדות?

* המדריך נכתב על ידי מערכת אתר הון, מדריכים פיננסים. המידע והנתונים במדריך אינם מהווים המלצה לרכוש או למכור נכסים כלשהם; וכן אינם תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.