האיום על עצמאות השפיטה: שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים

הוועדה לבחירת שופטים מוסמכת גם לפטר שופטים • ברגע שהפוליטיקאים ישלטו בוועדה, יבוא הקץ על עצמאות השפיטה

ח"כ בצלאל סמוטריץ', הציונות הדתית / צילום: הציונות הדתית
ח"כ בצלאל סמוטריץ', הציונות הדתית / צילום: הציונות הדתית

הכותבת היא פרופסור חבר בבית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן

מי שקורא את מצעה של מפלגת הציונות הדתית, כפי שבא לידי ביטוי בתוכנית "חוק וצדק לתיקון מערכת המשפט", עליה חתומים חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ' ושמחה רוטמן, לא יכול להתעלם מהסכנה הממשית והמיידית לעיקרון עצמאות השפיטה. גולת הכותרת היא הכוונה לשנות את הליך בחירת שופטים. 

משפטנים בכירים: כך אפשר לתקן את מערכת המשפט בלי לדרוס אותה

כיום הוועדה לבחירת שופטים מורכבת משלושה שופטי עליון, כשאחד מהם הוא נשיאת העליון, שני חברי לשכת עורכי הדין, שני שרים, כשאחד מהם הוא שר המשפטים, ושני חברי כנסת. כל גורם בוועדה בוחר את נציגיו. לאף גוף אין רוב בוועדה.

גדעון סער כחבר אופוזיציה ושר המשפטים בשעתו דניאל פרידמן שינו את הדין ב־2008, כך שלמינוי שופט לעליון נדרשת הסכמה של שבעה מתוך תשעה חברי ועדה. מטרתם הייתה להקנות לפוליטיקאים וטו על מינויים לעליון.

השיטה הקיימת למינוי שופטים מבטיחה הליך מינוי קונצנזואלי. היא מונעת מינוים של אנשים שאינם ראויים, כולל מועמדים בעלי עמדות קיצוניות, שאינם משקפים את הציבור.

הרס דמוקרטי

תחת הצעתו של סמוטריץ ישונה הרכב הוועדה כדי להבטיח אופי יותר דמוקרטי להליך. לשיטתם, "בכנסת הבאה נשנה את הרכב הוועדה למינוי שופטים, כך שהרכבה יכלול את נשיא העליון, נשיא בית המשפט המחוזי (שייבחר על־ידי שר המשפטים), נציג בית משפט השלום (שגם כן ייבחר על־ידי שר המשפטים) ו־6 נבחרי ציבור (ארבעה מהקואליציה, שניים מהאופוזיציה)".

אולם בשם הדמוקרטיה, בכוונתם להרוס את הדמוקרטיה. אם נעיין בחוק יסוד: השפיטה, נלמד שאותה ועדה לבחירת שופטים מוסמכת לא רק למנות אלא גם לפטר שופטים ברוב של שבעה חברים. חוק היסוד אפילו לא מגביל את ההעברה מכהונה לעילות מוגדרות מסוימות, כגון התנהגות שאינה הולמת. הוא מניח שלא יהיה שמוש לרעה בכוח העברה מתפקיד, בהנתן האיזונים והבלמים הטמונים בהרכב הוועדה.

תחת הצעתם של סמוטריץ' ורוטמן, שמונה מתוך תשעת החברים יהיו בשליטה ישירה או עקיפה של הפוליטיקאים. בכך יבוא הקץ על עיקרון עצמאות השפיטה. שופטים שישפטו בניגוד לדעה הפוליטית הרווחת, יסתכנו בהעברה מתפקיד, בין שהרוב השלט הוא ימין־מרכז או שמאל־מרכז.

החשש יגבר

לא צריך שהסכנה בדבר העברה מתפקיד תתממש. די ששופטים יחששו לשפוט לפי הדין, פן יבולע להם. דומה כי לתוצאה זו מכוונים סמוטריץ ורוטמן בכותבם כי "במנגנון שנשלט כולו על־ידי שופטי העליון ולשכת עורכי הדין, נמנעת בפועל הפסקת כהונתם של שופטים". שני החתומים על התוכנית מזדהים כעורכי דין, ורוטמן הזכיר את חברותו בוועדה לבחירת שופטים. חזקה עליו שהוא יודע מהן סמכויות הוועדה.

תוכנית סמוטריץ' ורוטמן לא מבקשת להחליש את עיקרון עצמאות השפיטה, אלא לבטלו באופן מוחלט. שעה שהדיון על הצעתם מתמקד בשאלת האיזון בין פוליטיקאים לגורמי המקצוע בוועדה, דומה כי נשכח העיקרון החשוב ביותר, והוא שהוועדה הממנה מוסמכת גם לפטר.

עיקרון על של כל חברה דמוקרטית הוא קיומה של רשות שופטת עצמאית, בלתי תלויה, שאין עליה מורא זולת מרותו של החוק. גם בישראל, שופטי בית המשפט העליון, שמרנים וליברלים כאחד, קבעו כי בלעדי רשות שופטת עצמאית לא תתקיים דמוקרטיה.

אפילו אם יקבעו הפוליטיקאים כי אין לבית המשפט סמכות להרהר אחר תוקפם של חוקי יסוד (הצעה המונחת על השולחן בימים אלה), לא יהא בכוחו של חוק יסוד לשלול את עיקרון עצמאות השפיטה.

זו אינה שעתה היפה של הדמוקרטיה הישראלית, אם עיקרון עצמאות השפיטה מצוי תחת איום ממשי ומיידי. יותר משבית המשפט זקוק להגנתנו - אנו זקוקים להגנתו של בית משפט עצמאי, ללא תלות בהשקפתנו הפוליטית.