סל הצריכה של הישראלים: על מה מוציאים בעשירונים העליונים והתחתונים?

בואו לצלול איתנו למספרים ולנתונים שמאחורי החיים עצמם • והפעם: מיעוטי היכולת מוציאים יותר על מזון, בעלי היכולת מוציאים יותר על תחבורה • תמונת מצב של סל הצריכה הישראלי

 

סל הצריכה של הלמ"ס מחושב פעם בשנתיים בעזרת סקר הוצאות משקי הבית. מטרתו היא לאמוד את הצריכה הממוצעת של הישראלים לצורך חישוב מדד המחירים לצרכן.

מהנתונים עולה כי הצריכה משתנה מאוד בהתאם ליכולת הכלכלית - בחמישון התחתון (שכולל את שני העשירונים התחתונים) מוציאים הרבה יותר (כשיעור מהכנסתם) על מזון וביגוד, בעוד שבחמישון העליון מוציאים הרבה יותר על תחבורה ובריאות. הורדה של מחירי המזון הכרחית כדי לשפר את מצב החלשים.

מה זה נתון אחד ביום?

במדור "נתון אחד ביום" אנחנו מבקשים להנגיש באמצעות מספרים ונתונים סוגיות אקטואליות, להעלות לסדר היום נושאים בעלי חשיבות ולפשט אירועים מורכבים. מוזמנים להציע לנו נושאים לבדיקה

idan-e@globes.co.il