האינפלציה לא מתקררת כמצופה: מדד פברואר גבוה מהתחזיות - 5.2%, עליית מחירי הדירות נבלמה

מדד המחירים לצרכן עלה בפברואר בחצי אחוז, ובמבט שנתי ב-5.2% • הצפי המוקדם היה לעלייה מתונה יותר • מחירי הדירות עלו בחודשים דצמבר-ינואר ב-0.1% • יונתן כץ, לידר שוקי הון: לאור הנתונים, בנק ישראל צפוי לעלות את הריבית ב-0.5% בחודש הבא

מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש פברואר 2023 ב-0.5%. בשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2023 לעומת פברואר 2022) עלה המדד ב- 5.2%. ציפיות השוק היו לעלייה חודשית של 0.5% בפברואר, כך שהקצב השנתי יעמוד על 5.05%.

הפד לא יעלה ריבית? "מחזורי העלאות הריבית של הפד מעולם לא הסתיימו בטוב"

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות טריים שעלו ב-3.8%, תרבות ובידור שעלה ב-0.9%, מזון שעלה ב-0.8%, תחבורה ושונות שעלו ב-0.5%, כל אחד ודיור ותחזוקת הדירה שעלו ב- 0.4% כל אחד. ירידות בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה שירד ב-3.3% ותקשורת שירד ב-0.4%.

סעיף שכר הדירה עלה בחצי אחוז, אך בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של כ- 4.4% ועבור שוכרים חדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של כ-7.5%.

בנוסף לכך, מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים ירד ב-0.2% בחודש פברואר 2023. ב-12 החודשים האחרונים (פברואר 2023 לעומת פברואר 2022) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-4.5% בעיקר בשל העלייה במחירי חומרים ומוצרים סך כולל ב-8.6% ומחירי שכר העבודה ב-1%.

יונתן כץ, האסטרטג הראשי בלידר שוקי הון, מעריך כי לאור קצב האינפלציה הנוכחי לבנק ישראל לא תהיה ברירה אלא להעלות את הריבית בחצי אחוז בחודש הבא. "בשלב זה, נדמה שבנק ישראל צפוי לעלות את הריבית ב- 0.5% ב-3 לאפריל ללא כל קשר להחלטת ריבית הפד. בנק ישראל ממונה על השגת יעד האינפלציה ובינתיים סביבת האינפלציה בישראל לא מראה סימני רגיעה. הפיחות בשקל צפוי עוד לתרום לאינפלציה בחודשים הקרובים", אמר כץ. ריבית בנק ישראל עומדת כעת על 4.25%.

גיל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, קצת יותר מסויג אך בטוח שעדיין לא רואים את סופן של העלאות הריבית. "בנק ישראל צפוי להמשיך ולהעלות את הריבית בהחלטה הקרובה של ראשית חודש אפריל. היקף ההעלאה צפוי להיות 0.25-0.5% ומהלך העלייה לא צפוי להסתיים בכך", הוא אומר.

לדבריו, "היקף העלאת הריבית בישראל צפוי להיות מושפע במידה מסוימת מהחלטות הריבית שיתקבלו בעולם במהלך השבוע הקרוב. התפתחות האינפלציה בישראל, שכמעט ואיננה מאטה, מתחילה להיות חריגה בהשוואה למדינות אחרות, שם האינפלציה בירידה והדבר עשוי לבוא לידי ביטוי בהמשך העלאת ריבית בנק ישראל, זאת גם לאחר שבנקים מרכזיים בעולם כבר סיימו את מהלך ההעלאות.

"מאחר והאינפלציה (12-חודשים אחרונים) צפויה להישאר בקצב שנתי של כ-5% במהלך החודשים הקרובים, והאינפלציה ב-12 החודשים הבאים צפויה להיות בשיעור הקרוב ל-4%, בנק ישראל צפוי להמשיך בהעלאת הריבית בחודשים הבאים לרמה של כ-5% ואף יותר מכך, בפרט אם היחלשות השקל תימשך".

עלייה של 14.6% במחירי הדירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

לצד פרסום מדד המחירים לצרכן, מפרסמת הלמ"ס גם את השינויים במחירי הדירות. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2022 - ינואר 2023 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר - דצמבר 2022, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.1% ובכך השלימו עלייה של 14.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2021- ינואר 2022).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים דצמבר 2022 - ינואר 2023 לעומת החודשים נובמבר - דצמבר 2022, נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (1.1%-), צפון (0.6%), חיפה (0.9%-), מרכז (1.3%), תל אביב (0.5%-) ודרום (0.1%).

בהשוואה בין התקופה הנוכחית דצמבר 2022 - ינואר 2023, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, דצמבר 2021- ינואר 2022, נרשמו עליות מחירים דו-ספרתיות בכל המחוזות: חיפה (16.4%), מרכז (16.1%), צפון (16.0%), תל אביב (13.4%), ירושלים (13.4%) ודרום (13.2%).

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים בחודשים דצמבר 2022 - ינואר 2023 לעומת נובמבר - דצמבר 2022, נמצא כי מחירי הדירות החדשות נותרו ללא שינוי.

"העלייה בשכר מרכזת את עיקר החששות"

יוני פנינג אסטרטג ראשי חדר עסקאות בבנק מזרחי טפחות: "למרות התמתנות האינפלציה, הנתון היום עמד באופן בולט מעל לתחזיות האנליסטים, ומוכיח כי סביבת האינפלציה נותרת עדיין גבוהה".

הוא מוסיף כי "עם זאת, אנו רואים עדיין את תמונת האינפלציה המקומית הכוללת כדומה לזו של ארה"ב, עם תרומה ניכרת מסעיפי הדיור, במידה רבה בגלל האופן המאוחר שבו עליית מחירי השכירות נכנסת למדד. המוצרים הסחירים, כנ"ל, מבטאים יותר ויותר את ירידת מחירי הסחורות, והשילוח הימי. העלייה במחירי השירותים שאינם שירותי דיור למיניהם, כתוצאה מעלייה בשכר העובדים בענפים האלה, מנגד, מרכזת בשלב זה את עיקר החששות האינפלציוניים.

"העלייה בתמחור פרמיות סיכוני האשראי בעולם, בשבוע האחרון, מבליטה מצד אחד את ההשלכות האפשריות של המדיניות המוניטרית המצמצמת בעולם. מצד שני, היא מביאה גם לעלייה בריבית האפקטיבית של נוטלי האשראי, שהשלכותיה על ענפי הצריכה השונים עוד עתידות להתברר".