בנקים | שאלות ותשובות

ברקע הטלטלה בארה"ב: מה כדאי לדעת לפני שמחזירים כסף לארץ?

בימים אלה מגלות חברות בעלות חשבונות בבנקים האמריקאים אתגרים חדשים בזירת המיסוי הבינלאומי וחששות מפני מיסוי יתר בעת העברת הכספים מחו"ל לארץ • מה צריך לדעת לפני שמקבלים החלטה?

מה כדאי לדעת לפני שמעבירים את הכסף / אילוסטרציה: Shutterstock
מה כדאי לדעת לפני שמעבירים את הכסף / אילוסטרציה: Shutterstock

הדרמה במערכת הפיננסית האמריקאית ממשיכה להעסיק את החברות הישראליות בעלות חשבונות בנק מעבר לים וחוששת לגורל הכספים, וכעת נדלקת נורת אזהרה סביב זירה נוספת - תאונות המס (אירוע מס שלא תוכנן). בימים אלה מגלות חברות בעלות חשבונות בבנקים האמריקאים אתגרים חדשים בזירת המיסוי הבינלאומי וחששות מפני מיסוי יתר בעת העברת הכספים מחו"ל לארץ.

מהי חשיפת המס בעת העברת כסף לישראל?

"החזרת הכסף לישראל מעלה קשיים", אומר רו"ח יניב אנג'ל, שותף מנהל מחלקת מיסוי בינלאומי של פירמת Auren ישראל. "מעבר לתשלומי עמלות העברה והפרשי שער, הבנקים בארה"ב מבקשים לבדוק האם העברת הכספים היא חלק מעסקה בינלאומית המחייבת דיווח לרשויות המס במדינות, המחייבת גם ניכוי מס במקור ותשלומי מס בארה"ב בגין עסקה, או שמדובר בהעברות בנקאיות עקב קשיי נזילות ותזרים מזומנים, דבר שעלול לפגוע בתעודת הזהות הבנקאית של החברה".

האם ניתן להימנע ממיסוי בארה"ב?

רו"ח אנג'ל: "בכדי להימנע מתשלום מס אמריקאי באמצעות ניכוי מס במקור בעת העברה בנקאית, מנהלי החברה רואי החשבון וממונה המס שלה, נדרשים לספק אסמכתאות והצהרות לבנקים, כי לא מדובר בעסקה חייבת במס. פרוצדורה כזאת מעכבת את העברת הכספים ובקרב החברות יש חשש שעיכוב מסמכים שכזה ימנע את העברת הכסף".

האם עלולה להתעורר בעיית מס בישראל?

"גם כאן ישנן השלכות מס מהותיות", מוסיף אנג'ל. "הבנקים בישראל, כחלק מחוק איסור הלבנת הון, יבקשו לוודא כי הכספים מארה"ב הם חוקיים, כלומר שדווח ושולם עליהם מיסוי כחוק. החברות יצטרכו להראות אישורים ומכתבים ממומחי המס ורואי החשבון בארץ ובחו"ל, שייקחו על גבם את האחריות המקצועית לחוקיות הכסף המועבר. במידה ואישורים אלה לא יסופקו על ידי מומחי המס הבינלאומיים, הבנק הישראלי עשוי לסרב לקבל את הכסף".

אלו חברות חשופות לסיכון?

"בעיקר בחברות ישראליות שפותחות חברה בארה"ב בכדי להיות זמינות לשוק האמריקאי, מעסיקות צוותי עבודה אמריקאים ומשתמשות בחשבונות בנק בארה"ב. בקרב החברות הללו עולה החשש כי לא יהיה ניתן לשלם לצוותים המועסקים מעבר לים, ובנוסף לסיטואציה עלולות להיות השלכות מיסוי בינלאומיות".

איך ניתן לצמצם את הסיכון לתאונות מס בינ"ל?

"כל עוד חלק מהפעילות העסקית בארה"ב מבוצע על ידי חברה אמריקאית, ובחשבונות בנק אמריקאים, והפעילות העסקית הישראלית מבוצעת על ידי חברה בישראל, יותר קל להפריד בין הפעילויות העסקיות של אותה חברה במדינות שונות, והדבר מקל על הדיווחים לרשויות המס בארץ ובחו"ל.

"בביצוע של העברות כספיות בינלאומיות, ומימון פעילות עסקית של חברה במדינה אחת על ידי החברה המקבילה במדינה אחרת, יש לשקול לבצע תכנון מס מחודש לכלל הפעילות העסקית, בכדי להתאים את הדיווח המחודש בין רשויות המס. חברות בינלאומיות שכאלה מבצעות בתחילת דרכן עבודות כלכליות הנקראות מחקר מחירי העברה (study), שמטרתו לבצע את ההפרדה והדיווח הנכון לרשויות המס בכל מדינה".