פרידה מהאיש שבלעדיו לא היו תגליות גז במדינת ישראל

ההיסטוריה הכלכלית בארץ שונתה לבלי היכר בעקבות תגליות הגז, והן לא היו מתקיימות בלי עו"ד חיים אינדיג, אבי שותפויות הנפט בישראל

עו''ד חיים אינדיג / צילום: תמר מצפי
עו''ד חיים אינדיג / צילום: תמר מצפי

הכותב הוא שותף מייסד וכיום יועץ במשרד אגמון עם טולצ'ינסקי

בחודש שעבר הלך לעולמו עו"ד חיים אינדיג. הייתה לי הזכות לעבוד עימו לפני קרוב ל-30 שנה. מעטים האנשים שמודעים לתרומתו של אינדיג, עורך דין חרדי מבני ברק, לתגליות הגז בישראל. להערכתי, אילולא פועלו של אינדיג, לא היו תגליות גז בישראל.

בבורסה לניירות ערך בתל אביב נסחרות מספר לא מועט של חברות שהתחילו את דרכן כחברות לחיפושי נפט וגז. תאגידים שעוסקים בחיפושי נפט נדרשים מעצם טיבם וטבעם, וכל עוד אין להם תגלית מסחרית, לגייס הון נוסף על-מנת לממן את פעילות חיפושי הנפט.

מטבע הדברים, לא ניתן לקבל הלוואות למימון חיפושי נפט, ולפיכך הדרך היחידה לעשות כן היא על-ידי הנפקת מניות. ככל שיזמי החברה אינם מזרימים את חלקם בהנפקת המניות, הם מידללים ומאבדים את השליטה בחברה. באופן כזה השתלטו על כל חברות חיפושי הנפט "כרישי בורסה", בין באופן ידידותי ובין באופן עוין (יצוין כי מדובר בתקופה שלפני חוק החברות, שם נקבעה פרוצדורה מיוחדת להשתלטות עוינת על חברה).

בלי קשר, בכל אותה עת ניתנו הטבות מס למי שמשקיע בחיפושי נפט (הטבות שחלקן קיים עד היום); הטבות המס ניתנו לחברות הנפט באופן שהמשקיעים במניות של אותן חברות נפט לא יכולים היו ליהנות מאותן הטבות המס.

אינדיג בדרכו המקורית חשב על פתרון ייחודי, שמחד יאפשר גיוס הון מן הציבור, ושההשקעה תהיה סחירה בבורסה; ומאידך, שהמשקיעים יוכלו ליהנות מהטבות המס. לצורך כך הוא "המציא" את שותפויות הנפט הנסחרות.

בעיקרון, שותפות היא שקופה לצורכי מס, היינו: השותפות אינה נישום על-פי פקודת מס הכנסה, אלא השותפים בשותפות הם הנישומים בגין רווחיה והפסדיה של השותפות. שותפויות הנפט שפיתח אינדיג נהנו משני היתרונות: מחד, יחידות ההשתתפות שלהן נסחרות בבורסה; ומאידך, בעלי היחידות יכולים ליהנות באופן ישיר מהטבות המס שניתנו למשקיעים בחיפושי הנפט.

לצורך מתן האפשרות להנפיק את שותפויות הנפט היה צורך לתקן את תקנון הבורסה ולהתקין תקנות מס חדשות ספציפיות לשותפויות נפט נסחרות. המסע של עו"ד אינדיג מול הבורסה לניירות ערך, רשות ניירות ערך, רשות המסים וועדת הכספים של הכנסת לא היה קל, בלשון המעטה. אין לי ספק כי אילולא האמונה והעקשנות של אינדיג, שותפויות הנפט לא היו באות לעולם.

שותפות מוגבלת 

אבל בזה לא תם הסיפור: לימים בא לידי ביטוי מאפיין נוסף של שותפויות הנפט, שהיה קריטי להגעה לתגליות הגז בישראל. שותפויות הנפט התאגדו כשותפות מוגבלת, היינו: תאגיד שבו קיים ביצור שליטה לשותף הכללי; השותף הכללי שולט בשותפות המוגבלת באופן נצחי ללא קשר לסכום ההון שהושקע על-ידו.

מאפיין זה היה קריטי לנושא חיפושי הגז, שכן כמו חברות חיפושי הנפט שהיו לפני שותפויות הנפט, גם שותפויות הנפט נזקקו לגייס עוד ועוד הון לצורך מימון חיפושי הנפט; רק שהפעם הודות לשליטה המוחלטת של השותף הכללי, "כרישי הבורסה" לא יכלו להשתלט על השותפות ולהפוך אותה לשותפות נדל"ן כמו שנעשה עם חברות חיפושי הנפט.

ולא שלא היו נסיונות כאלה: במשך תקופות ארוכות חלק לא מבוטל משותפויות הנפט נסחרו בדיסקאונט עמוק לעומת המזומן ששכב בקופתן. באותן תקופות מספר "כרישי בורסה" קנו יחידות השתתפות בדיסקאונט האמור, ולאחר מכן ניסו, באמצעות בתי המשפט, לפרק את אותן שותפויות ולחלק את המזומן שהיה בקופה תוך גריפה של רווח הון קל, ללא כל סיכון.

בזכות המבנה המשפטי והסכם השותפות המוגבלת שיצר אינדיג, לא ניתן היה לעשות כן, והדבר האחד והיחיד שיכלו לעשות שותפויות הנפט, היה להמשיך ולהתמיד בעיסוק לו נועדו מלכתחילה: חיפושי נפט וגז.

הייחוד בתחום העיסוק איפשר לאותם אנשים מן הציבור הרחב שהאמינו בחיפושי נפט להשקיע עוד ועוד כספים בחיפושי נפט וגז, עד שהשקעתם נשאה פרי בעקבות תגליות הגז. למותר לציין כי אותם משקיעים הכפילו את השקעתם במאות ואלפי אחוזים.

סיכומו של נקודה: אילולא אינדיג, לא היו קיימות שותפויות הנפט הגז; ואילולא שותפויות הנפט והגז, לא היו תגליות הגז בישראל.

ועוד תודה אישית לחיים אינדיג בקשר לשותפויות הגז: אבי, זכרונו לברכה, ד"ר אליהו רוזנברג, היה גיאולוג לחיפושי נפט מחלוצי התחום בישראל. אינדיג היה כל הזמן חוזר ו"מנדנד" לי, השכם והערב, כמו קאטו הזקן, שאני חייב להקים שותפות נפט לאבא שלי; הוא היה אומר: 'אבא שלך הוא גיאולוג לחיפושי נפט, וזה ממש תפור עליו'. בסופו של דבר "הנדנוד" של אינדיג נשא פר: הרמתי את הכפפה והקמתי עבור אבי את שותפות אבנר חיפושי נפט (אבנר - אלי בן נחום רוזנברג). לצורך הקמת השותפות היה צורך בשותף שיש לו יכולת כספית (מה שלא היה לאבי), ולשם כך גויסה חברת כהן פיתוח, שהייתה בשליטת גדעון תדמור ודודו ד"ר דוד כהן.

תודה אישית 

לימים, אבנר חיפושי נפט, שאבי, כאמור, היה בעל השליטה בה והגיאולוג שלה, הובילה את תגלית הגז הראשונה במים הכלכליים של ישראל, הלוא היא תגלית "נועה" (נועה - שמה של אחותי ושמה של נכדתו הבכורה של ד"ר דוד כהן). לא בכדי אבא שלי נחשב לאבי תגליות הגז בישראל, וגם על כך אני חב תודה אישית לחיים אינדיג.

יהי זכרו ברוך.