עיריית י-ם התנתה מכרז לבית קפה בשמירת שבת. מה קבע ביהמ"ש?

לטענת העירייה רוב תושבי השכונה בה יופעל בית הקפה הם שומרי שבת ולחילונים יש חלופות אחרות לבילוי • שופטת בית המשפט המחוזי ביטלה את התנאי וקבעה כי העירייה לא מוסמכת להתנות את פתיחת בית הקפה בשבת

העירייה התנתה מכרז לפתיחת בית קפה בשמירת שבת / צילום: Shutterstock
העירייה התנתה מכרז לפתיחת בית קפה בשמירת שבת / צילום: Shutterstock

עיריית ירושלים התנתה מכרז לבית קפה בגן השושנים בשכונת טלביה בעיר בטענה כי רוב תושבי השכונה שומרי שבת ולחילונים יש חלופות אחרות לבילוי. אתמול (ראשון) ביטלה השופטת שירלי רנר מבית המשפט המחוזי בירושלים את התנאי, וקבעה כי העירייה לא מוסמכת להתנות את הפתיחה בשבת. "כשם שאין בסמכותו של גורם מנהלי מקצועי בעירייה לאסור במישרין פתיחת בית קפה בהתחשב בשיקולים שבמסורת דתית, ככל שאין איסור כזה במסגרת חוק העזר, כך גם אין בסמכותו של גורם מנהלי מקצועי בעירייה לאסור בעקיפין פתיחת בית קפה בהתחשב בשיקולים של מסורת דתית במסגרת התקשרות חוזית, ככל שאין איסור כזה במסגרת חוק העזר".

רשות שוק ההון מצמצמת את החשיפה של חוסכים למדדי חו"ל
בלבול בפרקליטות בעקבות ביטול עילת הסבירות: ביקשה לדחות דיונים בתיקים

העתירה הוגשה על ידי סיעת האופוזיציה העירונית "התעוררות", באמצעות עו"ד מתן גוטמן נגד עיריית ירושלים, ראש העיר משה ליאון, מועצת העיר, היועץ המשפטי וועדת המכרזים. השופטת רנר דנה בשאלה מה תוקפו של תנאי במכרז לפיו השוכר מתחייב שלא להפעיל את הנכס בימי שבת וחג. חוק עזר עירוני אוסר לפתוח "בית אוכל" רק אם להגשת האוכל נלווית "שעשועים נגינה וכיוצא באלה" ולכן, על פי פסיקת בית המשפט - התנאי בחוזה ההפעלה - חורג מחוק העזר.

בנוסף התייחסה השופטת לחוק פקודת העיריות הקובע כי העירייה רשאית להפעיל את סמכותה "בהתחשב בטעמים שבמסורת דתית" שנועד לשמור על הסטטוס קוו. נקבע כי הסמכה זו מוגבלת להפעלת סמכות במסגרת חוק העזר ולא נותנת סמכות לגורמים בעירייה לאסור פתיחה בשבת משיקולים של מסורת דתית. "השאלה בעיני היא של סמכות ולא של אופן הפעלת שיקול הדעת בקבלת ההחלטה. סמכות ולא סבירות ההחלטה", הבהירה השופטת. על העירייה הוטלו הוצאות בסך 10,000 שקל.

12009-05-23